9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Kabul Edilen Bildiri Özetleri / 9th International Student Symposium Accepted Abstracts

ÖNEMLİ HATIRLATMA! Değerli Katılımcılar. Bu kabul listesi özet kabul listesidir. Sempozyumun nihai katılımcı listesi değildir. Sempozyuma nihai katılımcı listesi tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belli olacaktır ve nihai katılımcı listesi 13 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir.


IMPORTANT REMINDER! Dear Participants. This acceptance list is an abstract acceptance list. It is not the final participant list of the symposium. The final participant list will be determined after the evaluation of the full texts and the final participant list will be announced on November 13, 2023.

Adı Soyadı / Name Surname Bildiri Başlığı/ Article Title
Aafir Fatima Application of nanotechnology in the biomedical domain
Aafir Zineb Structural features of the South-East of the Saghro inlier (Eastern Anti-Atlas, Morocco): Insights from remote sensing data
Abdallah  Ahmed Power Electronics and Propulsion System Design For Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Abdallah Imam  Haruna The Renaissance of Military coups d’état in Africa: Trends, Causes, and Solutions
Abdalwahab I. A.   Zidan Hanefî Mezhebi’ne Göre Teâruz ve Tercih Teorisi
Abdelbasset Khaled CEDAW Uygulamasının Cezayir Aile Kanunu Üzerindeki Yansımaları: Evlilik Hükümleri ve Kadın Haklarının Güçlendirilmesi Üzerine Anlamsal Analiz
Abdelrahman Fawzi Introductory to the Petroleum and Natural Gas Industry
Abdoul Dangavo Mamadou Oumarou Mali’deki AQMİ Terör Örgütü ile İlgili Analiz
Abdul Rehman, Wajeeha Munawar The accelerator role of ammonium sulfamate incorporation on thermal oxidative stabilization of viscose rayon multifilament bundle as a new activated carbon fiber precursor
Abdul Wahed  Ahmadi, Prof. Dr. Şükrü Dursun Assessing the Efficiency and Role of Duckweed (Lemna Minor) in the Removal of Pollutants from Wastewater Treatment Plant Secondary Clarifier Tanks: A Comprehensive Review
Abdul Zainal Ussene Accounting Religion Relationship
Abdulhamid Gunda Detention Experiences of International Students: A Case Study
Abdulkarim Lakmes, Abdulkarim Lakmes The impact of conflict on Wheat value chain
Abdulkreem Alsalmo Investigation The biological Effectiveness of Trichoderma species Against chickpea Fusarum wilt
Abdullah Al-Mamun Contemporary works on Baburid Hind intellectual history: educational tradition, shared knowledge, and local scholars
Abdullatif Knifati Bazı dağılımların özelliklerinin entropi aracılığıyla incelenmesi
Aboubakr  Makhloufi 16. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de Osmanlı’nın Genişlemesi Stratejisinde Rodos Adası’nın Önemi.
Abshir  Hassan, Abshir Mohamud Hassan Diaspora integration
Abu Taher In state of high inflation, which incentives help sustain consumer confidence in Turkiye?
Abubakar Shamsuddeen Muhammad, Abdulmajid B. Umar Proposed Embedded-Based Feature Selection Techniques for Software Defect Prediction
Abubakr Azız Ahmed Mohammed  Al-Owaa Televizyon Dizilerinde Gösterilen Reklamların Tüketim Kültürünün Şekillenmesindeki Rolü:  Dubai TV Kanalında Yayınlanan Beş Buçuk Dizisindeki Rexona Reklamı Üzerine Analitik Bir Çalışma
Achmad Komarudin Racism and Nationalism
Adnan Kajevič Cemaleddin Çauşeviç’in Ulemâ Meclisi’ndeki Görevi (1905-1910)
Afifa  Asim Siddiqui Transcending Borders: Advancing Medical Frontiers through Diverse Perspectives
Afshan  Khan The Migration Crisis in the European Union and Populism: A Comparative Analysis of Germany and Hungary
Ahmed  Abdelghaffar Dolar Hegemonyasını Etkileyen Faktörler Üzerine Analitik bir İnceleme
Ahmet  Dervişoğlu Balkan Ülkelerinin AB Çıkmazı Bağlamında “Açık Balkan” (Open Balkan) Girişimi
Aigerim Bakirova, Hakan Arslan Kazakıstan’ın Yıllık Sıcaklık Dağılımının Farklı Enterpolasyon Yöntemleri ile Belirlenmesi
Aigul  Kabirova Türk Dünyası Matbuatı (1876-1916); Orenburg’da Yayımlanan Gazete ve Dergiler
Aisaule Turatova “Türk Soylu  Öğrencilere Yönelik Türkçe Öğrenimi Sürecinde Ortak Kültür Öğelerinin Kullanımı”.
