Kabul Edilen Bildiri Özetleri

ÖNEMLİ HATIRLATMA! Değerli Katılımcılar. Bu kabul listesi özet kabul listesidir. Sempozyumun nihai katılımcı listesi değildir. Sempozyuma nihai katılımcı listesi tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belli olacaktır ve nihai katılımcı listesi 20 Kasım 2019 tarihinde ilan edilecektir.

İsim/Name Soyisim/Surname Ülke/Country Bildiri Başlığı/ Paper Title
A K M Bodruzzaman Bodruzzaman Bangladesh Teaching Arabic in Bangladeshi universities: A study on International Islamic University Chittagong
A K M Golam Kausar Kausar Bangladesh PROFITABILITY ANALYSIS OF BORO RICE IN SOME SELECTED AREAS OF BANGLADESH
A K M Shahnawaz Shahnawaz Bangladesh Historic City Dhaka and It’s Glory
Aadil Javed Pakistan Hematological and Neurological expressed sequence 1 (HN1); characterization by using bioinformatics tools and systematic analysis in cancer
Aafir Fatima Morocco Profitability study of an MRİ İmplantation
Abdiaziz Hussein Abdi turkey Kablosuz elektrik aktarımı ( wireless electrical transmission )
Abdikadir Hassan Abdullahi Somali The Relation Between let -7 MicroRNA and Non-Small Cell Lung Cancer
Abdikarim Farah somali examining the Online buying Behavior of gazi university students
Abdishakur Ismail Adam Somalia Time Series Analysis of Rice Prices using Box-Jenkins ARIMA Methodology in Hargeisa, Somalia
ABDOUL AZIZ AHAMDOU KAMERUN Türkiye-Afrika İşbirliğinde Uluslararası Entelektüel Hareketlilik: Ankara Dünya Hedeflerine Ne Katkıda Bulunur?
Abdoul-Bagui Armiyaou Gombo Chad Chadian’s Role in the EU External Migration Policy The case of Franco-Chadian cooperation after the Arab Spring
ABDUL REHMAN PAKİSTAN 18. VE 19. YÜZYILLARDA HİND ALTKITASI’NDA MİSYONER FAALİYETLERİ VE ONLARLA MÜCADELE EDEN İSLAM ÂLİMLERİNİN ÇALIŞMALARI
Abdul Ahad Abro Pakistan Machine Learning Approaches for Extreme values in Data
Abdul Ahad Abro Pakistan Theoretical Approach of Predictive Analytics on Big Data with scope of Machine Learning
Abdul Hannan DOGHAN AFGANİSTAN 2001 Yılında Başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İşgalinin Afganistan Halkı Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri
ABDUL QAIYOM SARWARI Afghanistan Çileklerde Pomolojik Özellikler Üzerine Sulama Düzeyleri ve Abscisic Asit Uygulaması Etkileri
ABDUL RAHEEM AKBARİ AFGANİSTAN DÜZCE ESMAHANIM KÖYÜ’NÜN HEC-RAS PAKET PROGRAMIYLA TAŞKIN ANALİZİ
Abdul-Latif Mohammed Ghana The Linkage between manufacturing industry growth and demand for automotive services: Evidence from Repairs Centers in Accra
Abdul-Latif Mohammed Gana Challenges of Financing the National Health Insurance Scheme
Abdul-Latif Mohammed Gana The Linkage between Vehicles Repairs Centers and Car Assembly Plants for Employment Seek: Evidence from Repairs Centers in Accra
Abdulgalil ALKASEMI Suriye Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler
Abdulhakim Allahdad Afghanistan How Is It Possible To Terminate Ongoing War In Afghanistan And Bring Enduring Peace?
Abdulhakim Madiyoh Thailand Investigation of Agricultural Policies Performance in ASEAN Countries with ELECTRE Method
Abdulhanan ZARIFY Türkiye Ekonomik Büyüme Ve Nükleer Enerji Tüketimi Arasında İlişki: Bir Panel Veri Analizi
Abdulla Khanayev Azerbaycan Rus Dış Politikasında  Kuzey Kafkasya.
ABDULLA AL MAHMUD BANGLADESH Renaissance of Muslims in Bengal (1872-1905)
Abdullah Muhammad Zaved RAKIB Bangladeş Sahabîlerin Kur’ân Çalışmalarında Ehli Kitap Âlimlerinden İstifade Etmeleri
Abdullai Mohammed Ghana The Sharing Economy: Its Implications on Businesses and Consumer Behaviour
Abdulsamet Bayram Almanya Türk Kökenli  Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Deneyimi, Uluslararası  İlahiyat  Projesi  Örneği
Abrar Adel Mohamed Hasan Mohamed ALSAEED Bahrain The Perspective of Bahrainis to Intrinsic and Extrinsic Goals of Advertising
Abu Saleh Mohammad Mahmudul Hasan Bangladesh ULUSLARARASI HAVA HUKUKU’NUN GELİŞİMİ VE BAZI DAVA KARARLARI’NIN ROLU
Abu Saleh Mohammad Mahmudul Hasan Bangladesh Effective Occupation as a mode of Acquisition of Territorial Sovereignty: a New Dimension in a Case of International Court of Justice
Abubakr Al-owaa Türkiye 11 Şubat Yemen devriminin beş yıl içersindeki dönüşümleri üzerine analitik çalışması
ABUTALEB MOHAMED SALIHEEN KHERY SUDAN A REAL TIME OBJECT DETECTION USING OPENCV AND TENSORFLOW
Adam Nkandu Zambia UBUNTU FELSEFESİ
Adam IBRAHIMZADA AZERBAYCAN Kayseri Safa Vakfındaki Uluslararası Öğrencilerin Türk Yemek Kültürü ile İlgili Düşünceleri
Ade Sumiahadi Indonesia Dragon Fruit and Its Pollination Problem
Adile Eminova Турция XX. yüzyıl başında Istanbul’da eğitim alan Kırımlı öğrenciler hakkında
Ahammed ishac chembirika Ebrahim India GÜNEY HİNDİSTAN’DA BİR DİNİ EĞİTİM MODELİ
Ahammed ishac Chembirika Ebrahim INDIA RELIGIOUS CO-EXISTENCE: ROLE AND RELEVANCE OF MUSLIM COMMUNITY  IN KERALA
AHMAD NABHAN SYRIA Characterization of some coksfoot  (Dactylis glomerata L.) ecotypes from the natural rangelands of  Eastern Anatolia
Ahmad Khan Dawlatyar Afganistan Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Anayasasında Güçler Ayrılığı İlkesi Üzerine Bir İnceleme
ahmed albayatı ırak EBU’L BEREKAT EL-BAĞDADİ’YE GÖRE İLM-İ İLAHİ
AHMED AL-QERSHI YEMEN THE INCLINATION OF YEMENI STUDENTS AFTER GRADUATION FROM TURKISH UNIVERSITIES- IZMIR CITY AS CASE STUDY
AHMED ABUZAITER PALESTINE Marginal Labor Dynamics in Turkey, 1988-2017: Discouraged and Seasonal Workers
Ahmed M. JAMEL Irak Image segmentation and edge detection using K-means and Canny algorithms
Ahmed Badawi Mustapha Ghana The War on Terror and the Making of the Vicious Cycle of Global Insecurity
AIGERIM ABDIKHANOVA KAZAKİSTAN XX. YÜZYIL BAŞINDA KAZAKİSTAN’IN SOSYO-EKONOMİK DURUMU VE YAYIN ORGANLARININ DOĞUŞU
AINIWAER TUDI Çin Kişniş Yaprak Ektsraktının Yenebilir Film Üzerine  Antioksidan Etkisinin Araştırılması
Aidai Kydyshova Kırgızistan KIRGIZ TOPLUMUNDA BAĞIŞLAMA ÖZELLİĞİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Aiganysh ABDULLAEVA KIRGIZİSTAN TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE KATKISI: TRABZON ÖRNEĞİNDE
Aigul Nurmukhambet Kazakistan ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL  BAŞVURU HAKKI
Aigul Kabirova Rusya BENTONİTİN GEOPOLİMER ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Aisalkyn Adiletova Adiletova Kırgızistan Orta Asya’nın Siyasi Önemi, Çatışmaları ve Çatışmaların Çözüm Önerileri.
Aisuluu Tilekova Kırgızistan Uluslararası öğrencilerin Türkiye yolculuğu
Aizhan Aitbaeva Kırgızistan “Tek Kuşak Tek Yol” ve Orta Asya
Ajshe Lushtaku Kosovo Hate Crimes
Akhmad Rofii DAMYATI Endonezya Ekmeleddin en-Nahcuvani’nin Serhu’l-İşârât Yazma Esrinin İncelemsi
AKPADE TATCHEGNON MATHİEU BENIN The contribution of the third party logistics provider (3PL) in the online shopping organization.
