8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Kabul Edilen Bildiri Özetleri

ÖNEMLİ HATIRLATMA! Değerli Katılımcılar. Bu kabul listesi özet kabul listesidir. Sempozyumun nihai katılımcı listesi değildir. Sempozyuma nihai katılımcı listesi tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belli olacaktır ve nihai katılımcı listesi 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Adı Soyadı / Name Surname Bildiri Başlığı / Article Title
Abdalrahman Sulaiman Tarihsel ve Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Hadisler
Abdalwahab I. A. Zidan İmam Ebu Hanife’nin (Ö. 150/767) İhtilaflı Hadislere Yaklaşımı
Abdelhafid  El-Hayani The Pursuit of Economic Integration and Sino-Russian Cooperation and Competition In Central Asia
Abdelmaoula Mahamoud Tahir Effect of Olivine additive on Slipping Resistance on Fine Grained Soils
Abdiaziz Hussein Abdi Legal Awareness in Somaliland
Abdihakim Mohamed Ahmed Intra-State Conflicts in the Middle East and Africa and Their Consequences
Abdiladif Sadak Yusuf Investigation of The Effect of Blast Load on Dynamic Parameters In Concrete Structures  Using Finite Element Method
Abdirizak Ali Abdullahi Agricultural Policies Applied Cattle Livestock İn Turkey
Abdirizak Ali Abdullahi Somalia’s Export Performance of Banana and Competitiveness
Abdoul Maguidou Sawadogo Islamic Finance: What Contribution of Sukuk to the Economic and Financial Development of African countries?
Abdul Karim Azizi İran’ın Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki
Abdul Raheem Akbari Estimation of Discharge Using Arc Swat in Panshir Watershed/Afghanistan
Abdul Rehman Extraction of Triterpenoids from Ziziphus Jujube and Ganoderma Lucidum
Abdul Rehman Hint Alt Kıtasında 18. ve 20. Yüzyıllar Arasında Kur’an Tercümeleri ve Tefsir Geleneği
Abdul Zahir Ahmadi İktisadî Çerçevede Faizsiz Araçlar: Türkiye’deki Karz-ı Hasen Uygulamaları Örneği
Abdul Zainal Ussene The Impact of Covid-19 on African Economies: A Perspective of Mozambique
Abdulhamid Gunda The Employment Practices of Filipino Household Workers in Turkey
Abdullah  Al Mamun Analyzing Ground of Islamic Intellectual History: Founding Scholar, Founding Works, and Founding Institution
Abdullah Al Hasan Determining an Optimized Geometry of Sub-Wavelength Mesh-Grid Cylindrical Cloak
Abubakari Alhassan Mudaraba Model of Transaction in Islamic Law
Adnane Soumanou From a Neglected Ethnic Crisis to a Humanitarian Crisis, The Socio-Economic Impacts of The Burkina Faso Crisis
Afaf Rashid Ali  Fkini Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Ground Acidic Pumice and Silica Fume Based Geopolymer Mortars
Afshan Khan Turkey-Middle East Relations: A Kemalist Perspective (1918-1938)
Afshan Khan Why We Need More Diverse Approaches of Feminism?
Ahmad Hummeid Exploring Structural Properties of TiO2 Reinforced Dental Composites Using Numerical Analysis Methods
Ahmed Ali Abdulqader Farhad Bitişik Binalar için Rölatif Deplasman Tepki Spektrumlarının Oluşturulması ve Çarpışma Riskini Azaltmak İçin Viskoz Sönümleyici Tasarımı
Ahmed Alzatary Geleneksel Filistin Evi / El Halil Şehri
Ahmed Mohamed Hafez Abdelghaffar İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Ekonomi Politikaları Üzerine bir İnceleme: İslami Bankacılık Örneği
Ahmet Tarık Türkmenoğlu Distopya ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin Failliği: Uluslararası Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Aibibaimu Wubulikasimu Halk Sağlığı
Aidai Kydyshova Kırgız Kültüründe Çocuk Yetiştirmek
Aigul Kabirova Doğumunun 101. Yıldönümünde Kazan Tatar Edibi Zeki Nuri’nin Hayatı ve Eserlerine Bir Bakış
Aigul Kabirova Geopolimer Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi, Geopolimerlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları
Aikanysh Eshnazarova Kırgızistan’ın Demografik Sorunları
Aisalkyn Adiletova Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Yönetiminde Güncel Kırgızistan-Türkiye İlişkileri
Aisegkioul (Ayşegül) Sali (Salih) Silymarin Katkılı Nanolif Yüzeylerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Yara Örtüsü Olarak Kullanım Performanslarının İn Vivo Araştırılması
Aitolkun Valerii Kyzy Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Din ve Vicdan İlişkisi
Aizhan Aitbaeva Orta Asya’da Kentleşme Politikalarına Bakış: Fırsatlar ve Tehditler
Aizhannat  Abdimalikova Risk Toplumunda Güvenlik
Aizirek Imandos Kyzy Cengiz Aytmatov’un ”Cemile” Eserinde Aile ve Toplum İncelemesi
Alhussain  Alawad Alhassan Awdalkrem Sudan’da Tekafül Çıkışı, Gelişimi ve Beklentileri
Ali Muslim Amiri Spektral İndeksler Kullanılarak Develi Ovası’nda Arazi /Kullanımı Örtüsü Değişimlerinin Belirlenmesi
Ali Taher Alahmed Sanal Pazarların ve Sanal Pazarlamanın Gölgesinde Uluslararası Ticaretin Geleceği
Alimu Aziguli Canlı Yayın E-ticareti ile İlgili Çin literatürüne Bir İnceleme
Alsina  Murtazina Tatar Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Arasındaki Yalancı Eş Değer Sözler
Alsina Murtazina Tataristanda Türkçe Öğretim Ve Tatar Türklerin Türkçe Öğrenme Sebepleri
Altynai Nurlanova Rusya Federasyonu’nun Propaganda Aracı Olarak Sputnik Haber Ajansı
Amanullah Zamani Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümde Yeşil Alt Yapı Sistemlerinin Önemi
Amin Namazli Göklerden Gelen Seda: Muğam.