Aisha Ganybekova Yapay Etin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Aitolkun Valerii Kyzy Orta Yetişkinlerde Dini Yaşam (Kırgızistan Örneği)
Aizhan Aitbaeva EU policy in the Balkans in the context of current realities
Aizhannat  Abdimalilova Risk Toplumunda  Güvenlik
Alaa Abou-El-Nour Abou-El-Nour Elmalılı Hamdi Yazır ile Türkiye Diyanet Vakfı’nın meallerinin arasında  Kehf Suresi’nin Fiillerinde Anlam ve Ses Değişmeleri
Ali  Najib, Raja Aftab Naseem Khan Cyberbullying Detection Using Machine Learning and Deep Learning for Turkish Text
Ali Abdi  Abdullahi, Abdisalam Mohamed Elmi Water Resource Management: A Case Study Of Droughts And Floods in Shabelle Regions-Somalia
Ali Muslim Amiri, Prof. Dr. Filiz Dadaser-Celik Spektral İndeksler Kullanılarak Develi Ovası’nda Arazi /Kullanımı Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi
Ali Taher Alahmed Kuşak ve Yol Girişimi Himayesinde Küresel Yeşil Büyüme Ortaklığı
Alim Bahri Azhari Zero-Waste Student Canteen Business Model Design Towards 2050 Net Zero Waste
Alimu Aziguli, Esen Şahin AI Revolution in Marketing: Unveiling the Future Landscape
Alsına Murtazina Tataristanda Türkçe Öğretim Ve Tatar Türklerin Türkçe Öğrenme Sebepleri
Aman Zaid Ahmed Saeed Bin Zaid Yemen Sineması ve Barış Kavramı: Düğünden 10 Gün Önce Filminin Göstergebilimsel Analizi
Amin Namazlı Azerbaycan Folklorunda Farklı Bir Ecdad Algısı: Uzun Adamlar-Uğuzlar
Amina  Houimi, Veysel Unsur Optimization of Pb-Free Perovskite/Si Tandem Solar Cells Using SCAPS-1D
Aminu Yusuf A Multi-parameter guided design of thermoelectric generators for energy harvesting
Ammar  Ai-Mamoori, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Küpe Irak ve Türk Hukukunda Yabancıların Sınır Dışı Edilmesi
Amna Khan, Fatima Amjad A comparative mechanical design and analysis of cost-effective spirometer for examining lung function and spirometry parameters.
Amon Shakemba The Right to Protest in Zambia. Theory and Practice
Anggun Oktafıyana Women and Climate Justice in Indonesia
Anjola Samson Aninkan Assessment of Key Indices of Simple Sequence Repeat (SSR) Molecular Markers That are Used for The Classification of Pepper Genotypes.
Arsalah Zafari Achievements and Development of Islamic Financial Financing Across the World  “A Study of the Afghanistan Experience”
Arslanbek Kenzheshov, Ulanbek Kalmurza Uulu Kırgızistan’da İslami Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Sosyal ve İnsani Yardım Faaliyetleri: Genel Bir Değerlendirme
Ashiraf  Kategaya Examining Patient Perceptions With The Qualıty of Healthcare in Turkish Hospıtals
Asia Omar Abdi The effectiveness of international peacekeeping operations in resolving conflicts in sub-Saharan Africa: Case study : African Union Somali Mission in Somalia (AMISOM)
Asia Omar Abdi  Turkey’s soft power in Somalia; The effect in bilateral relations between the two countries
Asilbek Makhabbat, Büşra Karakoyun Makhabbat Uluslararası Öğrencilerin Yapay Zeka Farkındalık Durumu
Atique Ur Rahman, Faruk Karaarslan Exploring the Interplay of Technology and Society: Human-Centered Design, Ethical Considerations, and Social Impact Assessment
Aytaj  Shahvalizada Irkçılık ve İnsan Hakları
Azka Musfirah, Hari Bachtiar Azizy Problematic of Guidance and Counseling Services in Indonesia (Case Study: Junior High School)
Baimurat Mamadiev Matüridîlik İle Eşarîliğin Arasındaki Temel Farklar
Barış Osman Beşeri Sermaye ve Unsurları: Avrupa Birliği Örneği
Bashar Ajjan, Sevilay Şahin Uluslararası öğrencilerin üniversite aidiyet duygusu düzeylerinin incelenmesi.