Ala JEHAD Turkey A Feasible Technique to Prepare Few-layered Graphene Sheets from Pencil Lead Graphite
ALENA RAMANENKAVA BELARUS Yabancı dil olarak Türkçede Nasreddin Hoca fıkraları örneğinde kalıplaşmış sözler öğretimi
ALENA RAMANENKAVA BELARUS Yunus Emre şiirlerinin üzerine yabancılara türkçe öğretimi
Ali Ukenov Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti 1991 yılı 16 Aralık tarihinde bağımsızlığını ilan ettiğinden itibaren din alanında yürütülen siyaset
Ali Oueremi Fildişi sahili Fildişi sahili’nin müslümanlaşması ve bölgeye hâkim olan fikhi mezhep
Ali Hamidian Iran An Investigation on behavior and sustainability of landslides based on fractal dimension (Case study: Damavand Watershed)
Ali Almusawi Turkey Crumb Rubber Application as Modifier in Asphalt Mixture: An Overview
Ali Magdi Sayed SOLIMAN Egypt THE COMPUTER PROGRAM FOR DESIGNING PIN JOINTS
Amanullah Zamani Afganistan Investigation of Time-Dependent Behavior of Reinforced Concrete Members
Amanullah Zamani Afganistan Betonarme Bina Kolonları için Sünme ve Büzülme  Parametrelerinin İncelenmesi
AMARA KEITA FİLDİŞİ SAHİLİ RACKET IN COLLECTIVE TRANSPORT IN COTE D’IVOIRE: AN IMBROGLIO THAT IS HARD TO FINISH
Amarjargal Mendee Mongolia Challenges and Opportunities of Adult Learning and Education: Examples from Turkey and Mongolia
Amelia Fitri Indonesia Linear and Nonlinear Site Response Analysis: Case Study in Aceh Province, Indonesia
Amet Molla Memet Yunanistan Süleyman Çelebi’nin “Vesîletü’n-Necât” İsimli Mevlidinin Rumca Tercümesi
amir imani iran Güvenlik Realizm ve Liberalizm Açıdan Orta Doğu’daki Stratejik Gelişmelerin Türkiye güvenliği üzerindeki Etkisi
Anas Ali Yahia Ali Ahmed Egypt THE SOFTWARE FOR CONVERTING A MATHEMATICAL EXPRESSION CODE INTO DIFFERENT PROGRAMMING LANGUAGES
Andrew Dzasitse Ghana Afrika Ülkelerinde İnsani Gelişmişlik Endeksini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Panel Çalışması
ANSOUMANA NOUMOU DJITE TURKEY Modeling of PV Cell Using Five Parameters: A Comparative Study of One-Diode Models
Antony Ndolo Kenya Optimal Design of Transfer Function of Electrical Power Line for Data Communication
Anwar Koma Thailand Two tales of Muslim minority countries in Southeast Asia: Why Ethnic Cleansing in Myanmar but not in Thailand
ARMAN AGZAM KAZAKİSTAN Sakalarda konut ve yerleşim
Arslanbek KENZHESHOV Kırgızistan Kırgızistan’da Fethullah Gülen Cemaati’nin Yapısı, Faaliyetleri ve Devletle Olan İlişkisi (Sosyolojik Araştırma)
ARWA ELSADIG SUDAN Hotels customer’s satisfaction analysis using Text mining Approach
Arya Liberty Prasasti Endonezya POST TRUTH STRATEGY OF PRABOWO SUBIANTO’S CAMPAIGN TEAM IN THE ELECTION OF THE INDONESIAN PRESIDENT 2019
Asif SARDAR Turkey Temperature shocks, human capital and the economy: impacts and interactions
Asilbek Abduganiev Kırgızistan Nevruzla İlişkilendirilen Hadisin Tahlil ve Tahrici
Aslan Gasimov Azerbaycan BOYALI SERAMİK KÜLTÜRÜ KAPLARININ BEZEMELERİ (Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinin seramik kolleksiyonu esasında)
Assala khettache Algeria Controlling armed terror: the interplay between International humanitarian law an arms control
Awo Abdoulaye GBADAMONSI BENIN Küçükbaş Hayvanlarda Yapay Tohumlamanın Gebelik Ve Doğum Oranları Üzerine Etkileri
Awol kedir JEWARO Türkiye Su Kaynakları Yönetiminde Politikalar ve Sorunlar
Aygün Zufarova Azerbaycan EBEDİ GÖÇEBE OLAN AHISKA TÜRKLERİ
AYLALE CHARYYEVA TÜRKMENİSTAN AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2001-2017 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Aylin Mercan Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Memnuniyeti Araştırması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Aynur Huseynova Azerbaycan Sovyetler Birliğinde İslam ve Ateizm
Azalya Rahmatika Indonesia CLASSIFICATION OF Suncus murinus SPECIES COMPLEX IN PENINSULAR MALAYSIA USING MACHINE LEARNING APPROACH
Azamat ARPACHIEV Kırgızistan Kırgızistan: Siyasi Partiler ve Seçim Sistemi
AZIGULI ALIMU CHINA Big data economics: A more precise approach for nowcasting and forecasting
Bagher RastakhizBaghan İran Arapça Dilinin Nasıl İlim Diline Dönüşmesi (Küresel Medeniyetin ve Yeni İmparatorluğu Oluşturma İstikametinde)
BAHMAN HUSEYNLI AZERBAYCAN Oyunlaştırma Tüketicileri Motive Ediyor mu?
Baimurat Mamadiev Kırgızistan Kur’an’da Davet Kavramı
Bashir Ahmed Bangladesh Participatory Local Governance in Bangladesh: How Effective the Union Parishad Standing Committee is?
Bashir Dan-inna Nigeria THE FLOW OF ILLICIT FINANCIAL FLOW ON THE ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES: A STUDY ON NIGERIA
Bashir Daninna Nigeria THE FLOW OF ILLICIT FINANCIAL FLOW ON THE ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES: A STUDY ON NIGERIA
Bauyrzhan ZHUMADILLA Kazakistan Kazakistan – Türkiye İlişkileri: Geçmişten Günümüze
Bedia Nur TUZCU Türkiye Uluslararası Öğrencilerin İntibak Süreci
BEIBIT BAIBUGUNOV KAZAKİSTAN KAZI BULUNTULARI IŞIĞINDA OTIRAR (KAZAKİSTAN) ŞEHRİNDE BULUNAN ÇEŞİTLİ EŞYALAR
Bektore MANSUROV Kazakhstan Gündüz Sefası (Ipomoea purpurea) Bitkisinden Fenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması
BENAZİR BANU HİNDİSTAN  The Significance of Michel Foucault’s Works in the discipline of International Relations
Benish Khan Turkey TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF NYLON FIBRES IN SELF COMPACTING CONCRETE
BIOUSRA DEDE YUNANİSTAN Emmanouil Limenitis’in Eserlerinde Türkler
Boubacar Amadou Cisse Turkey Test of Market Efficiency Theory in African Financial Markets
Brian Mumba Turkey The Skill of the 22nd Century in the Automated World: How can Education Prepare its Students for Future Work?
Bubacar Malang Fatty Gambia TECHNICAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN THE GAMBIA: AN EMPIRICAL ANALYSIS FROM 2005 TO 2009
BÜŞRA CÜCE TÜRKİYE “Ekonomik, Siyasi, Sosyal Kriz Bölgelerinden Türkiye’ye Eğitim İçin Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sorunları; Bursa’da Okuyan Doğu Türkistanlı (Uygur) Kız Öğrenciler Örneği”
Charity Nani Joseph Samuel Güney Sudan YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARDAN KAYSERİ İLİNDE İKAMET EDEN  ÖĞRENCİLERİN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
CHEIKH EL AFIA EL GHARABY MORITANYA Moritanya’ da medya politikaları
CHOLPONAI KAVILBEK KYZY KIRGIZİSTAN BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ KIRGIZ TİYATROSU’NDA  CENGİZ AYTMATOV’UN ESERLERİNİN SAHNELENİŞİYLE GELİŞEN YENİ TİYATRO ANLAYIŞI
Dastanbek Razak Uulu Kırgızistan Ceditçilerin Öğrenci Yetiştirme Siyaseti
Demet Soylu Türkiye  USE OF ECVET IN RECOGNITION OF THE LEARNING OUTCOMES OF FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION
demet Oğuz TÜRKİYE Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları
Denada Dosti Arnavutluk Islamophobia in Turkey and its impact on the education system. ( Key study: Foreing Students)
Dilnoza Mamayusupova Özbekistan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi
Dr. Md. Nazmul Islam Bangladesh Evaluation of Selected Websites of Public Universities in Bangladesh: A Webometric Approach
Edgar Barroso Mozambique Citizenship Education through Social Media – The Experience of Mozambican Civil Society Organizations
Edgar Mundulai Armindo Barroso Mozambique Civil Society Organizations as Actors of Citizenship Education in the Internet Age in Mozambique – Challenges and Opportunities
EDWIN SOSTHENES Tanzania/ Turkey EVALUATION OF QUALITY AWARDS
Ekrem Zajmi Kosovo The US Foreign Policy toward the Democracy in the Arab States: Egypt and Tunisia in the Arab Spring
EL MUSTAPHA AIT SIDI MHAMED FAS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND PERSONALITY TRAITS
ELFAHD MAHMOUD ABDELSAMIE MISIR Terörün Entelektüel kökenleri
Elmaz Khalilova Kırım\Ukrayna Vladimir Putin’s Soviet Union Nostalgia in Defining Russia’s Foreign Policy
Elmira Rezaei Pilehroud iran G20 Ülkelerdeki Ödemeler Dengesinde Net Hata Ve Noksan Analizi
Elmira Rezaei Pilehroud Iran Tüketicilerin plansız satın alma davranışları
Elnara Maharramova Azerbaijan KADIN AKADEMİSYENLERDE KARİYER GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN STRES KAYNAKLARI
Elnur Karimov Azerbaijan BIG DATA AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: THE CASE OF THE EUROPEAN UNION AND AZERBAIJAN
Emmanuel BEKOLO EBOLO Cameroon CHALLENGES ASSOCIATED WITH THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BY LOCAL GOVERNMENTS IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM SOME SELECTED CASE-STUDIES.
Enes Yaşar Türkiye TÖMER ÖĞRENCİLERİNİN (B1) TÜRK DİZİ İSİMLERİNDEKİ KALIP İFADELERİ KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Enxhi Peqini Arnavutluk Arnavutluk’ta hastane atık yönetimi
Eric RAHMUN suriye İslam Tarihi Kronolojisi
Ervis Sulaj Arnavutluk Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa’nın hayatı ve siyasi faaliyetleri
Eslam AlJaafil Lebanon CRITICAL THINKING SKILLS FOR PRIMARY EDUCATION: THE CASE IN LEBANON
Esnaira Salem Philippines Yaklaşan Bangsamoro Hükümeti İçin Bir Ders Olan ARMM’deki Demokrasiyi İncelemek
Esnaira Salem Philippines Examining Democracy in ARMM, a Lesson for the Upcoming Bangsamoro Government
Esnaira Salem Philippines Usage of Social Media in Turkey´s Politics
Eugene Mogaka Kenya C-type Lectins an Evaluation on their Utility as Bio-markers.