Amina  Benbertal Casbah : Mediterranean Labyrinth Chronology and Typology
Amina Houimi Deposition of CTS Thin Films by PLD and Simulation of Solar Cells Using SCAPS-1D Program
Amina Lila XX. Yüzyılın Başında İstanbul’da Kurulan Bosna Herseklı Talebelerin Cemiyeti
Aminu  Yusuf Phase Change Material Passive Cooling of a Concentrated Photovoltaic System
Amrah  Bayramov Altı Gün Savaşının İngiliz Basınına Yansımaları
Andika Rahman Sebîlu’l-Mühtedîn: Beyazıt Kütüphanesinde Bir Malayca Eserin Üzerine Tarihi ve Sosyolojik Bir İnceleme
Antony  Ndolo Power line Communication (PLC) Throughput for In-Building Network
Ardalan  Ahmed Herodot Tarihinin Işığında Mezopotamya’da Tarihsel ve Kültürel Gelişmeleri
Arief Isdiman Saleh Katar-Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır Arasında Diplomatik Krizi Sonrasının Jeopolitik Sonuçları
Arif Darmawan Arif Darmawan The Efficiency of Phytobiotics Feed Additives in Improving Performance of Indonesian Local Ducks
Arman Agzam Türkistan’da Geleneksel Konut Üzerine Yapılan Bazı Tespitler
Arslanbek Kenzheshov Kırgızistan’daki Müslüman Sosyal Toplum Kuruluşları (STK) ve Derneklerinin Sosyal Yapıların İnşasına Yönelik Faaliyetleri
Asfaw Mekonnen  Lakew Durability Properties of Lightweight Aggregate Concrete: Review
Asia  Omar Abdi Turkey’s Soft Power and Public Diplomacy: The Case Study of Somalia
Asmaul Husna Chara A Systematic Study on Bangladesh’s Construction Waste Management: Past, Present, and Future
Asuda Yunusova Yeşil Finansman Modelleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Attallah Alrawashdeh Mısırlı Tarihçi el-Cebertî’nin Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme
Auliya Dwi Hartanti The Online Learning of The Islamic Education Subject For Students With Mental Impairment at Slb Negeri 2 Yogyakarta
Ayjemal  Rejepova “Mavi Marmara Baskını Krizi”nin (2010) Ulusal ve Uluslararası Basın-Yayın Organlarındaki  Veriler Çerçevesindeki Analizi
Aynur Huseynova Sovyetler Birliği’nin 1932-1933 Tarihlerinde Ukrayna’da  Kıtlık Soykırımı Siyaseti (Golodomor)
Ayodele Akin-Adamu Stiffness Matrix Method Of 2d Truss Systems Using MATLAB
Ayodele Akin-Adamu Stiffness Matrix Method (Finite Element Approach) of Beam Elements Using MATLAB
Aytan Isayeva İkinci Karabağ Savaşı’nın Güney Kafkasya’ya Etkisi
Azat Ovlyakulyyev İslam Fıkhına ve Türkmenistan Medeni Hukukuna Göre Boşanma
Bahar Rustamova Osmanlıda Aydınlanma Sürecinde Bürokrasi
Bahruddin  Qani Afganistan’ın Kanunlaştırmasında Türk Hukukçuların Yeri
Baimurat Mamadiev Tefsiri İrfan Adlı Eserinin Dirayet Tefsiri Açısından İncelenmesi
Bakhshanda Rafieva Türkiye’de Dil Politikaları Kapsamında Toplum İnşası
Bakhtiyar Garayev Covid-19 Sonrası Kripto Para Piyasalarında Sürü Davranışı
Baktiiar  Pratov Beytü’l-Hikme’nin Tercüme Faaliyetinin Eğitime Olan Katkısı
Bandar Dabwan The Evolutions Of The Turkish Position Towards The Yemen Crisis
Barek  Hossain Fake News and Fact-Checking Organizations In The Post-Truth Era: Perspective Bangladesh
Bashir  Dan Inna The Impacts of Remittances on Nigeria’S Economic Growth: a Study of Nigerian Diasporas In The United Kingdom
Betül İpek Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Sonsuzluk
Bhaskara Anggarda Gathot Subrata A Review Opportunities and Challenges of Adopting Home Garden Agroforestry Practices in Turkiye.
Bhaskara Anggarda Gathot Subrata Global Warming and Agriculture: Causes, Effects, and Efforts to Mitigate
Buatikan  Mirezi A Minimum Matrix Valued Risk Estimator Combining Restricted and Ordinary Least Squares Estimators
Bünyamin Göl Uluslararası Öğrencilikte Fırsat Modeli; Uzaktan Eğitim
Büşranur Aslan Türkiye Türkçesi Halk Ağzında Lakaplar: Besni İlçesi Örneği
Cavid Haciyev Azerbaycan Gence Hanlığı’nın İşgal Edilmesinde Revaz Andoyan’ın Rolü
Daliya  Madyarova Sustainable Architecture – From Principles to Development Strategy
Damla Teber Eşrefoğlu Rûmî’nin “An Olmuşam” Redifli Gazeli Üzerine Tasavvufi Bir Şerh Denemesi
Dana Ruslankyzy Disney Filmlerinin Kazakça ve Türkçeye Çevirisi: Filmlerdeki Gizli Reklam
Dandjima Assouma Évaluation de Quelques Hybride de Maïs Introduit du Zimbabwe Dans les Conditions Soudano-Guinéennes du Nord Bénin.