Betül Kap Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşma İstekliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Bibifatemeh  Kazemi Türkiye ve İran Borsasında İşlem Gören Şirketlerin Yönetim Kurulunda Kadınların Rolü
Chyngyz Baimurzaev Bir Faizsiz Bankacılık Girişimi Olan İsveç JAK Bankasının Temel Değerleri ve İşleyişi
Cyindi Noviani, Cyindi Noviani “Evaluating the Effectiveness of Online Learning Platforms in Supporting Distance Education during Post-Earthquake Scenarios: A Case Study at Universities in Turkey”
Djallel Aımar The Economics of Disasters: The Turkish Case
Djiro Darnadji Community participation and maternal health promotion in Chad
Djoro Sem Samuel  Gnepa Air monitoring system for animals in barns
Douniya Zeroual Instagram Uses And Gratıfıcatıon Among Moroccan Young Adults Users: An Exploratory Study
Dzejlana Johic ‘Ahmet Haşim’in Nesir Eserleri (Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, Gurebâhâne-i Laklakan ve Frankfurt Seyahatnamesi) Üzerine Bir İnceleme”
Ehteshamul  Haque, Tariquil Islam Counter-terrorism and Anti-Jihad Propoganda in Bangladesh: A Perfect Tool for Spreading Islamophobia and Protracting the Authoritarian Regime
Elham Alhidabi  The security significance of the Bab al-Mandab Strait and its influence on the Yemeni crisis.
Eman Sahari, Zafer Sezer Farelerde Kuprizon ile İndüklenen Demiyelinizasyon ve Davranışsal Disfonksiyonunda Silostazolün Nöroprotektif Etkisinin Araştırılması
Emirbek Aripov Uluslararası Politikada Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik
Enes  Atay Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Morfolojik Farkındalık
Eradah Qayumi Celȋlȋ’nin Hüsrev ü Şirini İle Neva‘ìénin Ferhad-ı Şîrîn Mesnevisi Üzerine Mukayeseli İnceleme
Fadiah Mukhsen Islamic Education in Two Muslim-Majority Countries: A Comparative Analysis of İmam Hatip High School in Turkiye and Madrasah Aliyah in Indonesia
Fardowsa Wehliye Somali Balıkçılığı Ve Türkiye İle Balıkçılık İşbirliği
Farida Kachybekova Seçim Dönemlerinde Kullanılan  Siyasal  Reklamların  Göstergebilimsel Analizi: 28 Kasım 2021 Kırgızistan Parlamento Seçimi “İşenim” ve “Intımak Partileri Örneğinde
Farzana Ibrahimi İran ve Fransa’daki İdari Dava Türleri
Farzana Ibrahimi Koruyucu Konsey Prosedüründe Yasaların Kalitesini Denetlemek
Fatima Tahri Cezayir’deki Osmanlı kültürel mirası
Fatma  Mutlu Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Vergi Algısı Üzerine Bir Araştırma
Fatma Zehra Dost Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Prozodi Eğitimi Kapsamında Dizi-Film Kesitlerinin Kullanılması ve Akıcı Konuşmaya Etkisi Hakkında Öneriler
Fereshteh Dadashi, Prof. Dr. Aysun Uğur Görgün Gelişmiş Ülkelerdeki Sıfır Atık Yönetiminin Yeni Metodlarının Tanıtılması
Fiqi Amali Duygu Analizi Araştırma Alanlarının  Literatür Taraması : Görevler, Yaklaşımlar ve Zorluklar
Firas Agha Varlık Mücadelesi Kıskacında Irak Türkmenleri
Firoz  Faozi, Sadia Peerzada Afganistanlıların Türkiye ve Diğer Ülkelere Yaptıkları Göçler ve Bu Göçlere Bağlı Olarak Oluşan Sosyo-Kültürel Faaliyetler Hakkında Bir Araştırma
Foday Justice  Jalloh Sierra Leonean Youth Survive in the Post-Conflict Political Economic Structure
Foudelou Issaka Ibrahıma, Fikret Demirci Entegre Mücadelede Fitopatojen Funguslara Karşı Biyokontrol Ajanları (BA) ve Fungisitlerin Birlikte Kullanışı
Fredinant  Hasmuça Arnavutluk’taki Pashkashesh (Paşkaşeş) Köyün Örneğinde Kültürel Kimliğin Değişimi
Goran Hussein The Problem of Sectarianism in Implementation of Human Rights in Iraq- An Analytical Research