Fadhlul Mubarak Endonezya Application of variable interactions and the highest correlation coefficient for breast cancer classification
Faezeh Ghorbani Zamani IRAN Potential of polymer-based glutathione-loaded nanocarrier in nanotherapy
Fahir Alee Mirhan Irak KEMAL PAŞA-ZADE’NİN RİSÂLA Fİ BAYAN TABİÂT AL-ÂFYÛN ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
Faisal Jalaly Afghanistan notions of Dar Al-harb and Dar al-Islam in modern era
Faqih Omar Kenya Implications of perceived in-group transgression and glory:  An interface between vicarious cognitive dissonance and group-based emotion
Farahnaz Rahmani Afghanistan Afghan Women Migrants & Refugees Post 1980
Fariba Babaei Iran Kültürel turizmin gelişimi ve İran’daki rolü
Farida Jafarova Azerbaijan 31 MART SOYKIRIMI AZERBAYCAN HALKININ TARİHİ  KADERİNE ÇEVRİLEN İSTİKLAL SAVAŞININ MASUM KANLARLA  YAZILMIŞ TARİH SAYFALARINDAN BİRİ OLARAK…
Farishtamo Khomushova Tacikistan Giyasüddin Handmir’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği
Fatema Ebrahimi Turkey Regional Economic Cooperation and Developing Economic: A case study of Afghanistan
Fatema Nusrat Bangladesh Saving Mother and Child
FATHI ELEYAN FİLİSTİN Evaluation Of The Strategic Leadership Skills Of Top Management In The Municipalities At Gaza Strip – Palestine
Fatima Aafir Morocco Profitability study of an MRI implantation
Fatimah Ali Hussein Alhumari IRAQ   SYNTHESIS OF POLYMERIZATION OF NEW DERIVATIVE OF MALEIC ANHYDRIDE AND STUDY BIOLOGICAL ACTIVITY
Fatma Shehu Arnavutluk Arnavut Kültüründe Taş Kültü ile ilgili İnançlar
FATMIRA MULAJ Arnavutluk Arnavutluk ve Türk Hukukunda İflas Kurumu
Fawzia Rashidi Afghanistan Yabancı kelimesi yerine Misafir kelimesinin kullanılmasının Uluslararası Öğrencilerin Psikolojisi üzerine olan etkisi
Faysal Mahmud Bangladesh Islamophobia and the role of Islamic scholars
Festim Rizanaj Kosova Kamu Diplomasisi Bağlamında Kosova Türkiye İlişkilerinde Türkiye Mezunlarının Rolü
Firas Mishaal Ali AGHA Irak KİRA SÖZLEŞMELERİNDE MEVZUAT VE UYGULAMALAR: Uluslararası Öğrenciler İçin Yol Haritası
firas mishaal ali AGHA IRAK SADDAM  HÜSEYİN YÖNETİMİNDEN  SONRA IRAK TÜRKMENLERİNİN  SİYASİ DURUMU
Flora Hajdarmataj Arnavutluk GELENEKSEL MAHREMİYETİN DÖNÜŞÜMÜ VE GÖNÜLLÜ İFŞA: YENİ MEDYADA GÖZETİM VE DİJİTAL MAHREMİYET
Foudelou ISSAKA IBRAHIMA BENIN Moringa (Moringa oleifera) Bitkisinin Özellikleri ve Hayvan Beslemede Kullanımı
FUNDA KAPLAN Türkiye BEYİN GÖÇÜNÜN TOPLUMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Galiya Serikkyzy Kazakistan TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN’DA SOSYAL SERMAYE DURUMU
Galiya Serikkyzy Kazakistan ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK SİYASETİNDE KAZAKİSTAN MODELİ
Ghamdan SLAMA Yemen FARKLI ENKESİTLİ ZARF ELEMANINA SAHİP   BOŞLUKSUZ BURKULMASI ÖNLENMİŞ BASINÇ ÇUBUKLARINDA YAPISAL  PERFORMANSIN VE GERİLME DAĞILIMI DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL  ARAŞTIRILMASI
GHULAM REZA JAVIDI Afganistan MOĞOL İSTİLASINDAN ÖNCE ORTA ÇAĞ BAMİYAN’DA DİN
Ghulam sakhi Qurbani Afganistan AB ve Iran Ilişkileri
Gogontle Pearl Khumo Botswana Governance, a key factor to social and economic development in Africa.
Goshgar Baylarov Azerbaycan 20. Yüzyılın başlarında Azerbaycan`da İlk Anadilli Basın – Şark-i Rus
Granit Ajdini Serbia Why should Muslim organizations need to think and use public relations
Greta Arapi Albania Protection of private and family life under Article 8 of the European Convent of Human Rights
Gulaiym Abdukarimova Kırgızistan KIRGIZISTAN’DA 2015 GENEL SEÇİMİNDE KULLANILAN SİYASAL AFİŞLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
Gulnar Bazarbay Kazakistan Kazak edebiyatı: Sözlü Halk Edebiyatı Dönemi
Gulnora Saidakhmedova Özbekistan Çalınmış Libya Baharı
Gulsara Akimkanova Kırgızistan Kamu Diplomasisi Olarak TİKA. Balkanlar ve Orta Asya Ülkelerindeki Faaliyetleri ve Türkiye’nin Yumuşak Gücüne Etkileri
Gulsara Akimkanova Kırgızistan          Sosyal Medyada Reklam: Türkiye’de  Yayınlanan Ampirik Kanıtların İncelenmesi
Gulsina Baialieva Kırgızistan Endofitik Mikroorganizmaların Tarım ve Toprak Açısından Önemi  ve Doğal Bitkilerin Potansiyelleri
Guvanch Karayev Türkmenistan Uluslararası öğrenci eğitim süreçleri
Gülbahar Musayeva Türkmenistan uluslararası öğrenci ve adaptasyon
Gülnare Hüseynli Azerbaycan Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenmesi  ve Adaptasyonu Üzerine Nitel Bir Araştırma
Gülnare Muhtarova Azerbaycan Türkiyede Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Karşılaştıkları ve Yaşadıkları  Psikolojik Zorluklar/Psychological Challenges Facing Foreing Students Pursuing Education in Turkey
Habibullah Habib Afganistan Osmanlı’nın 16. Yüzyıl Sonlarında Kredi ve Finans Yöntemi Olarak Bey‘ Bi’l-İstiğlâl’ın Uygulanması (B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)
HAFIZ AAMIR ALI PAKİSTAN Medieval India according to the Riḥla (travels) of Ibn Battuta
Hafiz MOHAMMED NAZIFI Gana Geophysical Mapping of Groundwater Aquifers in  Some Towns in Central Region of Ghana
HAMAN MAHAMAT Addi Turquie THE MACROECONOMIC PERFORMANCE OF TURKEY:  AN APPLICATION OF THE NORMALIZED ECONOMIC PERFORMANCE INDEX
Hamed Pourhassan turkey Political and bureaucratic deadlocks as barriers for global integration and democratization;  institutional transactions between FATF and Iran
Haneef C. Muhammad India/Hindistan The Negative Impacts of Religious Differences on the Religious and Social Life: India in the Context of Hindu-Muslim Conflict
Hasan Isoev Tacikistan Tüketim Kültürünün Medya İle Olan Etkileşimi. “Üretmeden Tüketme”
Hasan ÖNAL Türkiye Beyin Göçü ve Uluslararası öğrencilik
Hasan  A.H. Altawil Palestine A Short Review Investigation on Compressive Strength of Geopolymer Concrete
Hassan Abdi Hassan Somalia An Investigation on the Challenges Facing Somali Students in Turkey: A Solution-Oriented Approach
HASSAN SHUAIBU ABDULRAHMAN TURKEY ESTIMATION OF MOTORCYCLE EQUIVALENCY UNIT IN A HETEROGENEOUS TRAFFIC MIX
Hassib BEN KHEDHER Tunisia Checklist and newly recorded Crabronid wasps (Hymenoptera: Crabronidae) for the fauna of Kairouan Province, Tunisia
Hatice Çiper Türkiye Uluslararası beyin göçünün nedenleri ve etkileri
HAYİDE IŞIL AFGANİSTAN Türkiye’deki Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon
Hedayat Eydi tarakameh Iran Kız Öğrencilerin Bakış Açısından Toplumsal Evlilik Olgusu: Bir Nitel Araştırma Olarak Konya Örneği
Heriberto Javier Perozo Soto Venezuela Similarities and Differences in the evolution of Caracas and Istanbul’s slums to find and starting point toward an effective solution
Hiba Kalouti Filistin yolsuzluk, ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
Hichem MOULAHOUM Algeria Passive targeting therapy for delivery nanocarriers using natural antioxidant Glutathione-loaded niosomes
hosın al salım Türkiye Suriye
huerxida abudureyimu çin halk cumhuriyeti Sosyal değişim süreci içerisinde Çin toplumunda artan boşanma olgusuna sosyolojik bir bakış
humay usubbayli azerbaycan Müşkil-Güşa Tabirnamesinin Felsefi incelenmesi
Humay Karimova Azerbaycan Teknolojik Gelişmelerin Etik Değerler Açısından Finansal Sektöre Yansımaları
Hussein Marha Libya Parser4TinyOS: New Parser for TinyOS Programs
Hussein SHUKUR IRAK Kuzey Irak’ta Yaşayanlar Türk Müdür Türkmen Midir?
