Sempozyum

IX. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ

Sempozyumun İçeriği ve Kapsamı 

IX. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde İstanbul’da düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Öğrenci ve araştırmacılar, uluslararası öğrenci sempozyumuna aşağıdaki başlıkları kapsayan akademik araştırma ve incelemeleri ile başvurabilirler.

Sosyal ve Beşerî Bilimler
Fen ve Mühendislik Bilimleri
Uluslararası Öğrencilik (Sempozyum Özel Teması) 

Sosyal ve Beşerî Bilimler

Antropoloji

Arkeoloji

Asya Tarihi

Bankacılık ve Sigortacılık

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Beşerî ve İktisadi Coğrafya

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Dünya Tarihi

Çocuk Gelişimi

Dil Bilimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Ekonometri

Eski Anadolu Tarihi

Eski Ön Asya Tarihi

Felsefe

Finans

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Gelişim Psikolojisi

Güzel Sanatlar

Halkla İlişkiler

Hukuk

İktisadi Düşünce

İktisat

İktisat Tarih

İlahiyat

İletişim Çalışmaları

İşletme

Kadın Araştırmaları

Kamu Yönetimi

Kütüphanecilik

Maliye

Mimari

Muhasebe

Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi

Müze Çalışmaları

Müzik

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Özel Eğitim

Paleoantropoloji

Pazarlama

Psikoloji

Radyo, Sinema ve TV

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Reklamcılık

Resim

Sağlık Bilimleri

Sanat ve Sanat Eğitimi

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyaset Bilimi

Sosyal Hizmetler

Sosyal Politika

Sosyoloji

Spor Bilimi ve Eğitimi

Tarih

Temel Eğitim

Turizm

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk ve İslam Düşünce Tarihi

Türk İslam Sanatı

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil Eğitimi

Yerel Yönetimler

Yönetim

Fen ve Mühendislik Bilimleri 

Astrofizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Atmosfer Bilimleri

Bakteriyoloji

Balıkçılık Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim ve Bilgisayar

Bina Hizmetleri Mühendisliği

Bitki Bilimleri

Biyokimya, Biyoçeşitlilik

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Botanik

Çevre Bilimi

Çevre Mühendisliği

Ekoloji

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Farmakoloji

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fiziksel Bilimler

Fizyoloji

Genetik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İklim ve İklim Değişikliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Aktüeryal Bilimler

Jeofizik

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Makine Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Matematik

Metalürji-Malzeme Mühendisliği

Mikrobiyoloji

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Mühendislik

Nano Mühendislik

Nükleer Mühendislik

Optik Mühendisliği

Orman ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tarım Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uygulamalı Mühendislik Bilimleri

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Yer Bilimleri

Ziraat Mühendisliği

Özel Tema: Uluslararası Öğrencilik

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları

Dünyada Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri

Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon

Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam

Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta

Uluslararası Öğrencilikte Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler

Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler

Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum, öncelikli olarak Türkiye’de öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma başvurabilirler. Bununla birlikte lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören Türk öğrenciler sadece sempozyum özel teması olan uluslararası öğrencilik alanında bildiri gönderebilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Tarih ve Yer: 1-3 Aralık 2023, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Bildirisi kabul edilen kişilere ulaşım, konaklama ve üç öğün yemek hizmeti sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. (Bu hizmetler 1 yazar için geçerlidir, 2 ya da daha fazla yazara sahip bildirilerin sunumu için sadece 1 yazar bu hizmetlerden yararlanır. Diğer yazarlar ve dinleyici olarak katılmak isteyenler kendi imkanlarıyla programa katılabilir.) Bildirisi kabul edilen kişiler 200 TL ödeyerek sempozyuma katılacaktır.

Yurt dışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitaplarında basılacak olup katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih: 3 Temmuz 2023

Özet Kabullerinin İlanı: 17 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 6 Ekim 2023

Tam Metin Kabul İlanı: 30 Ekim 2023

Program İlanı: 13 Kasım 2023

Sempozyum Gerçekleştirilme Tarihi: 1-3 Aralık 2023

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum, öncelikli olarak Türkiye’de öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde öğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma başvurabilirler. Bununla birlikte lisans veya lisansüstü düzeyde öğrenim gören Türk öğrenciler sadece sempozyum özel teması olan uluslararası öğrencilik alanında bildiri gönderebilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Tarih ve Yer: 1-3 Aralık 2023, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Bildirisi kabul edilen kişilere ulaşım, konaklama ve üç öğün yemek hizmeti sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. (Bu hizmetler 1 yazar için geçerlidir, 2 ya da daha fazla yazara sahip bildirilerin sunumu için sadece 1 yazar bu hizmetlerden yararlanır. Diğer yazarlar ve dinleyici olarak katılmak isteyenler kendi imkanlarıyla programa katılabilir.) Bildirisi kabul edilen kişiler 200 TL ödeyerek sempozyuma katılacaktır.

Yurt dışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitaplarında basılacak olup katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih: 3 Temmuz 2023

Özet Kabullerinin İlanı: 17 Temmuz 2023

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 6 Ekim 2023

Tam Metin Kabul İlanı: 30 Ekim 2023

Program İlanı: 13 Kasım 2023

Sempozyum Gerçekleştirilme Tarihi: 1-3 Aralık 2023

Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Fen ve Mühendislik Bilimleri Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

  1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu

  İsim-Soyisim

  Üniversite – Kurum

  Dr. Salman Narlı (Başkan)

  UDEF

  Abdul Raheem Akbari

  UDEF

  Ahmet Dervişoğlu

  UDEF

  Azamat Arpachiev

  UDEF

  Dr. Öğr. Üyesi Bülent Değirmenci

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Cüret Karakaş

  UDEF

  Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  İmam Hissein Alio

  UDEF

  Jannatul Ferdous

  UDEF

  Dr. Mehmet Baydemir

  UDEF

  Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu

  İsim-Soyisim

  Üniversite-Kurum

  Prof. Dr. Ahmet Alibasic

  University of Sarejevo

  Prof. Dr. Ertan Özensel

  Kırgızistan Türkiye Manas University / Selçuk Üniversitesi

  Prof. Dr. Faruk Taşçı

  İstanbul Üniversitesi

  Prof. Dr. Hakkı Yazıcı

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Prof. Dr. Hawa Kasule

  Markere University

  Prof. Dr. İzzet Gümüş

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Prof. Dr. Kenan Aydın

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Prof. Dr. Mehmet Çevik

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

  Prof. Dr. Necmettin Maraşlı

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Prof. Dr. Şenol Durgun

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Doç. Dr. Ahmet Ayhan Koyuncu

  Afyon Kocatepe Üniversitesi

  Doç. Dr. Furkan Beşel

  Sakarya Üniversitesi

  Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir

  Muş Alparslan Üniversitesi

  Doç. Dr. Samarbek Syrgabaev

  Bishkek Humanitarian University

  Doç. Dr. Selçuk Atay

  Karabük Üniversitesi

  Doç. Dr. Sifatullah Bahij

  Kabul Polytechnic University

  Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Gündüz

  Sakarya Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köroğlu

  İstanbul Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Karaoğlu

  Yalova Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ramazan Yılmaz

  İbn Haldun Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bolat

  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Mesut Barış

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak

  Fatih Sultan Mehmet Vakıf  Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ayyıldız

  Gümüşhane Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Rahmat Ullah

  İstanbul Gelişim Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri

  Kırklareli Üniversitesi

  Dr. Öğr. Üyesi Youssoufa Soumana

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

  Dr. Rajab Idd Muyingo

  Islamic University in Uganda

Send a Message