Gulzat Asanova Orta Asya Ülkelerinde İslami Finans’ın Gelişimi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Gumelar Trio Anggoro, Merve Sert Bay, Yavuz Saygın, Melike Kanca Endonezya ve Türkiye Arasında Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimlerinin İncelenmesi
Guvanch Karayev, Prof.Dr. Mehmet Küçük Covid-19 Salgını Sürecinde Türkiye’deki Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Tutumlarının İncelenmesi
Gülistan Kahveci, Ali Özdemir Uluslararası Öğrencilerin Psiko-sosyal Sorunlarının Analizi : Bir Karma Yöntem Araştırması
Gürkan Kanat Kamu Yönetiminde Küresel İş Birliği: Uluslararası Öğrencilerin Rolü ve Katkıları
Habibe Aydemir, Akyay Uygur Rekreasyon ve Uluslararası Öğrencilik: Bir Uygulama
Hafiz Aamir  Ali Christianity in Mughal India
Hamza Ashraf Mohamed Ahmed Alternatif Enerji Kaynağı “Özel Hız Kesici”
Hamza Salih Kuzey Irak’ta Sufizm: Hakkâ Hareketi Örneği
Hassan Abdallah Mohammed Ali Sudan’da Sinemanın Ortaya Çıkışı ve Günümüz Sudan Sineması
Hassan Elzain Hassan Ahmed, Ammar Ebrahim A Comparative Study of XRF, PIXE, and ICP-OES Approaches for Determining Trace Elements in Ziziphus Spina Christi and Ziziphus Abyssinica
Havva Tlemsani Bozdağ Resilience in Face of Urban Changes and Challenges in the Historical Bazaars: The Cases of Bursa in Turkey and Fez in Morocco as an Adaptive and Living World Heritage
Hussam Alsalameh, İbrahim Develi , Busra Ceniklioglu 5G ve Ötesi Sistemler için Önerilen OTFS Modülasyonu Üzerindeki Donanımsal Hata Etkilerinin İncelenmesi
Hüsamettin Ekinci Türkiye’de Uluslararası Öğrencilere Yönelik Eğitim Politikaları ve Stratejik Fırsatlar
Ibrahim Ali Mohamed, Volkan Kahya Ritz Solution for Buckling Analysis of Functionally Graded Sandwich Beam with Porous Core Resting on Two-Parameter Elastic Foundation Using a Quasi-3D Theory
Ibrahim Altomoor The civil war in Yemen and its economic consequences
Ifeoluwa Siddiq  Oyelami e-Lekewu: Exploring the Prospects and Overcoming Challenges of Digitalizing Traditional Islamic Schools in the Southwestern Region of Nigeria
Iliasu Abdallah The Impact of Shari’ah Compliance on Calendar Anomalies: Evidence From Turkish Stock Market
Imeda  Paksadze Kanal İstanbul Projesinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları
İbrahim Kılıç Tarihte Uluslararası Bir  Üniversite: “Medrese-yi Suffa”
İrem  Uzer Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Aldıkları Ülkelere Ve Vatandaşı Olduğu Ülkelere Ekonomik-Sosyolojik Ve Siyasal Açıdan Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
Jannatul Ferdaus Consequences of Feminization Through Reformation in Aliya Madrasahs
Jay Prakash Analysis of the Seismic Response of Reinforced Concrete Buildings Considering Various Seismic Zone Factors and Different Building Code Provisions
Juma Mdimu Rugina Examining the Turkish War of Independence from the Offensive Realism Perspective
Kabirou Aboubakar An Analysis of International Students’ Reasons for Moving to Türkiye: A Case Study of Cameroonian Students
Kamal Salimov, Turkan Abdullayeva Globalization and the Media: Examination of Culture and Identity
Kamal Tasiu Abdullahi The Integration of Migrant Children into the Education System of Serbia: A Closer Look
Kanan  Ibrahimli Hukuk ve Teknoloji: Profilleme Teknolojileri Üzerine Hukuki Bir Değerlendirme
Khaled Amer Drug Delivery Vehicles for Cancer Treatments
Khwaja Abdullah Sidiqi Ahmed Şah Döneminde Afganistan’ın Başkenti Olarak Kandahar’ın Yükselişi
Koffi Romaric Gassi, Hacer Çelik Ateş Analysis of Benin’s Contribution to Reducing Food Insecurity