HÜSEYİN MEHMET YUNANİSTAN MEHMET HİLMİ’NİN GAZETECİLİĞİ VE GAZETE YAZILARI ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞLERİNİN BATI TRAKYA’DAKİ YANSIMALARI
Ibrahim Nandom Yakubu Turkey Financial Intermediation and Economic Growth in Sub-Saharan Africa
Ibtihal BENMEHAIA Cezayir CEZAYIR ÜNİVERSTİLERİNDE TÜRK DİLİ EĞİTİMİ HAKKİNDA BİR ARAŞTIRMA
Ichmi Yani Arinda Rohmah Endonezya AESTHETIC VALUE OF SUFISM IN FORMING THE SOLIDARITY OF PAGUYUBAN IN URBAN COMMUNITIES INDONESIA
Ilaha Yusifli Azerbaycan Güney Kafkasyadan göç ve Kafkasyaya göç:Göçün çeşitleri,etkileri ve nedenleri Tükiyenin Kafkasya ile ilişkisi
ISAIAH ODEYEMI NIGERIA DETERMINATION OF TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY BASED ON HYPOCHLOROUS ACID SCAVENGING
Iskandar Iskandar Indonesia STUDENTS’ INTENTION AND MOTIVATION TOWARDS ENTREPRENEURSHIP AMONG STUDENT IN IZMIR, TURKEY
Ismael  Mohammed Nasir Ethiopia THE DETERMINANT OF EXCHANGE RATE IN TURKEY
İbrahim Halil OĞUZ TÜRKİYE Uluslararası Eğitimin Türkiye Ekonomisine Katkıları
İlaha Khantamirova Türkiye 1920 Nisan İşgalinden Sonra Türkiye’de Azerbaycan Muhacir Basını (1920-1950’ler)
İlham Sovgatov Türkiye Sosyal İnşacı Yaklaşım Bağlamında Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet
intan popy RINALDY Endonezya Endonezya’nın  Bağımsızlık Döneminden Soğuk Savaş’a Kadar Dış Politikası
İslam Babazade Azerbaycan Türkiyenin Hava Savunması ve S400
Jahidul Islam Sarker Bangladesh Media Coverage on Kashmir conflict in mainstream media; Bangladesh perspective
Jamal Appiah-Kubi Ghana The role of foreign capital investment in the high unemployment situation in Ghana
Jamal Abdirahman Bulale Somali Somali Toplumunda Deve Uyuzu Hastalığının Geleneksel Tedavisi
jamal jalal mustafa Irak Suçun Manevi Unsurları ile Hatîe  İlişkisi Bakımından Türk ve Irak Ceza Kanunlarının Felsefesi
Jamaleddin Toomajnia Türkiye Bölgelerarası Kültür ve Sanat Araştırmalar
Jaspreet Kaur India Label-free On-chip Antibiotic Permeability Assay
Jean Aristide Nicaise AMAN Côté d’Ivoire Impact of climate finance on population’s livelihood in West Africa
Jean Aristide Nicaise Aman Côte d’Ivoire Factors determining West African countries participation to climate finane
Jean Claude TUYISENGE Ruanda ASİT TOPRAKLARDA FOSFOR DAVRANIŞI
Joana Ruçi Arnavutluk The Ottoman Political Thoughts and Albanian Nationalism
Jobayer Al Mahmud Bangladesh KUR’AN’DA GEÇEN ‘FUÂD’ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ
Jora Banda Albania Artificial Intelligence in Education
KAMAL SALİMOV AZERBAYCAN Türk Yazılı Basınında Algı Yönetimi, Haber ve Propaganda İlişkisi: Zeytin Dalı Harekâtı Örneği
Kamal Tasiu Abdullahi Nigeria Household Budgeting: A Case Study of Gwale Local Government Area
Kamila Yunussova Kazakistan MUHTAR ÄVEZOV’UN “KÖKSEREK” HİKÂYESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER
Kamran Abdullayev Türkiye Azerbaycanʼda Hicret ve Muhâcir Âlimler
Kamran Ghorbanyan Iran PRESENT A NEW STRUCTURE OF A DC REACTOR BASED ON FAULT CURRENT LIMITER (DCR) AND MAGNETIC FIELDS INVESTIGATION OF DCR CORE UNDER DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
Kamran Ghorbanyan Iran STRUCTURE IMPROVMENT OF THE DC REACTOR BASED ON FAULT CURRENT LIMITER BY USING PERMANENT MAGNET IN CORE STRUCTURE (PDCR)  AND MAGNETIC FIELDS INVESTIGATION OF PDCR CORE UNDER DIFFERENT NETWORK CONDITIONS
KASIM SALIFU GHANA ISLAMOPHOBIA: CHALLENGES AND HATRED MUSLIMS UMMAH FACED
Kasım Bilici Türkiye Atatürk Dönemi Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik Faaliyetleri ve Tarihi Perspektifi
Kasim Salifu Turkey Ghana-Turkey Relations: Prospects and Challenges
KASSOUM DRAME BURKİNA FASO SOSYAL MEDYADA GÜNLÜK YAŞAMIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞIM HİSSİ.
Kenfack  Kitio Alexe  Fridolin Cameroon The Security Cooperation of Turkey in Africa: An Assessment from the Military Perspective
Khadizhat Saikhanova Russya Turkey’s foreign policy towards the countries of the Caspian region
Khaleel Hamadan Mohammed A India Rehabilitation and Revitalization of Resilient Syrian Refugees
Khalimat Rachida benazir kamerun INTERNATIONAL SOLIDARITY AND MIGRATION: ISSUES AND CHALLENGES
khatera sadat Afganistan Afganistan Islam Cumhuriyet’inde Yargı Teşkilatı
Khatira İsmayilova Azerbaycan Televizyon programlarında türk  kadın ve erkek  imajılarının çizilmesi – Aşk dizileri örneği
KHAYALA KAZIMOVA Azerbaycan Azerbaycanlı Müfessir Bakuvi’nin Keşfül Hakayık İsimli Tefsirinde Bazı Ahkam Ayetlerinin Yorumlanması
Khayyam Hasanov Azerbaycan Azerbaycandan Türkiyeye beyin göçü. Neden Azerbaycan uyruklu öğrenciler Türkiyeyi tercih eder?
Khondoker Zahidul Hossain Choyan Bangladesh Classification of Human Activity from Postural Transition Data
Khussiyat Yussupova Kazakistan Hint bt. Ebi  Ümeyye  ve Hadis  Rivayeti
Kımbat Akhayeva Kazakistan Sinemanın gençlere manipülasyonu
Kımbat Akhayeva Kazakistan Sinemanın gençlere manipülasyoni
Kursanbek Duishonkul uulu Kırgızistan XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başlarında Kırgız Aydın Zamançıları
Kylych Ysmanov Kırgızistan Hadis rivayetinde sahabenin rolü (Şeddad b. Evs örneğinde)
Kymbat Akhayeva Kazakistan 1960’lı yıllarda Türkiye ve Kazakistan sinemasında çocuk imgesi
Leyl Ashyrgylyjova Turkmenistan International students in Turkey
Liana Sabirova Russia Impact of coal mine waste dumps on arable soils ans vegetation: a case study of Tula region, Russia
Linar Khaziev Rusya HALL’UN GENİŞ VE DAR BAĞLAMLI KÜLTÜR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE RUS VE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI
M. Rizwan AKRAM Pakistan Gömülü gaz boru hatlarının sismik performansının değerlendirilmesi için basitleştirilmiş bir prosedür: Düzce’den İstanbul’a (Türkiye) geçen gömülü gaz boru hattı
MAAZ AHMED TURKEY Application of Artificial Intelligence in Urban Design and Transformation
Madina Zhengis Kazakistan Dramaturji Bağlamında YouTuberların Benlik Sunumunun Retoriksel Analizi
Maftuna Sayitova Uzbekistan “African policy of Great Britain at the end of the 20-th and early 21-st centuries.”
Maftuna Sayitova Ozbekistan Water problems in Central Asia
MAHAMADE HAMINE OUEDRAOGO BURKINA FASO SÖMÜRÜLMESEYDİ AFRİKA’DA DEMOKRASİ OLUR MUYDU?
Mahamane Chapiou SOULEY GARBA Nijer Removal heavy metal ions from waste using Triple Superphosphate: A review
MAHAMAT CHETIMA ABATCHA CHAD The effects of lack of electricity in SSA and the challenges facing rural electrification in the region
MAHMOUD ALHALABI TURKİYE Comparison of different modulation techniques for optical OFDM Intensity Modulation and Direct Detection IM/DD system
Maimaijiang Aishan Turkey Design  a Fuzzy and Vector Controller for the Induction Motor  in simulink
Majed ALMATARI Yemen Uluslararasılaşma Sürecinde, Nan Lin’in Sosyal Sermayenin İncelenmesi
Makhpıratkhon ABDUKHALILOVA Kırgızistan Çin Cumhuriyeti’nin Ekonomik Yükselişinin Kırgızistan Dış Ticareti Üzerindeki
MAKHPIRATKHON ABDUKHALILOVA KIRGIZİSTAN TÜRKIYE VE ORTA ASYA ÜLKELERINDE GAYRIMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERI
MALIKI MOUSTAPHA TOGO e-government system architecture prototype for African third-party countries
Mammad Ismayılov Azerbaycan Azerbaycan Cumhuriyetinde Başkanlık Sistemi ve Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
Manohur Chand Poonyth Mauritius İstanbul metropolitan şehrinin mevcut ulaşım sistemlere bisiklet ağların bütünleştirilmesi ve uzun vadeli avantajlar
Maria Ntisli Greece Appeal to the Ecclesiastical  Court of the Metropolis of Thessaloniki in the Ottoman Empire for cases of Greek “Dowry Agreements” (Proikosymfona) that went awry (Late 19th – 20th Centuries)
Marina MUSSA Kazakistan Avrupa`nın Yeni Vebası; İslamafobi
Martin KANEV Bulgaristan Vanilin ve İki Farklı Kemoterapötiğin Sağlıklı Lenfositler Üzerine Etkisi
Marwa Fouda Mısır Osmanlı Döneminde Türklere Arapça öğretmek amacıyla yazılmış Kitab-ı Fil Luga Eserinin Tanıtımı
Marwan FADHIL Irak Su Ürünlerinde Kullanılan Bazı Moleküler Markör Yöntemleri ve Aday Genler
Marzie PARVARESH RIZI Iran İRAN SAFEVİ ÇİNİCİLİĞİ’NDE FİGÜRATİF SÜSLEME
masoma masoma bangladeş ALMANYA’NIN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ POLİTİKASININ DEĞERLENDİRMESİ
Matora Hupile Zimbabwe From hard power to soft power. Understanding the sanctions that were imposed on Iran as a way to change its behavior.
