7. UÖS Kabul Listesi

İSİM SOYİSİM BİLDİRİ BAŞLIĞI
Abdul Zainal USSENE The Role of Trade Relation Between Countries: in the Case of Turkey and Mozambique
Asia Omar Abdi The African Press Perception Towards Turkey’s Spring Peace Operation İn Northern Syria
Gulnora SAIDAKHMEDOVA Yükselen Güçler: Küresel Göç Yönetişimi Göstergeleri Çerçevesinde Karşılaştırmalı bir Analiz (BRICS örneği)
Hamza SALİH İran’ın Etnik ve Dinî Yapı
Mohamad Fajar Haqi Ismaya Republic of Indonesia With Muslim Arab Countries And Egypt Relations In President Soekarno Era
Muhammad Ali Küçük ve Orta Boy Ceylanlar: Niş Pazarda yüksek büyüme gösteren firmaları kadın girişimcilerin bakış açısından keşfetmek/Small and Medium Gazelles: Exploring high growth firms in Niche Market from the perspective of women entrepreneurs.
Nilab Saeedi People, Power, and Politics in Mesnevi: A Mirror of Rumi’s Mesnevi in Sarı Abdullah Efendi’s Nasîhatü’l-Mülûk
Tezar Aditya Rahman The Buzzer Phenomenon In Indonesia and Its Dangers to Democracy
Abdul Zainal USSENE From the Hope of Development to the Ashes of Terrorism A Perspective of a Serious Humanitarian Crises in Mozambique
Asia Omar  Abdi Turkey’s Foreign policy militarization: Case study Somalia
Gulnora SAIDAKHMEDOVA Sınıraşan Su Yollarının ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve Korunması Sözleşmesi ve Türkiye’nin Sınıraşan Sular Politikası
Hamza SALİH Kuzey Irak’taki Selefilik Akımının Gelişmesinin Sosyolojik Boyutları
Mohamad Fajar Haqi Ismaya Republic of Indonesia and Russian Federation Relations before Independence to The President Joko Widodo Era
Muhammad Ali Müşterilerin Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi: Bir Halk Sağlığı Kuruluşunda SERVQUAL Yaklaşımının Kullanılması
Nilab Saeedi “ŞÂHNÂME-İ SÜLEYMANİ” Fethullah Ârifî Çelebi’nin Şehnâmesi’ni sınıflandırmak
Tezar Aditya Rahman Representation of 2018 Turkish Election and Politics in Indonesian Media
Mehmet Baydemir Türkiye’nin Sahraaltı Afrika’ya yönelik İnanç Diplomasisi
Aizhan Aitbaeva Karadeniz Bölgesi: Rusya ve Türkiye Arasında İşbirliği Fırsatları
Juma Mdimu Rugina Turkey – Russia Relations: The Black Sea Region Perspective
Sumaiye WUMAIER Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dindarlık Agısı
Abdulsamet ŞENTÜRK Başkalığın Dolayımında Farklılığa Açılma İmkânı Olarak Uluslararası Öğrencilik ve “Ben neredeyim?” Sorusu
Emine ÇAKIR AFYONKARAHİSAR İLİNDE EĞİTİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞAM KALİTELERİ
Guvanch KARAYEV RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hasan Durmuş Uluslararası Öğrencilerinin Sakarya İli Ekonomisine Katkı(sı)ları
Mavinur ŞEMSETTİNOĞLU Uluslararası Eğitim gören Öğrencilerde, COVID-19 Pandemisinin Uyku Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar ili Örneği
Mehmet Erken Türkiye’de Sayılar ile Uluslararası Öğrenciler
MEHMET ALİ AKPINAR Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Öğrencilere Katkıları ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinin Ekonomik Katma Değer Oluşturması: ”Genç Ticaret Köprüsü Projesi” Örneği
Mustafa Özdemir OECD Ülkelerinin Yükseköğretim Etkinliğinin VZA Yöntemi ile Karşılaştırılması
Safura Aghaverdiyeva Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Beklentileri
SİBEL KURSHUMLİU Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Ahmet Volkan Yüzüak Uluslararası Öğrencilerin Yaşadığı Zorluklara ve Farklılıklara İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
Samaneh Kamyab Türkiye’de Eğitim alan Farsça Konuşan İranlı Öğrencilerde Düzenek Değiştirmeye İlişkin Temel Dil Çerçeve İlkelerinin İncelemesi
Ahmad Hivechi Investigating morphology effect of PCL nanofiber scaffolds on wound healing rate
Ediliia Abdykadyrova TARİH VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Khawla Kloub THE USE OF Geographic Information System (GIS) Tools for Sustainable Development, Jordan Adventure Tourism
NUR NABILAH  BINTI MOHAMED The Relevance of Artificial Intelligence In Healthcare Sectors: A Systematic Review Using PRISMA Guidelines
ABDALFTAH HAMED MOHAMMED ALI A review on Power Production Performance Evaluation Of Blade and Bladeless Windmill
Abdallah Imam Haruna Ghana’s Foreign Policy under Military Regimes, 1966 – 1992: An Historical Review.