Ladan  Amirchoupani Sultan Veled’in Mesnevilerinde Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’indeki İnsanın Yaratılış Serüveninin Şerhi
Lazzat Bazarbayeva, Azamat Bazarbayev Türkiye Üniversitelerinden Mezun Olan Uluslararası Öğrencilerin
Lutfun Nahar, Md Nazim Uddin Empowering Refugees through Online Freelancing: An Exploratory Study on Prospects and Challenges
Lylia Tennah Dil Öğreniminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Éveil Aux Langue Yaklaşımının İncelenmesi
M Fikri  Ar The News Media in Raising Conflict Tensions: Critical Discourse Analysis of Israel and Palestine Conflict in Online News Media 2021
Magsud Mirzayev Çokuluslu Bir İşletmenin Tarihsel Gelişimi ve Büyümesi Nestle Örneği
Mahdi Ali Warsame Blockchain-Based Decentralised Incident Response and Claims Management for Autonomous Vehicles: A Scalability and Security Analysis
Mamadou Oumarou Abdoul Dangavo, Doç.Dr. Ejada Progonati Türkiye’nin Afrika Politikası (2000-2020).
Mansour Elh Amanı Mahaman Laouali Niger – Türkiye relations
Marıam J. M.  Ghunaim Biological Evaluation of Novel Pyrazolotriazolopyrimidine Derivatives as EGFR Inhibitor Candidates in Various Cancers
Marryam Shah The Concept of The Political
Marwa Abdalla Mohamed Elzuber Osmanlı döneminde haremeyn ahalisinin para ve erzak ehtiyacını karışılamda surre-i hümayunun önemi
Maryam Abdollahpour Globalization and its Consequences for Iran
Masanneh Fatty CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in The Gambia: Evidence from ARDL Model and Toda & Yamamoto Causality Test
Mazaher Rais Zade Etnik Gruplar ve Afganistan’ın Siyasi Yapısının Oluşumundaki Rolleri (Vaka çalışması 2001-2023)
Mazaher Rais Zade Afganistan’da Ulus-Devlet İnşasında Taliban’ın Rolünü
Mazin Ali Ismail  Mohammed Sosyal Medyanın Turizm Medyasındaki Rolü
Md Mainul Hassan  Niaz  polimer-metal oksit hibrit pH sensörünün geliştirilmesi
Md Mohibullah “Türklerle Savaş” Hakkındaki Hadisin Tahlili ve Değerlendirilmesi
Mehmet  Pehlivan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Uluslararası Öğrencilere Yönelik Faaliyetleri
Meryem  Olcay Dijital Araçların İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sınıf içi Etkileşime Katkısı: Padlet Örneği
Mobassera  Jahan Fatima  “Daha İyi Bir Hayat (A better Life 2011)” Filminde Göçün Temsili ve “Yok -Yerler” Kavramın İncelenmesi
Mohamed Ahmed Soumbourou Pultrüde Edilmiş Cam Takviyeli Polimerin Gövde ezilmesi
Mohamed Mursal  Ibrahim, Shuaib Abdullahi Siad Comparison of Growth and Yield Production of Three Turkish Sunflower Varieties in Mogadishu, Somalia
Mohammad  Farman Real-Time Driver Fatigue Detection Using Facial and Head Movement Analysis
Mohammad Abdur Rouf 19. Yüzyılda Hristiyan Misyonerliğine Karşı Bengal Direnişi: Münşi Meherullah Örneği
Mohammad Amin Keikha Shahinpour Osmanlılarda ve Safevilerde Kahve
Mohammad Bairoti High-Damping Rubber Seismic Isolators on Concrete Buildings
Mohammed Alnour The Implications Geopolitical Risk on the Energy security in Europe: A non-linear panel assessment
Mohamud Mohamed  Farah Yabancı uyruklu öğrencilerin: Üniversiteden sonra Türkiye’de iş bulma imkanı
Mouna El Abboubi, Sait Eren San Black Phosphorus and Phosphorene: Revolutionizing Energy Storage with 2D Materials
Mudasıru  Musa Dünyanın İlk Üniversite Kurucusu: Fatıma El-Fihriye (Hayatı ve Bıraktığı Miras)/ The World’s First University Founder: Fatima Al-Fihriye (Her Life and Legacy)
Muhammad  Muddasir, Gülşah Kulalı The Influence of the Russo-Ukrainian War on House Price Index in Turkey: Pre- and Postwar Factors
