4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu Başvuru Süresi Sona Erdi

8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Erzurum’da UDEF ve Atatürk Üniversitesi ile organize edilecek olan 4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu’na 37 ülkeden 104 akademisyen başvuruda bulundu. Akademik kurul tarafından değerlendirilecek olan bildiri özetlerinden kabul edilenler 1 Ekim gününe kadar açıklanacak.


Sempozyum Hakkında

Kurulduğu günden beri Türkiye’deki sayıları her geçen gün artan Uluslararası Öğrencileri ve dünyada yükselen trend olarak Uluslararası Öğrenciliği misyonunun, vizyonunun ve çalışmalarının temel meselesi eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu-UDEF kendisini hem bu olgunun sonucu hem onun sürekliliğinin devinimi olarak görmektedir. Uygulama ve teoride gelişmekte olan bu süreç devlet ve sivil kurumları adına yabancı kalamayacakları yeni fırsatlar ve sorunlar barındırmaktadır. Bu sebeple 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde sahadaki deneyimleri, devlet politikaları ve uygulama pratiklerini hem de sürecin akademik altyapısını ele alacak, çözümler getirecek ve perspektifler önerecek çalışmalar için Atatürk Üniversitesiyle işbirliği içinde Erzurum’da IV Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu düzenlenecektir.

Küreselden Yerele, Yerelden Küresele Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonu olarak belirlenen ana tema şimdiye kadar ağırlıklı olarak sosyoloji, antropoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilimlerinin standart araştırma konusu olmasının ötesine taşıma amacıyla sempozyum kurulu, yeni bakış açıları sunacağı inancıyla ilahiyat, dil ve edebiyat bölümleri gibi farklı alanlarda çalışmalar yürütenlerin de bu olguyu kendi disiplinleri çerçevesinde ele almaları için tüm akademisyenlere, akademik çalışmalar yürüten araştırmacılara çağrıda bulunmaktadır.

Bu minvalde IV Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu alt başlıkları aşağıdaki gibidir.

Uluslararası Öğrenciler ve Algı

Türkiye’deki Uluslararası Öğrenci Algısı

Üniversitelerde Uluslararası Öğrenci Algısı

Uluslararası Öğrencilere Göre Türkiye Algısı

Eğitim Süreci

Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’yi Tercih Etmedeki Motivasyonları

Dil Eğitimi ve Bu Süreçte Yaşanan Sorunlar

Oryantasyon Süreçleri- Mevcut Yaklaşımlar, Uygulanan Programlar ve Perspektifler

Eğitim Sürecinde Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar veya Eğitimden Memnuniyet Düzeyleri

Adaptasyon Süreci- Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimin Tamamlanmasından Sonraki Aşamada Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar (Türkiye’de kalma izinleri, istihdam, vs.)

Uluslararası Öğrencilik ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler

Barınma Sorunları

Staj, Uzmanlık ve Çalışma İzni Sorunları

Oturum Hakkı, Süreci ve Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar

Sağlık Hizmetleri ve SGK Sorunu

Yurtdışı Tanıtım Faaliyetler- Örnekler, Eksiklikler ve Perspektifler

Entegrasyon Politikaları ve Stratejileri- Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Avrupa’da Uluslararası Öğrencilik Politikaları

Uluslararası Öğrencilikte Öne Çıkan Ülkeler – Politikaları, Uygulama Pratiği, Bürokrasi ve STK’da Teşkilatlanma Yapılanmaları

Medeniyetimizde Sınırlar Ötesi Eğitim-Rihle

Doğu-Batı Dikotomisinde Medeniyetler Etkileşimi Aracı Olarak Eğitim- Dün ve Bugün

Bir Sermaye Olarak Uluslararası Öğrenciler

Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik

Kamu diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları- Perspektifler, Dünya Geneli Karşılaştırmalar

Göçler ve Uluslararası Öğrencilik

Suriyeli Mülteciler ve Eğitim

Unutulmuş Misafirler – Orta Asyalı Göçmenler, Sığınmacılar ve Mülteciler ve Çocukları

İlkokuldan Üniversiteye Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik

Bunun yanında bu seneden itibaren Sempozyumda Türkiye’de lisansüstü düzeyinde eğitim gören uluslararası öğrenciler Edebiyat, Eğitim, Felsefe, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İletişim, İşletme, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyal Politikalar, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda tezleri kapsamında çalıştıkları veya çalışacakları konulardan bildiriler değerlendirilmeye alınacak ve kabul edilenler için sunum yapacakları oturumlar düzenlenecektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message