ABDELHAFID EL-HAYANI Globalization’s Effects on the Human Security
Abdul Zahir Ahmadi İktisat Çerçevesinde Ahlâkın Değeri
Abdullah Al HASAN Design and Simulation of a Novel Coaxial-Fed Microstrip Patch Antenna for 5G Application.
Abdur Rahman FUAD Bengal Bölgesinin İslamlaşmasında Bir Türk Sûfi Olarak Şah Celal’ın Rolü
AGHA GALDI SANJAR ABD’nin Afganistan da Demokrasi Teşviki Politikasına Trump Döneminin Etkisi
AHMED QADİR ALİ Türk Arap rekabeti ve dizilere etkisi
Aigerim Taitiyeva Assessing the Opportunities and Challenges of Green financing in Kazakhstan
Aigul Kabirova Bazalt Tozunun Geopolimer Harç Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Aitolkun VALERII KYZY Toplumsal Çözülme Bakımından Eşcinsellik
Ali Taher Alahmed Uluslararası Ulaştırma Projeleri: OBOR Projesi Bir Kuşak ve Bir Yol Projesi
ALSINA MURTAZINA Kazan Tatarlarının Kültürel Kimliğinin Oluşumunda Sabantuy Bayramı
Amina Houimi Simulation of CIGS solar cells using SCAPS-1D Program
 Aminou Tukur MOUSTAPHA EWMA CONTROL CHARTS FOR SKEWED DISTRIBUTIONS
Aminu Yusuf Exergy Efficiency of a Concentrated Photovoltaic-Thermoelectric System with Consideration of Thomson Effect and Contact Resistance
Andhika Gilang  Prayoga Improving Teacher Quality through Teacher Recruitment
Anjola Samson Aninkan The Importance of Molecular Marker Technique on Pepper (Capsicum spp.) Germplasm Conservation in Nigeria.
Ardalan Ahmed Klasik Yunan Tarihçilerin Vizyonunda Mezopotamya
Arsalah Zafari İSLAMİ BANKALARDA MUDÂREBE UYGULAMALARININ RİSKLERİ VE BUNLARI YÖNETMENİN YOLLARI
Asfaw Mekonnen  LAKEW The Effect of Fiber Type on the Mechanical Properties of Fiber Reinforced Cement Mortar
Asifa Anwar Testimonial Study of Groundwater Quality Using Geographic Information System (GIS) And Empirical Method: Health Risk Assessment in Islamabad, Pakistan
Asma Hamdy Osmanlı Yönetiminin Mısır Arapçası Üzerindeki Etkisi
ASUDA YUNUSOVA AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE DAĞLIK KARABAĞ ZAFERİ
Aynur  Huseynova Azerbaycan Türklerinin Etnik Oluşumunda Oğuzların Rolü ve Oğuz Yerleşimleri
Aytan Isayeva İkinci Karabağ Savaşında Türkiye Ve Bölgenin Geleceği
AZAR AZIZOV Gökova Körfezi’nin Sismotektonik Yapısının Sismolojik Verilerle Araştırılması
BAGLAN SHORAYEV Ortaçağ’daki Oğuzların Mimari Sanatı
bilal Nachabe the implementation of international public sector accounting standards: case of Lebanon
Boubacar Amadou Cisse Arbitraj Fiyatlama Teorisi Test Edilmesi Türkiye Örneği
Buatikan Mirezi Admissibility of Linear Estimators for the Stochastic Regression Coefficient in a General Guass-Markov Model Under Extended Balanced Loss Function
BUTA BAGHIROVA Kaşkay Türkçesi Söz Varlığında Hayvan ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler
Džejlana Johić Bosna Hersek’te Yeni Türk Edebiyatı
ECKY IMAMUL MUTTAQIN Socially Responsible Investment and Its Sharia Concept for Tackling Global Financial Disaster: Case Study of Global Pandemic (Covid-19)
Edgar Barroso Turkish Foreign Policy towards Sub-Saharan Africa: A Still Dormant Approach in a Competitive “Jungle” of Interests?