Darlis  Azis Collective Memory and Intergenerational Solidarity (A case study of the failed coup on July 15, 2016 in Turkey)
Dashnyam Dush Türk ve Moğol İşletme Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Delfia Ikhlasiah Rahman Discovering the Motivation Level in Learning Turkish For Foreign Students in Turkey
Douniya  Zeroual Regenerative Agriculture and Climate Change: a Case Study of Morocco
Dzejlana  Johic Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında Medeniyet Krizi
Ebubekir  Armağan Beklentiler ve Gerçeklik Arasında Uluslararası Öğrenciler ve Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası
Ecky Imamul Muttaqin Banking Procyclicality Under Dual Banking Monetary System in Indonesia
Elbou  Sidi Mohamed Anonim Şirketleri
Elham  Alhidabi The Gulf Intervention in Yemen and Its Implications for the Security of the Middle East
Elmar Khalilov Rusyada ve Türkiyede Avrasyacılık Kavramının Algılanışı:1997-2002 Dönemi Açısından Türkiyede Avrasyacılık Kavramının İncelenmesi
Elnur Karimov Türkiye ve Azerbaycan Medeni Yargılama Hukukunda Tahkime Elverişlilik
Elvin Ahmadzada Effect of Gamma Irradiation on Conductivity of Cd1-Xfexte
Emin Hrapovic Svetozar Marković Üniversite Kütüphanesi Oryantal Koleksiyonu’nun Tanıtımı
Emna  Bouazizi Çeviri Bilim
Emra Kurgas Multi-Functional Complex For University Campuses
Emrullah  Tekin Çalışma Hayatında Uluslararası Öğrenciler: İstanbul Örneği
Enayatullah Azimi Misyonerlik ve Afganistan’daki Misyonerlerin Faaliyetlerine Genel Bir Bakış
Enes Yaşar Doğu ve Batı Toplumlarındaki Sosyolojik ve Kültürel Yapının Edebi Anlatılardaki Yeri
Eradah  Qayumi Celȋlȋ’nin Hüsrev ü Şirini ile Neva‘ìnin Ferhad-ı Şîrîn Mesnevisi Üzerine Mukayeseli İnceleme
Erdem Hamaratli Yedi İklim Türkçe Öğretim Setinde Kullanılan Tartışmacı Metinlerin İncelenmesi (B2-C1 Ders Kitabı Örneği)
Ermira  Mehani Answering Complex Natural Language Questions Over Knowledge Graphs
Erol Uzun Bir Şiir Dili Olarak Türkçe
Esmir Kasi Genocide in Srebrenica
Esra  Kocatürk Uluslararası Öğrencilerin Yaratıcılığa Yönelik Görüşlerinin Yaratıcılık ve Kültür Arasındaki İlişkisi Kapsamında Değerlendirilmesi
Esraa Hassan Ahmed Morsi Genel Hatlarıyla Dil Bilim Tarihsel Gelişimi
Fadiah Mukhsen Early Childhood Islamic Education at Raudhatul Athfal, Indonesia
Faiz Ullah Khan Antibiotics Use, Antibiotic Resistance, and Antibiotic Stewardship Programs Along With the Pharmacy Teachers’ Perspectives: A Mixed-Methods Study From Pakistan
Fardowsa Mohamud Wehliye Türkiye-Somali İlişkileri Kapsamında Balıkçılık Teşvikleri
Farid Ahmad Green Investment Intention in Pakistan: The Impacts of Investor’s Knowledge, Religiosity, and Experience
Farida Kachybekova Haber Çerçeveleme Bağlamında Kırgızistan Medyasında Kovid-19 Aşı Haberlerinin Sunumu: super.kg, sputnik.kg Haber Sitelerinin Örneğinde
Fatih Cihat Büyükmatür Türkiye’de Yükseköğretim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türk Edebiyatına İlgi Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
Fatima  Hajiyeva 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı
Fatima  Tahri Garip Ocakları Eyaletlerinde  Osmanlı Egemenliği
Fatin Syahirah Binti  Zahari Malaysia in Achieving Economic Stability  and Racial Harmony Post Vision 2020 Initiative
Faysal Mahmud Islamophobia and the Role of Islamic Scholars
Fifi  Karnila The Analysis of Valence- Valence and Self – Valence Correlation Effect on Low Energy Level Neutral Scandium
Firuz Fevzi Afganistan’da Necip Fazıl
Foday Justice Jalloh Irregular Migration and Youth: Understanding West African Migration Policy Frameworks and Economic Impacts of ‘Temple Run’ on  Youth in Sierra Leone.
Foysal Alam Bengal Bölgesindeki İngiliz Karşıtı Hareketler:  Hilâfet Hareketi  Örneği
Ghassan Zahid Review Article/ A Review on the Cutting-Edge Biotechnological Methods with Their Utilization for Improved Fruit Cultivars in Turkey
Goran Hussein Socio-Cultural Structures and Implementation of Women’s Rights in Northern Iraq. The Case of Erbil City
Goshgar Baylarov Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Döneminde Milli Basın
Gozal Guliyeva Türk Mitolojisinde Rüzgarın Yeri
Gulbara  Orozmamat Kyzy Cengiz Aytmatov’un Eserlerindeki Tanrı Anlayışı
Gurbanberdi Garabegov Mangışlak Türkmenlerinin Kısa Tarihi
Guvanch Karayev Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Entegrasyonu
Hachim Kassim Polimer ve Hümik Asit Uygulamalarının Toprakta Hacimsel Büzülme Parametresinin Gelişimi Üzerine Etkileri
Hadijah Mbonde International Students’ Perception of Healthcare Services In Turkey
Hafiz Aamir  Ali İbn Battuta’nın Gözünden Hindistan
Hafiz Muhammad  Nouman Antimicrobial Peptides Influence on Poultry Production as an Alternative to Antibiotics
Hamza Salih Kuzey Irak’ta Sufizm: Hakka Hareketi Örneği
Hassan  Abdallah Mohammed Ali Sudan’da Kimlik ve Kültür Tartışmaları
Hassan Elzain  Hassan Ahmed Determination of Trace Elements Concentration in Date Palm Collected from Some Arabian Countries
Hassan Mohamud Osman Somalideki Hayvancılık Durumu ve Mera Kaynaklar
Hassan Nusalam Farklı Oranlarda Akasya Arabika Meyveleri (Acacia Nilotica L.) İlavesinin Sığır Etinin Bazı Teknolojik ve Emülsiyon Özellikleri Üzerine Etkisi
Hazal Taş Dam Yöntemine Göre Dadaloğlu’nun Binboğa Şiirleri
Heba  Halapi Şiirde Anlatım Teknikleri
Hekmatullah Barati Turkiye – Mısır İlişkileri
Hermansyah Hermansyah Konya İli Sille İlçesinde Turistik Yerlerin Özellikleri ve Turizm Köyü Altyapı Geliştirme
Hiba Messaoudi Investigation of Sonophysicochemical Properties of a Novel Axially Schiff Base Substituted Silicon Phthalocyanine Photosensitizer, Synthsis and Characterization.