Matora Hupile Zimbabve AN ANALYSIS OF THE DOMESTIC AND EXTERNAL CHALLENGES THAT TURKEY IS FACING IN DEALING WITH THE SYRIAN REFUGEE CRISIS
Max Toussaint Mondesir Haiti Monoteizm Dinlerde Sekülerleşme İdeal Tipleri: İslam Kökenli bir Toplum Olarak Türkiye Örneği
Maxat Nurkaliyev Kazakistan Üretim Mühendisliği Online eğitim müfredatı geliştirme
Maxat Aitimbetov Kazakistan Akademik Örgütleri Hiyerarşik Kümeleme Analizi ile Sınıflandırma
Maya ROZYYEVA Türkiye Enerji Bağlamında Türkmenistan’ın Türkiye İle İlişkileri
Maya ROZYYEVA Türkiye Enerji Bağlamında Türkmenistan’ın Türkiye İle İlişkileri
Mayata NDIAYE Senegal MOBİL PARA TRANSFERİNDE SAHTECİLİK TESPİTİNE DAYALI EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN SINIFLANDIRMA ALGORİTMALARININ SEÇİM METODOLOJİSİ
MAYGÜL NİYAZOVA AZERBAYCAN Uluslararası Öğrencilerin Üniversitelerdeki Sosyal, Kültürel ve Akademik Adaptasyon Sorunları; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
MD MOHİBULLAH Bangladesh The nature and effectiveness of contemporary Tafsir by Islamic lecturers in Bangladesh: the perspective of young generation
MD RUHULLAH Bangladesh A Comparison between Shariah Laws and Conventional Muslim Laws in Conjugal Life: Bangladesh Perspective
MD ABDUL JALIL CHOWDHURY Bangladesh International Refugee Law and Status of Refugees in Turkey; A Legal Analysis
Md Abdullah Al Masum Bangladesh Role of Religious Education in Forming Peaceful Society in Bangladesh: A Historical Study
Md Ishtiaq Ahmed Talukder Bangladesh Underlying Causes of Suicide: A Study on the Suicide Victims of Tangail District, Bangladesh
MD JAKIR HOSSAIN Bangladesh, Presently TUBITAK Researcher in Turkey Utilization of transplastomic approach for the development of insect resistance potato lines: emergence as a unique option for the food security of Turkey in coming centuries.
Md Jakir Hossain Bangladesh Biofortification of cereal crops for Food and Nutritional Security: Genetic Engineering, Breeding and Agronomic point of view
Md Jakir Hossain Bangladesh Transplastomic Plants: Ensure utmost human health security and financial feasibility. A Review
Md Labib Faisal Khan Bangladeş Türkiye Kurtuluş Mücadeleleri Temalı Sinema Filmleri
Md Mahmudur Rahman Bangladeş Discovering ‘Referent Object(s)’ and ‘Existential Threat(s)’ in the National Security Strategies (2002 and 2010) of the USA: A Securitization Theory Perspective
MD MERAJ ALAM Hindistan Hint-Türk ilişkileri, Hint coğrafyası, Agra, Dîvan, Yeni Delhi
MD MOSTAFA FAISAL BANGLADESH The Repartition process of Rohingya refugee: Bangladesh and Myanmar response
MD NAZMUL ISLAM Bangladesh Non-Western and Sinicitazion of International Relations Theories: Which IR Theories Best Explain the Rise of China in the International System?
MD RAKIBUL HASAN BANGLADESH Syed Abul Aa’la Maudoodi’s philosophical thoughts and its implication to educational System
MD. RAMIZUL ISLAM Bangladesh Role of the Leadership of Imam of Masjid to Build a Knowledge Based Society.
Md. Shariful Islam Bangladesh Effect of Social Media in Academic Performance among the Students of Rajshahi University, Bangladesh: A Study
Md. Sultan Mahmud Bangladesh The Nature and Impact of Campaigning for Candidates in the Electoral System of Bangladesh: A Field Level Study
Mehdi / Mekhti Şerifov / Sharifov Rusya / Russia Türkiye devletinin kontinueti: Atatürk’ten Erdoğan’a giden yol / The continuity of Turkish statehood: the path from Atatürk to Erdogan
Mehmet Çevik Türkiye Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler
Mehmet PEHLİVAN TÜRKİYE Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Yurtdışı Eğitim Hizmeti: Uluslararası İlahiyat Programının Değerlendirilmesi
Mehrabuddin Sherzad Afghanistan İdeolojinin terör eylemleriyle uygulanması için siyasal psikolojik nedenleri, Taliban’ın Afganistan’daki örneği
Mehrabuddin Sherzad Afghanistan Afganistan’da Savaşın ve Barışın Kökenleri ve Nedenleri
Merdan Hanıyev Türkmenistan İbnü’l Arabi düşüncesinde insan-ı kamil ve Hz. Peygamberin yeri
Merve İstil Türkiye Edirne’de Uluslararası Öğrenci Olmak
Meutia Ayuni Yose Endonezya COMPARATIVE ANALYSIS OF MKJI METHOD (INDONESIAN HIGHWAY CAPACITY MANUAL) WITH GREENBERG MODELS ON RELATIONSHIP OF VOLUME, SPEED, AND DENSITY (Case Study of W.R. Supratman Street in Banda Aceh City, Aceh, Indonesia)
MILKAH WAIRIMU MURIMI KENYA PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIO-BASED POLYURETHANE PERLITE COMPOSITE FOR LOW-THERMAL CONDUCTIVE ENERGY EFFICIENT MASONRY BLOCKS
Miras Nagashbekov Kazakistan Farabi’nin Sudur Teorisi
Moaaz Yahea Atitalla Mansour Sudan TÜRK SİYASİ-EKONOMİK STRATEJİ’NİN KUZEYDOĞU AFRİKA ÜLKELERİNE ETKİSİ  ( SUDAN ÖRNEĞİ )
MOHAMED SH ALI SOMALIA Principal Preparation, Training, Appointing and Selecting Process in Palestine, Somalia, Jorden, Egypt, and Kenya
MOHAMED ALASHRAF ALI SUDAN Intelligent Paid Subscription Renewal Prediction System Using Data Mining Techniques
MOHAMED CHANFIOU MKOUBOI KOMORLAR Biosynthesis of green metallic nanoparticles using Cephalaria tchehatchewii plant extracts and its in-vitro antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activities
MOHAMED CHANFIOU MKOUBOI KOMORLAR Isolation and Characterization of saponin compounds isolated from Cephalaria tchehatchewii plant extracts and their study on the evaluation of in-vitro antimicrobial, antioxidant and anti-inflammatory activities.
MOHAMED HUSSAIN FAROOK SRI LANKA AVRUPALI SÖMÜRGECİLERİN SRİ LANKLI MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Mohamed Shafeeque Chenganakkattil Hindistan HİNDU SOSYAL VE DİNÎ YAŞAMINDA HAYVANLARIN YERİ VE ÖNEM VERİLME NEDENLERİ
Mohammad ALOBAIDY Syria Chemical and Morphological Effects of  Humic Acid on Cotton Plant Growing under Salinity Stress Conditions
MOHAMMAD ABDUR ROUF BANGLADEŞ Tarihi perspektiften Bangladeş’in ilk Fatihi İhtiyarettin Muhammet bin Bahtiyar Hilci’nin harekatlerin üzerinde genel bir değerlendirme.
Mohammad Ashequr Rahman Saykat Bangladeş Çeltik Yetiştiriciliğinde sıkça karşılaşan hastalıkları : Çeltik Siyah Çizgili cüce virüsü
Mohammad Ataul Karim Bangladesh Reforming Copyright Law to End Book Famine for VIPs: Challenges Ahead
MOHAMMAD ATAULLAH KHALED BANGLADESH Importance of social justice and its proper implementation in society: An exhibition from Islamic perspective
Mohammad Ehsan Sadiq Sadiq Afghanistan Unemployment among the Educated Youth in Afghanistan  (Case Study of Juzjan University Graduates)
Mohammad jan Haidari Afghanistan Veins based studies for vehicular ad hoc networks¬¬
Mohammad Rafay Rafay India Analysis of ATM withdrawals and POS transactions pre and post demonetisation (2016) in India
Mohammad Razeq Shakhan Turkey Impact of Irregularity of Infill walls on the Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures
Mohammad Razeq Shakhan Turkey Comparative Study Between Turkish Flexible Pavement Design Guide and MEPDG
Mohammad Reza TOUTOUNCHI ASL İRAN Borsa İstanbul Bist 100’deki İmalat İşletmelerinin Finansal Başarısızlıklarının ‎ Diskriminant Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi / Investigation of Financial Failures of Manufacturing Companies in Borsa İstanbul Bist 100 ‎ By Discriminant Analysis and Logistic Regression Analysis
Mohammad Safayat Hossain Bangladesh A huge environmental price has been paid for development in South Asia last one decade
Mohammad Safayat Hossain Bangladesh Natural Resource at Rakhine; causes a violation of the human rights of Rohingya refugees in Myanmar?
Mohammad Safayat HOSSAIN Bangladesh Surface & Groundwater quality effects on human life in Bangladesh: A case study of the Baniarjan, Gaibandha.
Mohammed Hashiru Gana Does Clientelism Win Power in Third World States?: The Case of 2016 Elections in Ghana
Mohammed El-amin Elsanoosi Ahmed Sudan Assessment of the Impact of Business Environment on SMEs performance in Sudan
Mohammed El-amin Elsanoosi Ahmed Sudan Managing Diversity in Recruitment Process
mohammed aldarraji iraq Ortadoğu ve kuzey Afrika Bölgesinde Finansal sistemi
Mohammed Abebe Yimer Turkey Application of Ordinary Least Square Method for Detecting Risk Factors Leading To Chronic Kidney Disease
MOHAMMED KASHAMA GUZUNZAA DEMOKRATIK KONGO Application of optimization based finite element model updating method on 3D printed model structures
MOHAMMED TAHSEN ABDULRAHMAN ABDULRAHMAN ırak IRAK TÜRKMEN SİYASİ HAREKETİNDE “IRAK TÜRKMEN CEPHESİ”NİN YERİ VE ETKİSİ
Mohanad Alaloush Turkey Conservation Laws for a Quadratic and Cubic Nonlinear Model
Moslem REZAEIAMALEH İran Kaşkayı Türkçesi ve Türk Dilleri tasnifindeki yeri
Motaz Fdlalmula Gsmalla Ahmed Sudan ASCE 41-17 ve TBDY 2018 Yönetmeliklerine Göre Betonarme Binaların Doğrusal Olmayan Statik Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Moudassir Hafiz Oumar chad The security dilemma in West Africa (Securitization/ Dis-Securitization theory)
MOUHAMED BACHIR DIOP SENEGAL Afrika ekonomik entegrasyonu için bölgesel kuruluşların yasal çerçeveleri Değerlendirme ve analitik çalışma
Moussa Diallo Mali Rural-urban migration, crop productivity and moral hazard in Mali
MUBARAK IBRAHIM ABAKAR Sudan GÖÇMEN İŞÇİ DÖVİZLERİNİN SUDAN CUMHURİYETİ’NİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
MUBARAK IBRAHIM ABAKAR Sudan Relationship Between The New Products Development and The Market Share: Evidence From Smartphones Market
Muhamed Husein Myanmar Refugee
Muhammad Ali Pakistan The conceptual journey towards leadership
Muhammad Ali Pakistan Exploring organizational structure flexibility as a change indicator rather inertia as a change indicator.