EHSAN  SEPEHRIPOUYA Göç: Bir Çeşit Psikososyal Değişiklik
Elnur Karimov The Protection of Non-Traditional Signs in the Republic of Azerbaijan: International Instruments as a Road to Registration?
Elnura Artykbaeva PA6/PA610 karışımlarının hazırlanması ve özelliklerinin incelenmesi
ENAYATULLAH  AZIMI COVİD-19 SALGINI İLE YENİ BİR DÜNYA’YA DOĞRU
ENDRIS ASSEN EBRAHIM Multivariate Analysis of Personal and Social Factors of Academic Cheating and Prevention Strategies at Exams in Higher Education Institutions, Ethiopia
Enes Yaşar Türk Romanında (1923-1938) Yabancı Okullardaki Eğitim Faaliyetlerinin Millî Değerler Bağlamında İncelenmesi
ESRAA HASSAN AHMED  MORSI Dilbilim ve Filoloji Bağlamında İbn Fâris’in Fıkhü’l-Luğa’sı
FARID AHMAD Impact of Big-Five Personality Traits on Perceived Investment Performance with Mediating Role of Financial Knowledge
FATIHA IMANE MAHCAR The Production of Adobe in Algeria as an Intangible Cultural Heritage
FATIN SYAHIRAH BINTI ZAHARI FOREIGN WORKERS IN MALAYSIA:  Looking into employers’ perceptions towards low skilled foreign workers and foreign workers’ working experiences in Malaysia
FESTIM RIZANAJ Uluslararası Yayıncılığın Savunuculuk Rolü: Almanya’nın AB Başkanlığı Sırasında Batı Balkanlar’ın Avrupa Entegrasyonuna İlişkin Deutsche Welle (DW) İçeriklerinin Anlatımı
Firas Mishaal Ali AGHA Irak Türklerinde Beka ve Mücadele
FREDINANT HASMUÇA DOĞUŞTAN GÜNÜMÜZE ARNAVUT DÜŞÜNCE GELENEĞİ
Gaohar Imam Hint ve Türk Millî Marşlarına Tercüme Odaklı Bir Yaklaşım ve Yazılış Sebeplerinin İncelenmesi
Goshgar Baylarov AZERBAYCAN’DA İLETİŞİM EĞİTİMİ: ÜNİVERSİTELER ARASI KARŞILAŞTIRMA
Gremina Elmazi MEANING OF THE BUILT ENVIRONMENT: THE OLD TRAIN STATION BUILDING – SKOPJE
HAITHM ALSHARI Benchmarking CPU performance of the top Gradient Boosting Decision Tree Algorithms
Hamis Miraji Ally Simba THE EMPIRICAL ANALYSIS: THE CAUSAL RELATIONSHIP OF FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION RATE ON TOTAL FERTILITY RATE; CASE STUDY BASED IN MENA COUNTRIES
Heba HALAPİ ‟Lisanı Osmanî’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir” Makalesi Üzerine İnceleme.
Hiba Messaoudi Caffeine as a green inhibitor for copper corrosion in sodium sulfate media
HUSSAIN NASIRI  AMANULLAH HAN REFORMLARI’NIN BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ
HUSSEIN Y.H.  ALNAJJAR Increasing The Efficiency of  Biological Treatment Ponds in Wastewater Treatment Plants Using Artificial Intelligence Models.