Muhammad Abubakar Isah, Asif Yokuş Dynamical behavior of analytical soliton solutions of the nonlinear partial differential equation using generalized exponential rational function method
Muhammad Aiman Awalluddin Cross Cultural Interactions and Human Capital Management: A Literature Review Study
Muhammad Aqilsyah Jogokariyan Camii Tarzında Modern Cami Yönetimi, Endonezya
Muhammad Danish Toor, Izhar Ullah Understanding Agricultural Challenges for a Sustainable Future: A Comprehensive Review
Muhammad Farooq Islam The concept of Smart Cities: A comparison between Istanbul and Berlin.
Muhammad Syukri Bin Mohamad Misenan, Tarık Eren Phosphorus Polymer Electrolyte in Lithium Ion Batteries: A Mini Review
Muhammad Tanveer Altaf, Amna Jamil Foliar application of plantafol influences the growth, yield and fruit quality of strawberry cv. Chandler
Mujeeb Babatunde Adetayo Emission Mitigation in Turkey’s Electricity Sector
Musa Al Hassan  Kromah, Prof. Dr. Sadık Dinçer Understanding the Influence of Evolutionary Forces on the Evolutionary Biology of Infectious Diseases
Najlaa  Zouboudi Fas ve Argan yağı üretimi
Najlaa J. F.  Alnakhala, Mohamed Ahmed Nur Sh Ali Foreign Postgraduate Students Views on Postgraduate Education Process at Dokuz Eylul University
Nanda Ahmad Basuki Mediatization of Hadith on Fazilet Takvim’s Apps and Its Social Media
Nazmiye Yağmur Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’den Edindiği En Mühim Tecrübe
Ngandu Chipo Munyama Cognitive Testing Before Physiotherapy Sessions and Its Impact on Treatment
Nidal Barbakh 2023 Türkiye seçimlerinin Filistin günlük gazetelerine yansıması
Noor Amalina  Binti Sharipuddin, Süleyman Derin A Comparative Study on the Practice of Breathing Meditation in Sufism and Buddhism
Nosheen Nasir Nasir Zaman Malik Role of Religion in moral reasoning and perception of justice: A psychological perspective
Nur  Afiani Potential of Urban Agriculture in Supporting Urban Household Food Security
Nur Karimah Almazidah Analytical approaches to the occurence of microplastic contamination in seafood
Nur Sakınah  Jannati Analyzing The Diplomatic Relationship Between the Arab Gulf States And Israel (2020-2021): A Case Study Of The UAE, Qatar And Saudi Arabia
Nurgazy Kyrgyzbaev Maturidi Düşünce Geleneğınin Oluşumu ve Hanefiliğin Etkisi
Oluwaseun Oyebamiji The Impact of Cultural and Societal Factors on the Adoption and Use of Digital Technologies in African Agriculture: A Review
Qaiser Mehmood, Qaiser Mehmood A Review— Research Development in Debris Flow Hazard Assessment
Rabiou Salifou, Rabiou Saliou Boosting the economics of west Africa countries from the perspective of the Islamic economic and finance
Radwa Salem Doric Order in Macedonian Architecture during the Fourth Century BCE
Raheel Qudisat International Alliance Against ISIS: Jordan as an Example of the Alliance
Rahma Ibrahim Mohammed  Abdulatif Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur” Adlı Romanında Geçen Deyimlerin Yapısal Özellikleri
Raihan Perdana Setyawan The Kashmir Conflict in A Post-Colonialism View
Raja Aftab Naseem Khan, Ali Najib Sentiment Analysis Using Machine Learning and Deep Learning on Resource-Deprived Language: A case study of Urdu
Rama Kayalı Türk bankalarının etkinlik değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi yaklaşımı
Ramazan Biçer İnönü Üniversitesi’nde Öğrenimlerine Devam Eden Uluslararası Öğrencilerin Beyin Göçü Kavramına İlişkin Algıları
Rami  Alademi The Impact of Saudization Policies on the remittances of Yemeni emigrants in Saudi Arabia during Covid-19 pandemic.