Muhammad Akbar Angkasa Indonesia Jalaluddin Tursani’s Political Understanding in Safinatul Hukkam
Muhammad Akbar Farahmand Afganistan AFGANİSTAN’DA DIŞ YARDIMLAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ
Muhammad Salah Uddin Salah Uddin Country The impact of exchange rate on unemployment : The case of Turkish industries
Muhammad Salahuddin Salahuddin Bangladesh Native Language Skills of Elementary Level Students in Bangladesh: Exploring the Realities and Future Guidelines
Muhammad Shafiq Hakimi Afganistan 11 Eylül Sonrası Süreçte ABD’nin Ortadoğu Politikası: Afganistan Örneği
Muhammad Zulqarnain Khalid Turkey Systematically improving the work ergonomics in an assembly line
MUHAMMED ABAZOGLU SURİYE Türkçe-Arapça Tarihsel İlişkilerinin Getirdiği Lafızca Ortak Anlamca Farklı Kelimelerden Örnekler
MUHAMMED ŞAKİR SURİYE TANIŞMA
Muhammed Fawaz Abdullah Ghana THE CYTOTOXIC, GENOTOXIC AND APOPTOTIC EFFECTS OF NEWLY SYNTHESIZED MIXED LIGAND COMPLEXES OF COPPER (II) ION IN HEALTHY AND CANCER CELL LINES IN VITRO
Muhammed Fawaz Abdullah Gana BAKIR (II) İYONUNUN KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİNİN İN VİTRO SİTOTOKSİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİNİN SAĞLIKLI VE KANSER HÜCRE HATLARINDA BELİRLENMESİ
Muhlisahon Rustamova Kırgızistan Orta Asya’da Karahanlı Devri Medreseleri
Muhlisahon Rustamova Kırgızistan Karahanlı devri medreselerin gelişim süreci üzerine inceleme
Mukhtar Mohamed Somaliland  Sudan: After three decades of Under Omer Al-bashir’s Dictatorship New Challenges and Opportunities
MUKIM SIAMARDOV Türkiye Tacikistan’da Pamuk Üretiminin Pazar Yapısı ve Sorunları
Muminah Mustaqimah Indonesia Design and Performance Test of Internet of Things (IoT)-based Portable Greenhouse Monitoring Device
Muna Moallim Abdulle Somali The Role of Islamic Banking in Agricultural and Rural Development: Somalia
Muneera Yousif Yaqoob MOHAMMED IRAK DEVELOPING TECHNIQUES FOR PERIODICITY ANALYSIS OF TIME SERIES
Murad AGHAYEV Azerbaycan Bâküvî’nin “Keşfü’l-Hakâyık” İsimli Tefsirinde Geleneksel Dini Anlayıştan Farklı Yaklaşımlar
Murad Aghayev Azerbaycan İslam`da Karı-Koca Hakları (el-Mizân Örneğinde)
Murad Khashimov Rusya Federasyonu Türkiye ve Rusya Yumuşak Güç Politikalarında Eğitim: Kazakistanlı Öğrenciler Örneği
Musa Sawaneh Gambia THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE STUDY OF GAMBIA
Musa Abdu Nigeria Human Capital and Labour Productivity in Nigeria
Musa Negeso Hule Turkey Assessment of the Current status , Utilization, income contribution and marketing constraints  of Cactus Pear (Opuntia spp.) in Bale Zone, South-Eastern, Ethiopia
Mushtaq Ahmad Wani India The role of ‘Ummatic’ ideology in the Turkish Diplomacy: The demonstration of Humanitarian Aid and Turkish Government Scholarship
MUSSA AMEIR TANZANIA Exploring the level of Corporate Social Responsibility Communication on Social Media and Public Engagement on CSR messages: A Case study of Qatar Airways
Mustafa Saqib Afghanistan ISTANBUL & HERAT: A COMPARISON STUDY OF BLUE MOSQUE & THE GREAT MOSQUE OF HERAT
Mustafa Lopaev Kazakhstan Kaybolan hayvanların bulunmasını hızlandırma Ve Bilgi erişimini kolaylaştırma
Myrzakhit MYRZAEV Kırgızistan SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN TOTALİTER REJİMİ KOŞULLARINDA KIRGIZİSTAN’DAKİ MİLLİ POLİTİKALAR: İSHAK RAZZAKOV DÖNEMİ (1945-1961)
Nada Trifkovic Bosnia and Herzegovina The Implementation of the Devshirme System in Bosnia
Najeeb Ullah Qarizada Afghanistan Cumhuriyet Döneminden Sonra Afghanistan Türkiye ilişkileri
Nargiza Mamatkulova Kırgızistan Rus Basınının Türkiye’nin Suriyeli Mülteciler Politikasına Yaklaşımı Üzerine Kamu Diplomasisi Bağlamında Bir Değerlendirme
Navid Khaleghimoghaddam İran Türkiye ve İran Mimarisi Oluşumunda Modernite Akımından Kaynaklanan Siyasi Olayların Rolü
NAZANİN NİKEGHBAL TÜRKİYE Türk Mutfağında Farsça Kelimelerin Benzerliklerinin Karşılaştırması
Nazrin ALİZADA Azerbaycan İRAN’IN GÜNEY KAFKASYA’DA HİBRİD SAVAŞ ÇALIŞMALARI
Nebiat sentayehu Tadesse Ethiopia Contextualizing modern architecture
Negina Rahmani Afganistan AFGANİSTAN’DA GÖÇÜN NEDENLERİ  VE GELİŞİMİ
Ngwa Neba Ridley Cameroon Turkish-African Relations: An Institutionalist Approach of Turkish Foreign Policy towards Africa
NİKOLİNA KUNİC BOSNIA AND HERZEGOVINA The future of political relations between Bosnia and Herzegovina and Turkey
Nino Tsintsadze Gürcistan The Issue of the Jerusalem in the Oslo Treaty
Niyaz Fatdayev Azerbaycan AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARI
NKAMICANIYE JEAN BOSCO BURUNDI THE IMPACT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN THE SOCIETY
Noor Yaghdi ILSOYER Afganistan Afganistan Türkmenlerinin Kültürel Kimlik Özellikleri
Nowazes Ali KHAN Bangladesh An overall observation on the portrayal of ‘culture’ in film.
NUR UDDIN Bangladesh Bengal Bölgesinde Hıristiyan ve Oryantalistlerin Misyonerlik Faaliyetleri Ve Müslümanların Sorumluluğu
Nur Fadillah Indonesia Globalization And The Rise of China’s Economic Power Toward OBOR Projects
NURAA ASHIKIN BINTI ABD GHANI YOLHAMID MALAYSIA Muslim Malays Opposing British Colonialism in Malaysia (1786-1911)
NURAİYM USMANOVA KIRGIZİSTAN Sivil Toplum Kuruluşlarının Kamu Diplomasisindeki Yeri: Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF)
Nuraiym Satylkanova Kırgızistan Bir kimlik olarak Türklerde at ve atçılık: Kırgızca’daki  at ve atçılıkla ilgili terminoloji üzerine
Nuran Hamdan SURİYE Türkiye’de Uluslararası Öğrenciler karşılaştığı Zorluklar  ve çözüm önerileri
Nurbol BAIBAKHOV Kazakistan GÜNÜMÜZ KAZAK AİLESİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ
Nurgul Karimollayeva Kazakistan Rusya’nın Diplomatı İ.İ. Nepluyev’in 1721-1735 yılları arasında İstanbul’daki Elçilik Görevi
Nurul Huda Sakib Bangladesh Re-thinking Bangladesh’s Foreign Policy on the Rohingya Issue: Dilemma of National Security and Human Rights
Nuruzat Abdraim Kyzy Kırgızistan Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Canoğlu Restoran Örneği
Omair İnderyas Türkiye EFFECT OF BASE ISOLATION SYSTEMS TO IMPROVE BUILDING PERFORMANCE UNDER EARTHQUAKE EXCITATIONS
Omar Jassam Irak KÜRESEL KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI TEHDİT EDEN RİSK YÖNETİMİ
Omar Saley Harouna Niger Microtuber production of Potato; Solanum Tuberosum L.
Omar Mohamed Ismail Somali THE EFFECT OF FOREIGN AID ON ECONOMIC GROWTH: CASE STUDY SOMALİA (1985-2017)
Ozat Shamshiyev Kazakhstan The Main Principles of Islamic Finance and Economy According to Mohammad Taqi Osmani’s  “An Introduction to Islamic Finance”
Ömer Melkavi Ürdün Ürdün’deki medya politikası ve gazetecilik kanunu: basın kanunu 2015 ve uygulamalarının üzerinde bir araştırma
Ömer Melkavi Ürdün Ürdün’deki Suriyeli mültecilerin hukuklarının üzerinde bir araştırma
Özge Aydın Türkiye Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye’ye Gelen Öğrencilere Yönelik Türkçe Eğitimi
PAKNEHAD Afganistan Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları, Yaklaşımlar ve Farklı tecrübeleri.