Hikmatullah Wahidi Causes of Forced Migration in Developing Countries
Hikmatullah Wahidi Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin Çöküş ve Başarısızlık Sebepleri
Hodo Abdilahi A Systematic Analysis on Adaptation of Modern Construction Using Advanced Technology: The Perspective to Bangladesh
Hosne Jahan  Shakila Bangali National and Rebel Poet Kazi Nazrul Islam and His Poetry: Islam, Awakening, and Freedom
Humera Tahir Effects of Deep Cervical Flexor Training With Conventional Physical Therapy Treatment In Non-Specific Chronic Neck Pain
Hussein Ahmed Shukur Shukur Arapçanın Türkçeden Aldığı Kelime ve Ekler
Hussein Y.H.  Alnajjar Enhance Modelling Predicting For Removal Efficacy of Primary and Biological Treatment in Wastewater Treatment Plants by Using an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System.
Ibrahim  Ali Mohamed Vibration Based Damage Detection and Structural Health Monitoring of Bridge: Methods and Challenges
Ibrahim Abdullah Shaif Al-Dali The Extent to Which Islamic Social Finance Methods Contribute to Economic Empowerment
Ibrahim Guidara Sosyal Turizm Araştırmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma
Ibrahim Mabrook Altomoor Altomoor  The Transformation of the Arab Spring Revolutions from Raising Grievances to Civil Wars
Ibrahim Mabrook Altomoor Altomoor The Role of the Private Sector and Civil Society Organizations in Alleviating the Humanitarian Crisis in Conflict-Affected Areas in Yemen
Ibrar Ahmed Antimicrobial Peptides from Hermetia Illucens (Black Soldier Fly): An Alternative to Antibiotics in Animals
Ibrohim Saduakhassov Inequality Dilemma
Ifeoluwa Siddiq  Oyelami The Use of Poetry in Quranic and Tafsir Studies in 19th-Century West Africa.
Iklil Athroz Arfan Comperhensive Analysis of Environment Cleanliness Based on Prophet’s Hâdith Perspective
Ikrem Wafae Meradi Exploitation of Political Information in the Media : Case Study Illegal Migration in the North Africa.
Ilias Aliev Hâricî Düşüncelerin Orta Asya Bağımsız Ülkelere Yansıması (Özbekistan İslam Hareketi Örneği)
Iliasu Abdallah Assessing the Market Efficiency of Participation and Conventional Banks in Turkey
Imam Hissein Alio Post-Covid-19 World: What the Future Holds for Global Economic Integration?
Imam Hissein Alio 1994 Ruanda Soykırımı ve Birleşmiş Milletler
Ishmael Adjei Security Implications of Covid-19 Pandemic: A Framework For analysis on Africa
Izhar  Ullah Brassinosteroids-Induced High Temperature Stress Tolerance in Strawberry Plants
İbrahim Kiliç Hudâyî’nin “Âb” Kafiyeli Gazelinin Şerhi ve Tasavvufî Açıdan İncelemesi
İbrohim Saduakhassov Racism Dilemma
İsmail  Aydoğdu Uluslararası Öğrencilerin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanındaki Yaptıkları Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Jahidul Islam  Sarker Revisiting Bangladesh Turkey Relations: Contribution of Bangladeshi Journalists in Turkish War of Independence
Jannatul  Ferdaus Political Use of Islam in the Madrasah Education Sector of Bangladesh: The Continuous Reformations from 2001-2021
Jay Prakash An Irregular Multi-Storey RCC Structure in Severe Seismic Zone IV with and without Diverse Bracing Systems: A Seismic Study
Juma Mdimu Rugina Russian Involvement in the Syrian Crisis
Kabirou Aboubakar Football as a Powerful Tool For Integration, Social Appeasement, and National Unity in Cameroon
Kamal Salimov Haberciliğin Geleceği: Robot Gazetecilik ve Objektif Habercilik Arayışları
Kamal Tasiu Abdullahi Prospects for Nigeria South Sudan Relations
Kanan Ibrahimli Blokzincir Teknolojisine Dayalı Tapu Sicili Uygulaması
Khalida Mammadova XVI. Yüzyıl Osmanlı Tehâfüt Geleneğinin  Azerbaycanlı Temsilcisi – Muhammed B. Ali El-Karabağî  ve Tehâfütü’l-Hukema İsimli Eseri
Khedidja  Mostefa Sba Shape Optimization of Wind Turbine Rotor Blades For a Better Aeroacoustic Performances
Kifayatullah  Rahmatoghli Afganistan’da Din, Toplum ve Siyaset (2001-2021)
Kristina Donner Alevi Kadınların Yaşamının Siyasi Boyutu
Kursanbek Duishonkul Uulu Türkistan’da Bir Aydın Sesi: Aldaş Moldo
Ladan Amirchoupani Mevlânâ’nın Mesnevî-i Şerîf’indeki “Aslan ve Av Hayvanları” Hikâyesinden Kırk Öğüt
Lutfullah Poya İslam ve Osmanlı Ceza Hukukunda Akıl Hastalığının Ceza Yargılamasına Etkisi ‎
Lutfun  Nahar Kadın Çalışanların İş Memnuniyeti: Bangladeş İslam Bankacılığı Sektöründe Ampirik Bir İnceleme
Lynda Inas Haddad Cezayir 2 Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türk Dili ve Kültürünü Geliştirmek için Kullandıkları Kaynaklar
M Fikri Ar Labor Problems, Wage Policy and the Trade Union Movement in the Media Sector: The Case of Indonesia
Magsud Mirzayev Küçük İşletme Yönetiminde Örgütsel Çevikliğin Önemi
Mahamane Chapiou Souley Garba Evaluating the Performance of Phosphate Based Material for Cd, Fe and Pb Stabilization from Aqueous Solutions
Mahamane Lawali Atahirou Mahamane Economic Growth and Monetary Policy in West African Economic and Monetary Union (Waemu) Member Countries: a Linear Panel Data Analysis.
Mahamat Abdou  Markhouss Health Sector in Chad, Quality and Management
Mahdi Handayani Sidik Endonezya’da Kelam İlminin Gelişimi ve Kelamın Akışı
Mahmood  Ul Hassan Evaluation of Early Dietary Transition Strategies From Forage To Complete Pelleted Diet in Fattening Lambs.