Ramiz Alija KOSOVA-SIRBİSTAN GERİLİMİNDE WAGNER’İN ROLÜ
Rania  Benseghir Fransız sömürgeciliği sırasında Cezayir devrim edebiyatı
Renad Almajdalawi SSO Application at Gaza Strip Case Under Digital Public Administration Context
Ridwan Abdiaziz  Hassan Exploring Africa’s Groundwater Resources, Challenges, and Solutions
Ridwan Adebayo Bello Partial Replacement Of Cement With Guinea Corn Husk Ash In The Production Of Sandcrete Hollow Block
Rihab Ksouri Innovative Methods of Spinach Decellularization
Rima  Mammadova The Entrepreneurship Ecosystem of the Georgia
Roumeissa  Boubetra Gölgelerin Dansı: Primo Türk Çocuğu Hikâyesinde Benlik ve Diyerlik Arasındaki Yabancılaşma
Roza Abdikhalikova Bağımsızlık sonrası Kazakistan’da Arap dilinin durumu ve gelişimi
Saad Abdulkareem Abdo  Alnakhlani Finans Mühendisliği Araçları, Makroekonomik Değişkenler ve Bunların Kredi Riskiyle İlişkisi
Saadoon Obaid  Eyada, Osman Nuri Çelik The Effect of Asphalt Types on Rutting And Fatigue Characteristics of Flexible Pavement Using Mechanistic Empirical Pavement Design Approach in Hot Climate of Türkiye.
Sadraddin Mammadli Azerbaycan’da Sosyal Politikanın Oluşumu ve Kurumsallaşması
Safiullah Osmany “Kötülüğün Sıradanlığı” bağlamında düşünce ve anonimlik
Sagipa Suiumbai Kyzy Kırgızistan’da Dunganlar
Salma Sonia Jneina Sagiri, Devi Handaya The Analysis of Variations in Peak Time Values on DC Motors Using Integral State Feedback
Salwa Azzahra, Jonathan Jordan Constructions of Greatness In Foreign Policy Thought: Neo-Ottomanism in Türkiye Under Erdogan and Eurasianism in Russia Under Putin
Samah  Darweesh Yeşil Renkli Namus Gazı Operası Adılı Öyküde Alegori
Samira Sharipova Gündem belirleme kuramı bağlamında Kırgızistan ve Kazakistan medyasında Rusya-Ukrayna Savaşının yansıması
Sayid Naweed Yosufi 11 Eylül Sonrası ABD’nin Afganiastan Politikası
Sayyid Ramadhan Ash Shiddiqie Artificial Intelligence-driven Supply Chain Management: Exploring Adoption and Implications in the Turkish Context.