Parisa Nami İran Urmiye Gölü’nün Kuraklık Etkilerinin Doğal ve İnsan Çevresinin Üzerinde Etkisi
PATERNE MİCHA MBELANGANİ MBAN CONGO Application of Analytic Hierarchy Process for Selecting The Fast Food Restaurants With The Highest Customer’s Satisfaction in Terms of Service and Food Quality  In Universities:  Case of Katip Çelebi University
Puji Astiningsih Endonezya Kültürel Zekanın Kültürlerarası Uyum ve Akademik Performans Üzerindeki Etkisi: Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Qumars Poladian Afganistan NEW DERIVATIVE OF MALEIC ANHYDRIDE: SYNTHESIS, POLYMERIZATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY
Qumars Poladian Afghanistan Unsymmetrical N2O2Tetradentate Schiff-Base Zinc(II) Complex derived from pyridoxal-S-methylthiosemicarbazone: synthesis, characterization, and antioxidant activity
RAFATU USSIF GHANA CHALLENGES MUSLIM WOMEN AND CONVERTS FACED IN WEARING HIJAB
Rafiqul Hasan Rafi Bangladesh  Education system Muslim bengal at the crossroads of postcoloniality, independence and globalization
Raghad Mando Turkey  Automatic Test Data Generation
Rahatullah Memon Pakistan The socio-political and religious reformation in the mughal Empire during the reign of Akbar
Raheel Qudisat Jordan Arab Migration Crisis, Dynamics and Implication in Latin America
RAHMATULLAH RASOLY AFGHANISTAN Afganistan ekonomisinde kamu harcamaları
RAMA KAYALI TÜRKİYE Türk bankacılık sektörünün Veri Zarlama Analizi ile değerlendirmesi.
Ramallah Zahir Pakistan Feminism and chain of Society
RAMATU USSIF GHANA CONTRIBUTIONS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) TO ECONOMIC DEVELOPMENTS IN AFRICA
RAMATU USSIF GHANA DETERMINANTS OF STOCK PRICE VOLATILITY IN GHANA AND TURKEY STOCK EXCHANGE MARKETS- A COMPARATIVE ANALYSIS
Ramil Ahmedov Azerbaycan XX. Yüzyıl Rus Göçmen Yazarların İstanbul’da Faaliyet Dönemi
Ramin Seyidov Azerbaycan Türkiye Azerbaycan Halı Dokumalarının Ortak Kültürel Özellikleri: Uşak, Konya, Borçalı, Karabağ ve Nahçıvan Örneği
Rashad Musayev Azerbaycan PARA POLİTİKASI VE BU KAVRAMA AZERBAYCAN MERKEZ BANKASI ÇERÇEVESİNDE BİR BAKIŞ
Rashid Mustafazade Azerbaycan Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü: Türkiye’nin Güney Kafkasya’da medya diplomasisi üzerinden inceleme
RAUF YASİN SÜRİYE Machine Learning in Smart Cities
Ravshan Goziev Özbekistan Avrupa Parti Sisteminde Kriz: Brexit ve Aşırı Sağ
Reshad ABİLZADE Azerbaycan YENİ KAMU YÖNETİMİ YAKLAŞIMININ AZERBAYCAN KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİ
Rexhail Mustafi North Macedonia What Would North Macedonia Benefit From Application of Islamic Finance?
Ridwan Ridwan Endonezya Güneydoğu Asya ülkelerinden Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen öğrencilerin sosyal uyumu ve hassasiyetleri
Rihab Ksouri Tunisia Therapeutic Strategies Used Against Glioblastoma And The Role Of Medicinal Plants
Rohullah JAMAL Afghanistan Boşluklu Perdelerin Bağ Kirişlerin Test edilen Sonuçların kapasite tasarımın sonuçları ile karşılaştırması.
Rohullah JAMAL Afghanistan BETONARME KİRİŞLERDE ÇEKME DONATI ORANI ρ_l SABİT, BASINÇ DONATISI ORANININ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİNE ETKİSİ
Roya Kazımova Azerbaycan Ahmet Haşimzade ve “Tefsiru’l-Kur’âni’l-Âzim” İsimli Eseri
Rubab Batool Pakistan Sensitization And Desensitization Caused By Media Among The Audience: The Case of Pakistan
S M MAMUN BIN ALAM Bangladesh An Approach to Analyze the Women Employee’s Right under Bangladeshi and Indian Labor Laws
Sabbir HASAN Bangladesh A Thematic Comparison of ‘Humanitarian Assistance Model’ between International and Turkish aid organizations.
Sabırbek BÖRÜBAY Kırgızistan Batı Misyonerinden Kalma Uygurlara Ait Metin (Jarring Koleksiyonu)
Sabina Abbaslı Azerbaycan H.Z.Tagıyev’in “Müslüman Kız Okulu”nun Azerbaycan Kadın Eğitimindeki Yeri ve Rolü
Sabina Nasirova Türkiye Azerbaycan`ın Ulusal Kimlik Politikası “Azerbaycançılık”
Sadreddin Mammadli Azerbaycan Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Tarihsel Gelişimi
Saeeda Lubaba Bangladesh Achievements of Malaysia in Takaful of Islamic Finance Industry: Implications for Bangladesh
Saeyd Rashed Hasan Chowdury Bangladesh Religious and cultural pluralism and peaceful coexistence in Bangladesh: The role of Islamic Mysticism
Saeyd Rashed Hasan Chowdury Bangladesh The contribution of Islamic Mysticism in Bengal civilization: An overview of Bangladesh perspective
Safaa Said Filistin Dijital medyanın siyasallaşması: Filistin-İsrail’in dijital medyadaki çatışması.
Safaa Said filistin FİLİSTİN SİNEMASI: Bir mücadelenin hikayesinden bölünmüş bir Gerçekliğe
Safaa Said Filistin Politicization of digital media: The conflict between Palestine and Israel in digital media.
SAGİPA SUYUMBAY KIZI KIRGIZİSTAN MANAS DESTANINDA SİYASAL DÜŞÜNCELER
Saida Dariyeva Özbekistan Rus oryantalizminde tasavvufla ilgili çalışmalar
Saide / Saida Eliyeva / Aliyeva Rusya / Russia Entellektüel mülkiyetin  yasal korunması / Criminal-legal security of intellectual property
Sajda Khidir Fadlalla Ali Sudan Social Exclusion and Marginalizing State: The Challenge to Economic Development in Sudan
Salamatu Bannib LAMBON Gana The role of the opening of the South Atlantic Ocean in the  hydrocarbon potential of the Tano Basin in Ghana.
Saley ARI MANI MAMADOU Nijer Contribution of remote sensing, electromagnetism and electrical tomography to the implantation of high rate borehole in basement area.
SALIM IBRAHIM HASAN HASAN Irak Hotspot cooling in longitudinal channal by single piezofan ,Fluid flow and heat transfer analysis by comsol
SALISU MUSAH GHANA FARMERS AND INTERMEDIARIES’ AWARENESS OF EMERGING TECHNOLOGIES: AN INQUIRY INTO APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN COCOA BEAN FOOD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN GHANA
Salwa Alnajjar Filistin İlahiyat öğrencilerine eleştirel bir bakış
samaneh kamyab Iran Factors affecting brain drain of Iranian students
samaneh kamyab Iran TÜRKÇE OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINDA AD SÖZCÜKLERİ Mİ DAHA SIK KULLANILIR YOKSA YÜKLEM SÖZCÜKLERİ Mİ?
Sami Mohammed Shiek Sudan Stability, Boundedness and Lagrange Stability  with Several Lyapunov Functions in Terms of  Two Measures with Initial Time Difference
Samira Yusifova Azerbaycan Duygusal beslenme ve onun davranışa yansıması
Samiullah Azizi Afganistan Öğrenciler  okuduğu üniversiteyeye nasıl marka üniversiteye dönüştüre
SANAN KAZIMOV Azerbaycan ArasTürk Cumhuriyeti
sarah gado Egypt İlaç Aktivitesinde izomeri
Sayed Abdul Hannan SADAT AFGANİSTAN Segment Lemmalar ve Bazı Uygulamaları
Sayed Masood HAIDARI Afganistan An introduction to Authentic Assessment and Its Implication in Teacher Education
Sayed Masood Haidari Afghanistan An introduction to Authentic Assessment and Its Implication in Teacher Education
Sayyad Sadri Alibabalu İran Yeni Yüzyılda Türkiye’nin Uluslararası Arenadaki Konumu: Oyunculuktan Oyun Kuruculuğa (2001-2011)
SEBA HASAN SURIYE Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırma Çalışmaları :Halep örneği
Seham Aljaafreh Ürdün Women’s Perception Of Gender Diversity And Inclusion At workplace   Cross-Cultural Study In USA , Middle East And Turkey
Seyed Mohammad Hosseini İran Muhammed b. Abdullah el-Hindi’nin  529 (1134) senesinde telif ettiği Cümelü’l-felsefe adlı eserin tanıtımı ve ansiklopediler
Shafıullah Qaderi Afganistan Kıbrıs Türklerinin Özgürlük Mücadelesinde Bayrak Radyosu
Shafiqa Mahmoody Afganistan Afganistan’deki ilaçların yanlış kullanımının araştırılması ve Türkiye’deki ilaçların kullanımı ile karşılaştırılması ve bu konular üzerinde çözüm önerileri
Shahid Mahmood Waqar Afghanistan Exchange rate shocks and firm-level productivity: A case study of Turkey
Shakhrizada KALYBEK KYZY Kırgızistan Türkistan Mecmuası’nda Kırgızistan hakkında genel bilgiler (XIX-XX.yuzyıl)
Shamo Kazımov Azerbaycan Hz.Osman Dönemi Fitne Olayları: William Muir ve John Baggot Glubb’un yaklaşımlari
Shoeib Mahmud Shargo Bangladesh Twitter Sentiment Analysis of E-commerce Site Daraz Using Machine Learning Approach.
SHOHRAT BABANAZAROV TÜRKİYE KURUMSAL YAPI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
shokrullah ataie afganistan Machiavelli’nin Siyaset Felsefesi
SITI MUSTAQIMATUD DIYANAH INDONESIA Comparative Study of Production Cost Analysis Between Sandy Land and Wet Field in Cilacap Regency, Indonesia
SK SAFOANA JERIN BANGLADESH Construction of Racism towards Islamic appearance of muslim women in Developing Countries hinders women empowerment: A Case Study on Bangladesh
Sk. Safoana Jerin Bangladesh “Muslim vs Bengali” nationalism controversy: Challenges of being Muslim in Bangladesh
Slsabil Saeed Yemen Why Saudi Arabia entered in Yemen’s quagmire
sobia jamil Pakistan Emerging Security Dynamics of South Asia: A case study of geo-strategic interdependence of China and Pakistan
Soraya PAKNEHAD Afganistan Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları, Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeleri.