Hussein Ahmed Shukur Bilge Adam Ata Terzibaşı ve Kerkük Gazeteciliğine – Folkloruna Katkıları
Ibrahim Nandom Yakubu The Interactive Effect of Globalization and Financial Development on Economic Growth in Sub-Saharan Africa
Ibrahim Umar Haruna Suitability of Geotechnical Properties of Bentonite-Bagasse Ash Mixtures Stabilized Lateritic Soil as Barrier in Engineered Waste Landfills
Ibrar  Ahmed Use of Yellow Mealworm and Black Soldier Fly in Poultry Production
Ilham Sovgatov Sosyal İnşacı Yaklaşım Bağlamında Atasözlerinde Toplumsal Cinsiyet
ILIASU ABDALLAH RISK SHARING IN ISLAMIC FINANCE, AN EFFECTIVE TOOL FOR ECONOMIC GROWTH
Imam Hissein Alio Chinese Infrastructural Investment in Sub-Saharan Africa: A gain or loss?
Jamal Appiah-Kubi Rural-urban migration and its negative effect on national development: Experience from Ghana
Jasmina Hoxha Deprem Sonrası Crush Sendromu: Olay Yerinden Hastaneye Hemşirelik Bakımı
JAVID HAJIYEV Ermenistan Devleti’nin Kurulmasında Gülistan (1813) ve Türkmençay (1828) Antlaşmalarının Rolü
Jay PRAKASH A Numerical Analysis of G+15 Storey RCC Building in Seismic Zone-IV with and without Bracing System
Junaid Rafiq  THE DESPICABLE AND VENOMOUS REPORTAGE AGAINST MUSLIMS BY   THE INDIAN MEDIA IN THE WAKE OF CORONA VIRUS.
Kabirou Aboubakar The Cyber Crime Regulation Systems in Cameroun: Implementation and Gap
Kamal Tasiu Abdullahi THE EFFECTS OF DRUG ABUSE IN POTENTIAL MANPOWER CIVILIZATION: A CASE STUDY OF JAMA’ARE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BAUCHI STATE, NIGERIA
Kassoum DRAME BURKİNA FASO’DA YENİ İLETİŞİM VE MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN ETKİLERİ
Khalimat Rachida Benazir CASH ASSISTANCE TO SYRIAN REFUGEES IN TURKEY: PERSPECTIVES AND IMPACT
Kifayatullah Rahmatoghli Göçmenlerde Sosyal Sermaye Bağlamında İletişim Ağı
Kursanbek Duishonkul uulu KIRGIZ AYDINI TUYAK ERNAZAR UULU’NUN HAYATI VE ESERLERİNDE DİNİ MOTİFLER
Lamin Turay US-China Military Rivalry in the Horn of Africa
Lynda Inas  Haddad Cezayir’de Türkçe Öğretimi ve Cezayirlilerin Türkçe Öğrenme Sebepleri
MAGSUD MIRZAYEV KARİYER BAŞARISI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Mahamat  ADOUM HISSEIN A comprehensive overview of vehicle ad-hoc network, challenges and trends
Malak NASIBLI Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ın bağımsızlıktan sonraki ekonomik gelişim modelleri: Karşılaştırmalı bir çalışma
Mamadou Oumarou Abdoul Dangavo Küresel Terörizm : Boko Haram
Marryam Shah Discussion on the Similarities and Differences between Early Writers and the Reformers within the Scope of Political Theology
MAZAHER RAİS ZADE 2001’den bu yana Afganistan’daki Kadına Yönelik Şiddetin Değerlendirmesi
MD ABUL  SHAHID Cotton covered dual core-spun yarn performance evaluation for the winding process
MD MAHMUDUR RAHMAN Understanding Politics of Security: A Critical Study on the Emergence of Global Terrorism and the US Doctrine of “War on Terror”
Mohamed Ali Basyooni Mohamed Van-der Waals 2- Dimensional Nanostructured Molybdenum and Tungsten Disulfide-Si Heterostructure Photodetector under Different Environment Stimuli for High Yield Optoelectronics
Mohammad Abdur Rouf BANGLADEŞ VE TÜRKİYE ARASINDAKİ KÜLTÜREL BAĞLAR: YUNUS EMRE ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