Sebghatullah  Temori Türkiyenin enerjide dışa bağımlılığı ve dışa bağımlılığın azaltılması için Uygulanan Politikalar
Selvet Çetin İzmir’deki Uluslararası Öğrencilerin Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Sorunları
Shoruq Najib Synthesis Of Some New Pyrrole Derivatives And Investigation Of Their Biological Effects
Shujauddın  Saifuddin An economic overview of the seismic assessment vulnerability of RCC buildings by process of rapid visual screening method A case study Kabul Afghanistan
Shukria Malek Zada The Taliban’s Governance Strategies and Political Agenda
Sidi Osman Mohamed, Figen Çavuşoğlu Bir Üniversitede Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi
Sisa Sisa The Fashion Industry’s Shifting Landscape: Unveiling the Influencers’ Power and Impact”
Souad  Ghouzlane, Prof.Dr. Okan Fıstıkoğlu Assessing Burned Areas in Türkiye’s Mediterranean Forests through Multi-Temporal PCA and NDVI Analysis
Souandaou Athoumani Ali Effects of Nanoparticles on Conventional  Cancer Treatments
Sumaila Abubakari, Filiz Karaman Using Deep Neural Network as An Extension to Survival Analysis
Sümeyye Alim Mehmet Akif Ersoy’un Eserleri ve Edebi Şahsiyeti
Syifa Fauziyah Nurul Islam Predicting Diagnosis of Brain Tumors from Glioma Grading Clinical and Mutation Records Using Classification Method
Tesneem  Al Tarhouni The Difficulties that Libyan High School Students Encounter in writing in English
Uğur  Okur Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çevrim İçi Öğretiminde Akran Etkileşiminin Dil Bilgisi Öğretimine Etkisi
Ulanbek Toktogulov Doğal Dil İşleme Yaklaşımları Kapsamında Türk Dili ile Metin Üretme ve Analiz
Umair Younas, Ahmet Afşin Kulaksız Improved Short-Term Power Generation Forecasting of a 100 kWp Solar Photovoltaic System using Long Short-Term Memory Network
Umar Muazu Yunusa, Ya’U Mukhtar, Maryam Ibrahim Aliyu An Overview on Potentials of Biological Processes in Hydrogen Production
Uvesh Khan XX. Yüzyılda Sultan Cihan Begüm’ün Kadınların Eğitimi İle İlgili Reformları
Wajeeha  Munawar, Abdul Rehman An evidence-based investigative report on COVID-19 and travel-associated infections and prevention
Walid Belaid, Serap Yiğit Gezgin, Hamdi Şükür Kılıç Plasmon enhanced CdS photodetector Prepared via PLD Technique with monometallic of Au nanoparticles at VIS–UV region
Waris Ahmad Baseeri CBS Yardımıyla AHP Yöntemi Kullanılarak AVM için Uygun Yer Seçimi; Yazır Mahallesi örneği
Winda Trimelia Utami, Nurfitri Zainal Abidin, Arifin Manggau Earthquake Disaster Management for Early Childhood Education in Indonesia
Yadi Rahmat Mappadendang in Holy Quran and Hadith Perspectives
Yahaya Hassan Labaran The Benefits and Challenges of Implementing Net-Zero Energy Buildings in Urban Environments
Yassal  Khan Bioremediation of industrial wastes with enhanced bioavailability of contaminants through biodegradable chelating agents
Yusuf Ali Mohammed The Legality of Extending Preemptive Use of Force for Semi-autonomous State: the Case of Tigray
Zabihullah Saayi Barriers & Problems Toward Citizen Participation in Afghanistan’s Public Administration
Zain Ul Abideen Locke’s Vision: Exploring the Nexus of Politics and Morality
Zeynep Şahin Widespread Use of Artificial Intelligence-Based Systems, Background Structuring, and Interactions at the International Level
Ziauddin  Jamal Seyyid Cemaleddin Afgani’nin Osmanlı Toplumundaki Serüveni ve Fikir Akımları Üzerinde Etkisi
Zikrullah Alim Ruh-Beden-Nefs İlişkisi Bağlamında Matüridi
Zobayer Ahmed, Muhammed Tarık İslam Research on Digital Entrepreneurship: A Bibliometric Analysis Based on Publications in SCOPUS (2011-2021)
Zohaib Hassan Sain Blended Learning: A New Challenge for Pakistani University Students’
Zulfiqar Ali, Gözde Çelik Adoption of Digital technologies (Virtual Construction IR:04) to achieve the Sustainability in Construction Industry

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message