Mahmoud Ahmed Saudi-Kuwaiti Positions on the Establishment of the United Arab Emirates (1968-1971)
Marhabo Abdujabarova Covid-19 Pandemi Sürecinde Seçilmiş Ülkelerde Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Marryam  Shah Comprehending a Sustainable Political System: A Comparative Analysis of the Political Thought of Martin Seymour Lipset and Samuel P. Huntington
Marryam  Shah The Concept of the Political
Marryam Shah Ethics in Political Theology
Marwa  Abdalla Mohamed Elzuber XIX. Yüzyıl Basra Körfezi’ndeki Köle Ticareti ve Bununla Mücadele İçin İngiltere’nin Aldığı Önlemler ve Antılaşmalar
Matanat Ibadova Ruthenium (Ii) Catalyzed Site-Selective C-7 Addition of Substituted Indolines to Activated Carbonyl Compounds
Maysa  Gaidoum Ahmed Gaidoum Measurement of Lighting Bulbs’ Efficiency Using Data Envelopment Analysis-Frontier Analyst
Mazaher Rais Zade Hindistan Yumuşak Güç Vizyonu; Fırsatlar ve Zorluklar
Mazaher Rais Zade Zerdüştlükte Ateş
Md Aminul Islam The Intellectual Contribution of Maulana Muhammad Abdur Rahim to Islamic Education In Bangladesh
Md Mosaddek Billah İlk Türkçe-Bengalce Sözlük Çalışmaları ve Leksikografi Kavramı Üzerine Bir Mülâhaza
Md Nazim  Uddin Factors Affecting Financial Literacy Among Micro Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) in Bangladesh and Malaysia
Md Ruhullah Islamization of Knowledge or Relevantization: A Critical Analysis
Md Safuan Islam A Review: Non-Newtonian Fluids, Their Behavior and Application in Technical Textiles
Melis (Mustafa) Kutman Uulu (Kutmanoğlu) Yeni Küresel Din Olarak Tanıtılan İbrâhimîlik’in İslâm İnancı Açısından Tehlikeleri
Merjema Imamovic Osmanlı Vilayet Salnameleri Işığında 1897 Yılında Selanik ve 1896 Yılında Üsküp Şehirlerinin Ticaret ve Endüstri Bakımından Değerlendirilmesi
Mertkan  Mert Orta Asya Türk Devletleri ve Edebiyat
Meryem Çankaya Bir Vatan İki Evlat
Minanur Rohman A Note on Weak Stability of ε-isometries on Certain Banach Spaces
Minhazul Abedin Religious Movement in Bengal Against the British Colony: An Assessment on Faraizi Movement
Mira Abdyldaeva Kırgız Sinemasında Kadının Yeri
Mira Abdyldaeva Kamu Hizmet Yayıncılığı; Kırgızistan Radyo ve Televizyon Kurumu
Misra Gumma Wara Review of Water Resources Usage in East Africa and the Issue of Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD)
Mobassera Jahan  Fatima Uluslararası Kadın Öğrencilerinin Türkiye Deneyiminin Kimlik, Fark ve Temsil Açısından İncelemesi
Mohamed  Sylla The Role of Islamic Sukuk in Financing Infrastructure
Mohamed Ahmed Nur  Sh Ali A Comparative Analysis of the Education Systems of Somalia and Turkey: The Similarity and the Differences
Mohamed Ali Basyooni Mohamed Preparation of Ultrathin Molybdenum Oxide Film Using Atomic Layer Deposition System for UV Photonic and Optoelectronic Applications
Mohamed Ali Basyooni Mohamed Photonic Bandgap Engineering in VO2/WSe2 Photonic Superlattice for Versatile Near- and Mid-Infrared Phase Transition Applications
Mohamed Hussain  Mohamed Farook Geçmişten Günümüze Sri Lanka – Türkiye İlişkileri
Mohamed Zakaria  Fodol Evaluation of Business Environment on Smes Performance In Rwanda
Mohammad  Farman Protection System in Two-Wheeler Vehicles
Mohammad Abdur Rouf Orta Dönem Seyyahı İbn Battuta’nın Seyahatnamesinde Zikredilen Hint Kültürü ve Yaşamı
Mohammad Amin Keikha Shahinpour Osmanlı ve Safevi İmparatorluklarında Kahve ve Kahvehane  Kültürü (1501-1735).
Mohammad Omar Samim Yedi İklim Türkçe A1 Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı Setinde Kullanılan Farsça Kökenli Sözcüklerin Tespiti ve Türkçe- Farsça/Farsça-Türkçe Anlam Bakımından Karşılaştırılması
Mohammad Rahim  Shahzad Financial Inclusion as a Means of Achieving the Sustainable Development Goals: A Systemic Literature Review of Access to Finance in Turkey.
Mohammad Raveen Anwar Filipinlerin İspanyollar Tarafından İşgali ve Moro’daki Mevcut Siyasi ve Kültürel Sorunlara Etkileri (1521-1898)
Mohammed  Ba-Ramadhan Bab al-Mandab Strait – International and Regional Powers’ Rivalry and the Impacts on Yemen’s Stability
Mohammed Abbas  Mohammed Bir Auteur Olarak Reha Erdem ve “Beş Vakit”  Filminin Analizi
Mohammed Alnour Adam Abaker Modeling the Dynamic Implications of Green Technology and Environment-related Taxation with Environmental Sustainability in Turkey: New Insight from Structural Vector Autoregressive Approach
Mohammed Alshabbani Tuzlu-Alkali ve Alkali Toprakların Islahında Organik Materyallerin Kullanılması
Mohammed Yaslam Meftah  Bin Majsher Credit Cards in the Participating Bank and Their Impact on the Economy: Turkish Islamic Banks Model
Molla Asmare  Alemu Numerical Investigation of the Effect of Functional Layer Thickness on Solid Oxide Fuel Cell Performance
Moudassir Hafiz  Oumar The Role of G5s Organization to Combat Violence and Terrorism in the African Sahel
Muhamad Abubakar Isah Optical Solitons of Zoomeron Equation Using  6-Model Expansion Approach
Muhammad  Nawawi Development of an Interface System For the Implementation of a Digital Twin Concept
Muhammad Abubakar  Isah New Optical Solitary Wave Solitons of Zoomeron Equation
Muhammad Akbar  Farahmand Afganistan’da Afyon Üretimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Muhammad Ali Does Psychological Capital Has an Impact on Organization Commitment and Job Burnout: A Case of Female Nurses Working in the Government Hospital in Pakistan.
