Hakkımızda

UDEF, 14 Aralık 2012'de 11 dernek tarafından kurulmuştur. Hedef kitlesi Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler olan üye derneklerimizin sayısı 75 şehirde 68 dernek ve 25 temsilciliğe ulaşmıştır.

UDEF; ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan uluslararası öğrenci derneklerinin kurduğu bir sivil toplum kuruluşudur.

UDEF, Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu sağlamak, yeni Uluslararası Öğrenci Derneklerinin kurulmasını teşvik etmek, Uluslararası Öğrenci algısının kamuoyunda sağlıklı bir şekilde yerleşmesi için çalışmak, Uluslararası Öğrencilerin eğitim, sağlık, oturum izni konularındaki sıkıntılarıyla ilgilenmek ve bu sıkıntıların çözümü için devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kendine misyon olarak belirlemiş bir federasyondur.

 

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan, eğitim için Türkiye’ye gelmek isteyen öğrencilere rehberlik yapan, Türkiye mezunları ile irtibatını devam ettiren ve ortak çalışmalar yürüten, uluslararası öğrenci dernekler kurulmasını teşvik etmek ve var olan uluslararası öğrenci derneklerinin koordinasyonunu sağlayan bir kurum olmaktır.

Mensuplarının, insanlığın geleceğine yön verdiği bir kurum olmaktır.

Karagümrük Mah. Ahmet Galip Paşa Sok. Sulukule TOKİ Evleri No:7 Daire:4 Fatih/İST
0212 255 88 66 - Genel Merkez 0312 229 88 66 - Ankara Ofisi
Mesaj Gönder

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

17 Şubat 2011 tarih ve 6114 sayılı kanunla, “dünya üniversitesi” olmak adına atılan adımla İstanbul Gelişim Üniversitesi kuruldu. Dünyada söz sahibi bir üniversite olma hedefi ile atılan sağlam adımlarla her yıl büyüyen İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biridir.

Yükseköğretimin, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli aracı olduğunu savunan İGÜ, bugün ulusal ve uluslararası öğrencilerine; 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 77 lisans, 61 ön lisans normal öğretim programı, 34 ön lisans ikinci öğretim programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kapsamında 33 tezli / 33 tezsiz lisansüstü programı ve 7 doktora programı ile eğitim ve öğretim olanağı sunuyor. 130’un üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim Üniversitesi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.

Türkiye’nin ve dünyanın finans / ticaret merkezi olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin hizmetine sunan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde ayrıca 20 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine olanak tanıyan 93 öğrenci kulübü de bulunuyor.

UDEF ArGe Birimi, dünyada ve Türkiye’de uluslararası öğrencilik araştırmaları gerçekleştirmek, araştırma projeleri yürütmek amacıyla UDEF bünyesinde kurulmuş birimdir. Bu doğrultuda çeşitli yayınlar yapar.

Yayınlarımız: https://udef.org.tr/yayinlarimiz/

Send a Message