Mohammad Ehsan  Sadiq Afganistan Merkez Bankası’nın Döviz Kuru Politikası
Mohammad Hassan Hashemi Solar Chimney Power Plant Performance and Feasibility Study in Turkey
Mohammad Omar Samim YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AFGANİSTANLI ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK YAZMA BECERİSİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ANKET ÖNERİSİ
Mohammed Abbas Mohammed Ben Nojoom 10 yaşındayım bir dulum filminin analizi
MOHAMMED ALNOUR ADAM ABAKER Analyzing the Dynamic Impact of Energy Consumption on Economic Growth in Turkey: A vector Error Correction Model
MOHAMMED SALAHALDEEN HASAN IRAK’TA OSMANLI TARİHİ ESERLERİ
Mohanad ALALOUSH On the Conservation Laws of an Extended KdV and Extended KdV-B equations
Muhammad Aiman Awalluddin Application of Fraud Triangle Theory on People Trust Council: A Malaysia’ Government Agency
MUHAMMAD AKBAR ANGKASA Comparison of Tasawwuf Understanding between Muhammadiyah and Nahdhatu’l Ulama
MUHAMMAD FAKHRI AL KAHFI CONCEPTUAL STUDY: COMMUNIT-BASED TOURISM IN ISLAMIC PERSPECTIVE
Mustafa Saqib Local Governance & Local Democracy Enhancement in Turkey and Afghanistan: A Comparative Perspective
Nada Trifković XVI. Yüzyılda İzvornik Sancağı’nda Gemilerin İnşası
Nada Eissa The Cultural Elements Of Ottoman Empire In 1850-1900: From Jenny White’s Perspective
Nefise Kübra ÇELİK Covid-19 Salgının Eğitimde Dijitalleşme Üzerine Etkisi
Noor Hussein Noor Desertification and Public Health
NORAIN AZLAN
Nur Atika Binti Hairi Revolution And Political Stability: The Perception And Influence of Pakatan Harapan (PH) In The Political Landscape of Malaysia
Nurfitri Zainal  Abidin The Resilience of International Students to Study during Covid-19 Outbreak (A Case Study in Adana)
Nurgazy Kyrgyzbaev Günümüzde Kırgızların Din Öğrenme Arayışları
Nurul Azizah Zahraeni Hümik Maddelerin Oksisol Topraklarda Fosfor Yarayışlığı Üzerindeki Etkinliği
Obaidullah Khpalwak Karşılaştırmalı Trafık Atama Teknikleri ile Ulaşım Şebeke Performans Analizi
OMAR Alhadethi Using Nano-fluid as a working heat transfer fluids in parabolic trough (PTS) solar collectors system: A Review
OMAR MASHAABI İsrail ve Filistin Sorununa Yönelik Türk Dış Politikasının Belirleyicileri, Çıkar ve Umut Dengesi
Omid Ahmad Adrak AFGANİSTAN’DA ÇOCUK TİYATROSU VE KUKLA TİYATROSU
OSAMA ALKAHLOUT Eğitsel Oyunların, Matematik Dersi Çarpma İşlemi Konusunda 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi (Tez Önerisi)
RAESITA RAKHMAWATI ROSADI Turkey Discover The Potential Campaign
Rahatullah Memon Dinî Reformlar Çerçevesinde Babürlü Padişah Olarak Ekber Şah Ve Evrengzib
RAHMAH RAHMAH The Effect Cultural Organization on Job Satisfaction in Datu Beru Hospital, Indonesia.
Ramadhani Mashaka Shabani Impact of covid-19 on Islamic Finance Industry: what are the permanent solutions?
Ramazan Ali MAHMOODI Bir sosyal kontrol olarak Covid-19
RAMI AL-GARIRI The civil war in Yemen from humanitarian perspective, African refugees as a model
Rami Ahmed Abdulkarem Al Ademi The Importance of the virtual Education Platforms in Yemen: The Case of “Education Yemen”
Rana Mahmoud Mohamed Sosyal Medyada Sürdürülebilir Kalkınma Ve Halk Farkındalığı: Örnek Olarak (You Think Green Egypt) Facebook Sayfası.