Muhammad Ali Identifying the Occupational Health and Safety (OHS) Practices Adopted by Pakistan in Response to Covid-19.
Muhammad Ali  Husein Russia’s Energy Geopolitical Interests Against Ukraine During Vladimir Putin Government
Muhammad Ali Husein Russia – Turkey Energy Cooperation in Balkan Energy Security Through Turkstream Pipeline
Muhammad Ali Husein Turkey – Iraq Oil Relations after US Invasion : Opportunities and Challenges
Muhammad Ali Husein Turkish Economic and Cultural Policies to Balkan After the Cold War
Muhammad Muddasir Nexus Between HPI and Exchange Rate – An Empirical Study of Turkey’s Housing Price Index
Muhammad Rizwan  Akram Assessment of Composite Materials in Civil Engineering Applications
Muhammad Salah Uddin Military Expenditure and Unemployment Nexus in Bangladesh
Muhammad Shafeeq Vayalpeediyekkal New Paradigms in the Islamic Philosophical Theology: The Indian Parallelistic Methodologies to the Ottoman Neo-Kalam and Its Objectives.
Muhammad Syukri Bin Mohamad Misenan Phosphonium Polymeric Ionic Liquid (PIL) as Solid Polymer Electrolyte; Mini Review
Muhammad Yahuza A Novel Technique to Construct Exact Solutions For The Complex Ginzburg-Landau Equation Using Quadratic-Cubic Nonlinearity Law
Muhammd Mustafiz Adaptation and Creation of Social Reality: Tracing the Effects of Turkish TV Series on Bangladeshi Youth
Muhammed Aslam  Chelery Komath How Will Blockchain Transform the Ed-tech Industry? Integration of Blockchain Technology in Learning Management Systems (LMSs) in Turkey
Muhammed Fawaz Abdullah Antiproliferative Effects of Novel Copper (II) Complexes on Lung Cancer Cell Line
Muharem  Shtavica The Purchase of Turkish Drones by Serbia and the Impact on the Balkans
Mujeeb Adetayo Investigation of The Properties and Carbon Capturing Potentials of Zif-8
Murad  Aghayev Nizami Gencevî’nin “Hamse”sinde Tanrı İnancı ve Peygamber Sevgisi
Murad Aghayev Hicr Sûresi’nin İşârî Tefsiri (Kuşeyrî’nin “Letâ’ifu’l-İşârât” Adlı Eseri Özelinde)
Murat  Tavaslioğlu Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
Museyib Shiraliyev Kültürel Diplomasi Bağlamında Karabağ’In Yeniden İnşa Sürecinin Değerlendirilmesi
Mustafa Hasan Hamad Ameen Hamad Ameen Cryptocurrency and Decentralized Finance: Is This the Future of Money?
Mustafa Ibrahim Hamad Mohammed Nudging as A Public Policy: Applicability in Developing Countries
Mustafa Saqib Post-2001 Flaws of State-building Process in Afghanistan: Disregarded Complexity of the Local Governance
Mwada Hider Issa The Impact of Facebook on Slang in Sudan (Societal Rudeness)
Nada Eissa Activities That Support Internatıonal Students to Be Distinguished Learners During TÖMER
Nada Trifkovic Koço İsyanı (1788)
Nail Aliyev Demokrasilerde Liderlik Sorunu
Najeeb Ullah Qarizada NATO’nun Dönüşümü ve Afganistan’da Terörle Mücadelesi
Najlaa Alnakhala Teacher’s Perception of Distributed Leadership  in Secondary School in Gazza, Palestine.
Nanda Ahmad Basuki Conflict Resolution of Racism in Social Media From the Perspective of Qoran and Hadith
Nasratullah  Rahimi Afganistan Eğitim Sistemi
Nasratullah Morad Metinlerarasılık Bağlamında: “Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim”
Necati Özcan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Aktarılmasında Dijital Platform: “Kültürel Miras Türkiye”
Nidal Barbakh Gazetecilik ve Metafizikle İlişkisi
Nijat Mammadov Azerbaycan Sinemasında Nazizm İdeolojisi: “Yarım Kalmış Anılar” Filmi ve Gösterge Bilimsel Analizi
Nimotullahi Abiodun  Obasa The Nexus Between Inclusive Healthcare System and Economic Development: Evidence From Africa
Noor Mohammad Rashidi Sosyal Medya ve Kripto Para Getiri İlişkisi: Dogecoin ve Twitter Örneği
Nur  Fadillah Spanish Party System in Transition: How Did Podemos and Vox Change Spanish Politics?
Nur Afiani Impact of Social Entrepreneurship on Business Performance of Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru’s Partners
Nur Shasha Dilla Binti Mohd Islamic Philanthropy and Donation Behaviour During Covid-19 in Malaysia
Nur Uddin Factors Affecting the Evolution of Muslim Quranic Thought in British India
Nurfitri Zainal Abidin Challenges and Solutions: Distance Education During the Covid-19 Crisis of Primary School in Indonesia
Nurgazy Kyrgyzbaev Kırgızistan’da Tengrizm’in Geçmişi ve Yeniden Ortaya Çıkışı
Nurlana Sadikhova Study of the Reaction of Imidazole with Ethyl 2-Bromopropionate
Nurullah Nurullah Ekstrem Uzay Mimarisinin Distopik Dünyaya Ütopik Katkıları
Nyamdavaa Tserenchimed Türkiye ve Moğolistan İlişkileri
Omar Abdimahad Ali Etkili Bir Nesil Oluşturmak
Omar Abobakr Abdulrhman Mashaabi Determinants of the Turkish Foreign Policy Towards Israel and the Palestinian Issue, a Balance Between Interest and Hope
Omid Ahmad Adrak Soviet Influence on the Performing Arts of Afghanistan
Osamah Ahmed Qaid Al-Fakih Farklı Toprak Örneklerinde Biyoteknolojik Önemi Olan Mikroorganizmaların Araştırılması
Osman Kamil  Başören Mehmet Akif’in Kastamonu Vaazlarının Milli Mücadele’deki Etkisi
Oumar Diandjo  Traore Analysis of the Determinants of Entrepreneurial Intent in Mali in The Segou Area
Oumar Yahya  Goudja Afrikalı Göçmenler ve İnsan Hakları – Avrupa Örneği / African Migrants and Human Rights – An Example from Europe/
Oween Cesar  Barranzuela Carrasco Latin Amerika Başarısızlığa Mahkum Mu?