Suadiq Mehammed Hailu Ethiopia TURKISH STEEL PRODUCER COMPANIES REACTION TO TRUMP’S AUGUST 10, 2018 TWEET OF DOUBLING TARIFFS: AN EVENT STUDY ANALYSIS
Suleyman Garahanov Turkmenistan Ak parti dönemi Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin işbirliği rekabet denkleminde analizi.
Suprihatin Ningsih Indonesia Analysis of Implementation of Combined Financial Statements in Accordance with PSAK (Statement of Financial Accounting Standards): Case Study in Luzi Plaza Banda Aceh
Sümeyra Arıcan Türkiye Uluslararası Dini Yükseköğretim Öğrencilerinin Din Eğitimi Alanı Derslerine Yönelik Algıları
Sümeyye KONUK Türkiye Trakya Üniversitesindeki Uluslararası Öğrencilerin Uyum Sorunlarının İncelenmesi
Syarifah Muadzah Indonesia Level Of Trust On Hoax Health News Reviewed From The Number Of Followers In Instagram
Syed Magfur Ahmad Bangladesh Contribution of the Islamic Micro-finance to the social economy: A SWOT Analysis on Islamic micro-finance
Syed Magfur Ahmad Bangladesh Economic impact by Rohingya refugees in Bangladesh: Issues, Challenges, and Recommendations
Syed Zohaib Abbas Rizvi Pakistan Turkish Secular Democracy and Islam; a Case of Theoretical Coexistence
TAHENI FILALI TUNISIA A Pattern Methodology to Specify Usable Design and Security in Websites
Taouba Yacoubi Fas La Convivencia
TARIFA KANIZ BANGLADESH Electrochemical, Spectroelectrochemical and Electrocatalytic Oxygen Reducing Performance of Metal Phthalocyanines Involving Tertiary Butyl and Oxo Bridging Groups
Tariquil Islam Bangladesh Understanding The Rohingya Group Through The Framework of Bauman’s Views
Tariquil Islam Bangladesh Framing of the Yellow Vest movement in the newspapers of Bangladesh
Tawfeeq Basheer Mohammed Al-Salaman Iraq Comparison of the effect of inoculation with the Micorrhiza fungi and the mineral and organic fertilizer on the growth and yield of green beansPhaseolus vulgaris In its lomy soil from northern Iraq
Teymur Gasımlı Azerbaycan Azerbaycan Türklerini  İkiye  Bölmüş Gülüstan ve Türkmençay Antlaşmaları
Toichubek Akmatali uulu Kırgızistan Yerel Demokrasi ve Yerel Kalkınma İlişkisi
Touheda Yasmin Chowdhury Bangladesh Exploring the De-Islamization Model under Secular Regime: The Case of Bangladesh
TRAORE Oumar Diandjo Mali Entrepreneurial intention of young people in the Segou region
Tuğrul Oğuzhan Yılmaz Türkiye Türkiye’de Eğitim Alan Afrikalı Öğrenciler ve Afrikalılara Yönelik Türkçe Eğitimi
Tunç Medeni Türkiye Üniversitelerin Uluslararasılaşma Çalışmaları Kapsamında Öğrenci (ve Akademisyen) Hareketliliğini İyileştirmek Üzere İdari Personel Hareketliliğine Yönelik Durum Tespiti ve İyileştirme Önerileri
Tungysh Abylov Kazakistan ALTIN ORDA DEVLETİ’NİN DİN TERCİHİ SÜRECİ: İSLAMLAŞMASI BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
Ulanbek Toktogulov Kırgızistan Sağlık Alanında ve Kanser Teşhisinde Kullanılan Derin Öğrenme Yöntemleri
UMAR YUSSIF GHANA ESTABLISHING ISLAMIC-BANKING AND FINANCING (IBF) IN GHANA: ISSUES CHALLENGES AND PROSPECTS
Umar Faruk Magaji Türkiye Antilipase activity of Moringa oleifera Aqueous Extracts
Umar Muazu YUNUSA Nigeria Seroprevalence of HIV and HBV infections among pregnant women attending some antenatal care services in Kano state Nigeria
Umit Zakir Kazakistan The Cultural Globalization: Friend or Foe?
Usamah Abdurrahman Endonezya Bilginin İslamileştirilmesi; El-Attas ve El-Faruki Düşünceleri Sentezi
Uson MAMATTURSUN UULU Kırgızistan Manas Destanı’nın İslam İtikadı Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Sagımbay Orozbakoğlunun Varyantı)
UURİİNTUYA DASHTSEREN MOĞOLİSTAN Eski Moğol ve Türk Topluluklarında At Kültürü
Ülvi İsmayılov Azerbaycan Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka’larının Enneagram Kişilik Tiplerine Etkisi
Ümüt Altın Türkiye Ülkemizde Eğitim Gören Uluslarası Öğrencilerin Tercih Eğilimlerinin İncelenmesi
Valı Khaıtov Tacikistan İRAN’IN İSLAMİ DEVRİM SONRASI  SURİYE POLİTİKASINDA DİNİN ROLÜ
VASSIRIKI CISSE FİLDİŞİ SAHİLİ Cocoa Butter Production and its Compounds by solvent Extraction
VASSIRIKI CISSE FİLDİŞİ SAHİLİ Cacao Butter and Alternatives Production
Vi An Lu Vietnam Osmanlı Topraklarından Bahseden İlk Vietnam Kaynağı: Tây hành nhật ký
WAFAA S. A. ABUSAID Filistin EFFECTS OF ELECTRIC FIELD ON THE PROPERTIES OF CARBON-BASED THIN FILMS DEPOSITED BY ELECTRON CYCLOTRON RESONANCE MICROWAVE PLASMA (ECR-MP) SYSTEM
WAFI KHAMIS ALI ABDALLA SUDAN ANALYZING AND IMPROVING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES VIA UAV AND SATELLITE IMAGES IN MONITORING PRECISION AGRICULTURE
Wasamon Sanasen Thailand The Conservation of Thai Muslim’s Ethnic Identities through Mosque Architectures in Thailand
Wasamon Sanasen Thailand The Maintenance of Ethnic Identities of Chinese Muslims in Thailand
Wasiu Abibu Nigeria Antifungal Activities of Wood Ash Extract of Delonix regia and Mangifera indica Against  Selected Fungal Plant Pathogens
Yahaya Shehu Nigeria Optoelectronic Applications of 2D TMDs: Progress and Challenge
YASMİN ALDAMEN JORDAN The Positive Role of Social Media in Crowdfunding for Syrian Refugees
Ylfete Dragaj Zajmi Kosova Analyzing the Relationship Between Professional Management and Empowerment: A Study in Kosova Public Hospitals
Youssef ALIOUI FAS An Evaluation of a constrained multi-objective genetic algorithm
Yulduzkhan Gaipova Özbekistan Sovyetler ve Sovyet sonrası Özbekistan’ın kalkınma politikalarında kadınlar
Yuliia Sapiga Ukrayna Eğitim Beyin Göçünü Avantajlar ve Dezavantajlar. Ukrayna ve Türkiye’deki yabancı öğrenci politikasının karşılaştırmalı özellikleri.
Yusef Hakimi Iran Evaluation of Environmental Literacy, Ethics and Attitudes of Higher Education Students, Iranian Perspectives
Zahid Jalaly Afghanistan A Survey of the Gaps in the Process of Islamization of Knowledge
Zainullah Nasiri Afghanistan How law protect the values in society
Zarife Nezirli Azerbaycan SOVYET DÖNEMİ İLE SOVYET SONRASI DÖNEMİN AZERBAYCAN TARİH DERS KİTAPLARINDA TÜRK VE OSMANLI ALGISI
Zarina Mamadova Türkmenistan Uluslararası eğitim ülke ekonomisine katkılar, yaklaşımlar ve farklı tecrübeler
ZEBA KHAN INDIA Tesettur (Modest Fashion) in Turkey: Body Politics and the Agency of Being
Zhakshylyk Aitbaev  Kırgızistan Sosyal Sermaye olarak Kırgızların Yedi Atayı Bilme Geleneği ve Onun İlişkilerdeki Rolü
Zhakshylyk Aitbaev Kırgızistan BİŞKEK’TE NÜFUS HARAKETLİLİĞİ
Zhamilia Karymbaeva Kırgızistan KADIN ÖĞRENCİLERİN MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ TERCİH ETMEDE MOTİVASYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Zhanar Nakipbayeva Kazakistan ORTA ASYA’DAN TÜRKİYE’YE EVLİLİK GÖÇÜ: ANKARA’DA ve ISTANBUL’DA EVLİLİK YAPAN YABANCI KADINLARIN DENEYİMLERİ
Zhanbolat Tologon Kazakistan Bizans Medeniyetinin Rusya’ya Etkisi
Zhansaya Bolatova Kazakhstan The Economics of Climate Change in Agriculture: A Review on Kazakhstan and Turkey
Zineb Azri Cezayir TARABZON’DA EĞİTTİM ALAN YABANCİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN YERLİ LEHÇELERDEN ETKİLENMESİ:
Ziyafa Guliyeva Azerbaycan OĞUZNAMELERİN TÜRK DİLİ TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Zobayer Ahmed Bangladesh Indigenous Culture and Sustainable Development Planning Nexus: A Qualitative Study on Selected Development Projects of Bangladesh
Zobayer Ahmed Bangladesh Exploring the Effectiveness of Islamic Education at Tertiary Level: A Study from Bangladesh
Zubeda Ukundimana Turkey Electooxidation using BDD anodes of landfill leachate effluents from each stage of a MBR-UF leachate treatment plant  (equliziation+anoxic+aerobic+ultrafiltration)
Zulfa Az Zahroh Indonesia, Turkey Morphological Characterization and Yield Evaluation of Six Foxtail Millet (Setaria italica L. Beauv) Genotypes
ZYAD NURI IRAQ The Internal Displacement Persons Issues in Iraq and the Role of the International organizations (the UN)
Melike TEPE Türkiye Echium italicum Bitki Köklerinden Üretilen İzovaleril Şikoninin Metabolit Analizi
Zohre Baymyradova Türkmenistan BİR ALTERNATİF YAŞAM BİÇİMİ OLAN EKO-KÖYLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Zohre Baymyradova Türkmenistan HAK KAVRAMI EKSENİNDE HAYVAN HAKLARI FELSEFESİNE DAİR BİR İNCELEME

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message