Rohullah JAMAL Betonarme Karma Taşıyıcı Sistemlerin TBDY 2018’e Göre Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri ile Performans Analizi ve Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırması
ROUKAYA GHORBEL Impact of Solid State Fermentation in Animal Nutrition-a Review
Rufana Gurbanova İnteraktif (Etkileşimli) Sanal Gerçekliğin Kullanıldığı Alanlar
SAADIA ELGATI A Survey on the Scalability of Bitcoin
Saadoon Obaid Eyada EYADA Using of Mushroom Waste for the Improvement of Pavement Life in Turkey
Sadiqa  Abdul Rahman FOURTEENTH UNTIL NINETEENTH -CENTURY OTTOMAN EMPIRE INFLUENCE IN MALAY WORLD
SAMAN MUSTAFA RASHEED Hürmüz Boğazına genel ve kısa bir bakış
SAMI ULLAH ALBANIA’S INTEGRATION PROCESS TOWARDS NATO
Sara Muthia Avicenayanti The Role of Sukuk in Government Investment Comparative Study of Indonesia and Turkey
Shiva Saeighi mameghani Üniversite Öğrencilerinin Ruminasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Shrouk Eid Zaki Ahmed A defected 1D phononic crystal based on fano resonance for ultra-sensitive gas sensing applications
Sisa Sisa Ritual and Faith Healing in Pakistan
SOUANDAOU ATHOUMANI ALI Traditional Use of Catharanthus roseus In Comoros Islands and Its Therapeutic Effects
Suleyman Garahanov TÜRKİYE CUMHURİYETİVE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİ-TİCARİ İLİŞKİLERİ
Sümeyra Yakar Being an Academic Stranger in Your Native Country
Toghrul Gasimov Pandemi zamanı sanat
Touhid Nourmohammadi Ütopya Ve Distopya Kavramlarının Ortaya Çıkışı Ve Modern Toplumlardaki Yeri
TURAL ISMAYILZADA Eclecticism and Mid-Level Theories in International Relations: A Remedy for the Level-Of-Analysis Problem?
Valmire Batatina Krasniqi Kosova
Vega Moqrabi MÜZİKAL TÜR, HİNDİSTAN SİNEMASI
WAFAA S. A. ABUSAID Luminescence characteristics of Ce, Tb and Y-doped MgB4O7 synthesized by the solid-state synthesis method
WAN NUSRAH WAN ISMAIL The Emergence of Statues in Buddhism: An Analysis
Yahye Ahmed Daud The possible impacts of sedimentation to the dam structures Case study Humbo-wayne dam structure
Youssoufa SOUMANA Sömürgecilik Döneminde Batı Afrika’da İslam Eğitimi ve Karşılaştığı Problemler
Yussuf Charles Yussuf  Analyzing and Prioritizing the Main Determinants of Corporate and Retail Consumer Choices for Islamic Banking in a Predominantly Conventional Banking Environment Like Tanzania
ZABİHULLAH DASHTİ Afganistan Ve Dış Göç Sorunu
Zainab Nasih ALI Improving the Olive Oil Quality Assessment Using Feature Reduction Methods
ZAKARİYYA HASSAN YAKUB NIJERYA’DA SALTANAT SİSTEMİ (1754-1902)
Zeina Abdel Rahman Abdel Wahab Ali Ürdün’deki  Suriyeli  Mültecilerin Sorunları Üzerine Nitel Bir Çalışma
Zikrullah Alim İslamın Orta Asya’da Yayılma Süreci: Uygur Türkleri Örneği
ZUREGULI HALIKE NÜFUS YOĞUNLUĞU İLE TARIMSAL ÜRETİM VE TARIM POLİTİKALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
ZYAD MUHAMMAD NURI THE INSTITUTIONAL PROBLEMS OF DEMOCRATIC CONSOLIDATION IN IRAQ AFTER 2005
Zikrullah Alim Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Mezhep Algılarına Yönelik Tutumla Üzerine Bir Değerlendirme: Kahramanmaraş Örneği
Mujeeb Babatunde Adetayo Thermogravimetric and Kinetic Analysis of Dereköy Lignite under CO2 Atmosphere
FADIAH MUKHSEN Religious Education in Indonesia
Furkan Kartal Problems Faced by Foreign Students While Pursuing a PhD in Chemical Engineering
Send a Message