Qaiser Mehmood Statistical Modelling of Fine Grained Soils for Geotechnical Efficacy
Raed  Daraghma Comparative Study For Different Types of Antennas
Rahatullah  Memon Dimitrie Cantemir and His Musical Work Within The Context of Balkan and Ottoman Relations
Raheel Qudisat The Impact of Social Media on The Formation of Public’s Opinion Regarding Politics and social events  (2010-2020)
Rahma Ibrahim Mohammed Abdulatif Mısır Arapçasında Türkiye Türkçesinde Kadın Konulu Atasözleri
Rajeev Kumar From Indic to Islamicate: Civilization as Conscience with Reference to Hodgson
Ramazan Ali  Mahmoodi Afganistan’da Taliban Siyasetinde Kadınlarin Durumu
Rami Al Gariri Rami Awadh Karama Al Gariri The Implications of Closing International Borders to Refugees:  Greece as a Case Study
Ramz  Abusalameh Mukayeseli Hukuk Sistemleri Açısından Haksız Fiil
Rana  Al Tanbour Interactive Architecture; Concept’s Applications: Analysis and Classifications
Rana Mahmoud Mohamed  Mohamed Instagram’ın İnteraktif Belgeselde Hikaye Anlatma Aracı Olarak Kullanılması ve İzleyici Etkileşiminin Üzerindeki Etkisi. “Where İs Home” Filmi Örneği
Rania  Benseghir Fransız Sömürgeciliği Sırasında Cezayir Devrimci Edebiyatı
Reyhan  Javadova Covid-19’un BİST Sektörel Getirilerine ve Oynaklıklarına Etkisi:  Olay Analizi (Event Study)
Ridwan Adebayo Bello Partial Replacement of Cement with Guinea Corn Husk Ash in the Production of Sandcrete Hollow Block
Rima  Mammadova Importance of University Ombudsman in Azerbaijan
Riyaz Khaliq Kashmir: The Way Forward
Rohin Nessary James Webb
Rohullah Jamal ACI 318-14 Ve TS500 Yönetmeliklerine Göre Dikdörtgen En-Kesitli Betonarme Kirişlerin Moment Kapasitelerinin Hesaplama ve Karşılaştırması
Roshan Riaz Use of Camelina Sativa and By-Products in Diets for Dairy Cows: A Review
Roumeissa Boubetra Ömer Seyfettin’in Primo Türk Çocuğu Hikâyesi ‘’Ben ve Öteki’’ Bağlamında Topluma Yabancılaşma Sorunu
Saad  Ishaq Effect of Residue Mulch, Nitrification Inhibitor and Tillage on Dry Matter Production and Nitrogen Use Efficiency of Maize Crop
Saadoon Obaid Eyada Eyada Life Cycle Cost Analysis of Pavement Improved Using Bio-Char and Geo-Char
Sadreddin  Mammadli Sosyal Adalet Bağlamında Azerbaycan’da Eğitim Politikalarının İncelenmesi
Saeeda  Lubaba Effectiveness of Online Education amid COVID-19 Pandemic: A Case Study on the Student Satisfaction of Karabuk University
Saharnaz  Damirova Döviz Kur Değişimlerinin Dış Ticarete Etkileri
Sajaweddin Sadid Mühendislik Etiği ve Maden Mühendisliğinde Etik Değerler
Sakina Balkhi Prophetic Hijrah: Its Objectives and Lessons
Salar Jalali Oxyfluorfen Herbisitinin Helıanthus Annuus L. (Ayçiçeği) Kök Ucu Hücreleri Üzerine Mutajenik Etkilerinin Araştırılması
Saman Mustafa Rasheed Babanzade Ahmet Naim , Milliyetçilik ve Irkçılık Akımına Karşı Fikirleri
Sami Ullah Foreign Policy Analysis and Transnational Actors
Samira Sharipova Siyasal İletişimde Retoriğin Kullanımı: Kırgızistan Örneği
Samiullah Kamgar Seyyid Cemaleddin Afganî’nin Afganistan’daki Siyasi Faaliyeti
Sanam Mustafayeva Askeri Mevcudiyet Olmaksızın İşgalin Mümkünlüğü
Sanan Kazimov Karabağ Sorununa Tarihsel Bakış
Sapeena  Wohlong The Obstacles to Solving Air Pollution Problems in Bangkok and Chiang Mai
Sara Muthia Avicenayanti The Application of Maqashid Al-Shariah Principle Through Sustainable Development Goals: A Comparative Studies Based on Voluntary National Reviews in OIC Countries
Saras Alfiasari The South China Sea Dispute: A Dilemma for ASEAN Countries
Sawsan Abd Al Fatah Musleh Mustafa Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi (Sakarya Üniversitesi Örneği)
Sayid Salahuddin  Alaydrus Economic Freedom, Corruption, and Bank Performance. Emprical Evidence: 10 Members of OIC Countries
Sayid Salahuddin  Alaydrus The integration of Zakat Into Local Government Budget System as Source of Income. Does it Work?
Sebghatullah Temori Türkiye’nin Enerjide Dışa Bağımlılığı ve Dışa Bağımlılığın Azaltılması İçin Uygulanacak Politikalar
Sefa Toprak Bir Edebiyat Dergisi Olarak Yönelişler’in Dergicilik Anlayışı
Sella Fadia  Septariani The Managerial Competence of the Principal in Improving School Quality  During Pandemic at SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
Selvet Çetin Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyumunu Güçlendirmek İçin Öneriler
Sevjan  Garayeva Uluslararası İlişkilerde Sosial Mediyanın Rolü ve Azerbaycan-Türkiye İlişkileri
Shafiullah Zahidi Afganlar ve Türkler Arasında Milliyetçiliğin Doğuşu
Shakhrizada Kalybek Kyzy Kolektifleştirme Döneminde Kırgızistan’da ‘‘Kulakların Tasfiyesi’’  (Kızıl Kırgızstan Gazetesi Örneğinde 1930-1933)
Sheikh Ibrahim Khalilullah Fly in Outer Space
Shejauddin Tashmurad Türkçe ve Farsça Sözlüklerde Kökeni Tartışmalı Olan Sözcükler
Shokhsanam  Botirova Özbekistan’da Yağmur Yağdırma Ritüeli Üzerine Bir Deneme
Shoruq A. O.  Naji Synthesis and Biological Evaluation of Some New Pyrrole Derivative as Selective cox2 Inhibitors
Shrouk Eid Zaki Ahmed Shrouk Eid Zaki Ahmed Terahertz Resonance Frequency Through Ethylene Glycol Phononic Multichannel Sensing via 2D MoS2/PtSe2 Structure
Sidita  Zaganjori Çalışan Evli Kadınların İş Yaşam Dengesini Sağlamak
Sirad  Jafar Mohamed Aden Türkiye’deki Somalili Öğrencilerin Sosyal ve Kültürel Uyumları
Slsabil Hamed Fuad Saeed How Poverty Fuels Racism and How We Can Eradicate It
Somia  Eldib Mısır’da Osmanlı Dönemine Ait Arşiv Belgeleri
Souad Ghouzlane The Use of Multi-Spectral Remote Sensing in Assessing Wildfire Activity
Souandaou Athoumani Ali Nanotechnology Agents: What are Their Effects on Cancer Cells? How Do They Inhibit Cancer?
Soukaina Boukhar Studying Customer Behavior Using Machine Learning Algorithms
Suleyman Shabanov Post-Modern Kamu Yönetimi: Bürokrasiden Post-Bürokrasiye
Sumaila Abubakari A Brief Introduction to the Application of Survival Analysis in Medicine
Sunarto Sunarto Challenges for Indonesian Students in Learning Turkish (Study Case in Eskisehir)
Surayyo Khodjoeva Türk – İslam Dünyasının En Kadım Sanatlarından Seramik Sanatı: Özbekistan Örneği
Syamsul Hidayat Mining Policy Impacts on Coal in Indonesia
Tarig Idris Abdalla Gabreel  Gabreel Osmanlı’nın Doğu Afrika Emirlikleri ile İlişkisi
Taskeen Riaz Awan Organizational Change as Paradigm Shift: A Systematic Review.
Tekang  Paul Kwachuh China’s Expansionism Beyond Asia: The Quest For Natural Resources and Markets in Africa, The Case of Cameroon.
Tekang Paul Kwachuh Tourism as a Catalsyt of Turkish Public Diplomacy: An Appraisal and Prospects
Ulanbek Toktogulov Bilinmeyen Kapalı Bir Ortamda Otonom Hareket Edebilen İnsansız  Hava Aracı
Vega Moqrabi Arkadaşımın Evi Nerede? (1987) ve Kasaba (1997) Filmlerinin Karşılaştırılması
Wafaa S A  Abusaid Luminescence Characterization of Ce and Gd Doped MgB4O7 Phosphors
Wajeeha  Munawar Differential Morpho-Physiological and Biochemical Responses of Cotton Genotypes Under Various Salinity Levels  (http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2021.622309)
Walid Belaid Donor Impurity-Related Photoionization Cross Section in (Al,Ga)N/AlN Double Triangular Quantum Wells under Applied Electric Field
Wan Hasanah  Megat Ajib Public Awareness Towards Cash Waqf For Educational Purposes; A Case Study of The Selected Public University Waqf Centers in Malaysia
Winda Trimelia Utami Introducing Local Culture to Children From an Early Age. Literature Study in Indonesia
Xalid Mirzayev 2008 Savaşı Sonrası Türkiye’nin Kafkas Politikasında Gürcistan
Yaaqob Omar Haimed Saeed Ba Yashot İdari Sözleşmelerin (Yap, İşlet, Devret) Hukuk Sistemi ve Yemen Mevzuatındaki Uygulamaları
Yadi Rahmat Mappadendang
Yahya Goudja AB Hukukunda Afrikalı Göçmenler
Yahye Ahmed  Daud Evaluation of Land Suitability For Irrigation Using Gıs Case Study Somaliland
Yara El Ali Yabancı Öğrencilerin İletişimi
Yeliz Bayram Yükseköğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’de Sosyal Uyumları Bağlamında Öğrenci Derneklerinin Yeri: Mihmandar Örneği
Yulia  Tsygankova Erturk Modern Kadının Rusya ve Türkiye’de Ana Problemleri ve Çözümleri
Yusuf Ali Mohammed The Course of International Water Law in the Nile River and Tigris-Euphrates River Basin: A Comparative Perspective
Zahid Jalaly US Policy in Afghanistan since 9/11: Implications for Pakistan
Zahraa Issa Irak Türkmen Kadın Edebiyatçılar
Zahraturrahmi Zahraturrahmi Analysis of Factors affecting The High Price of Crude Palm Oil (CPO)
Zainullah Nasiri Olanaklı Dünyalar Sorunu
Zeeshan Zeeshan Hint Müslümanlarının Türk Millî Mücadelesi’ne Yardımları
Zefir Ademi Toplumsal Kurumlar Çerçevesinde Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Sosyolojik Görüşleri
Zehra  Škrijelj Cellek The Influence of Gazi İsa Bey’s Waqfs on the Development of Novi Pazar
Zenagebriel Dessalgn  Abebe Strategy Teams and Strategy as Practice; An Integrative Literature Review
Zeynep  Şahin Brain Drain in the Metaverse Future and International Perception Structure
Ziyafa Guliyeva Sürgünden Sonra Azerbaycan`da Yaşayan Ahıska Türklerinde İki Dillilik
Zuhaib Hassan Development of the Textile Conductive Nonwoven by Copper Metal Coating Approach for E-Textile Applications
Zulfiqar Ali Prediction of Groundwater Level Using ANN Models Employing the Meteorological Parameters
Zureguli Halike Dünyada ve Belli Başlı Ülkelerde Nüfus ve İş Gücü Gelişiminin İncelenmesi
Zyad Muhammad  Nuri The Impact of ‘Rentier State’ on Economic Development: The Case of Kurdish Regional Government (Krg) of Iraq

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message