Sempozyum

Sempozyum İçerik ve Kapsam

UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde V. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Edirne`de düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Bu sene gerçekleştirilecek olan uluslararası sempozyuma araştırmacılar aşağıdaki başlıkları kapsayan  akademik araştırma, inceleme ve yazıları ile katkı sunabilirler.

Sosyal Ve Beşeri Bilimler

 • Sosyoloji
 • Antropoloji
 • Edebiyat
 • Siyaset Bilimi
 • Uuslararası İlişkiler
 • Kamu Yönetimi
 • Tarih
 • Eğitim
 • Hukuk
 • Dilbilim
 • Felsefe
 • İlahiyat
 • Psikoloji
 • İktisat
 • İletişim

Fen Ve Mühendislik Bilimleri

 • Astronomi
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Fizik
 • Jeoloji
 • Botanik
 • Matematik
 • Zooloji
 • Ziraat
 • Mühendislik

Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları

 • Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları
 • Dünya’da Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları
 • Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri
 • Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon
 • Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam
 • Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta
 • Uluslararası Öğrencilik, Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler
 • Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
 • Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
 • Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler
 • Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum asıl olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden Uluslararası Öğrencilere yöneliktir.

Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler.

Bununla beraber lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler de “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları" konuları ile ilgili bildirileri ile sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu sene beşincisini düzenleyeceğimiz uluslararası öğrenci sempozyumu Edirne’de Trakya Üniversitesi ile işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

6 Aralık-8 Aralık 2019, Trakya Üniversitesi, EDİRNE

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Sempozyum programına kabul edilen öğrencile ve araştırmacıların ulaşım, konaklama, üç öğün yemek ve sempozyumun son oturumundan sonra şehirde yapılacak olan kültür gezisi organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmakadır.

Sempozyum için hiç bir katılım ücreti alınmamaktadır.

Yurtdışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmakadır.

Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme Tarihi: 20 Ağustos 2019

Özet Kabullerinin İlanı: 30 Ağustos 2019

Sempozyum Bildiri Kitabı için Tam Metinlerin Gönderim Tarihi: 10 Kasım 2019

Program ve Katılımcıların İlanı: 20 Kasım 2019

Sempozyum Gerçekleştirilme Tarihi: 6-8 Aralık 2019

5. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu yazım kurallarını cihazınıza indirerek inceleyebilirsiniz.

Amacı:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

Gerekçesi:

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara daha sağlıklı çözümler üretebilmek; ülkemizin uluslararası eğitim politikasının sağlıklı bir zemine oturması için dünyanın muhtelif ülkelerinde yıllardır yoğun şekilde uluslararası öğrenci çalışması yürüten akedemik ve sivil toplum birimleriyle tecrübe paylaşımı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artarken, bu öğrenci kitlesine yönelik çalışma yapan paydaş kurumlar arasında koordinasyonun yürütüleceği bir üst yapılanma hali hazırda bulunmamaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve bu alandaki sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerdeki paydaş kurumlarla yeterince paylaşılamamaktadır. Bunun için bir üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Hedef Kitle:

Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.

Ülkemizde son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 sonunda 55.000 2014 sonunda 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir.2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.

Bunun yanında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır.

2012 yılında SETA tarafından yayınlanan bir raporda dünyadaki uluslararası öğrencilerin sayısı 2.5 milyon olarak verilirken, içinde bulunduğumuz eğitim yılı başında DEİK tarafından yayınlanan bir raporda bu sayının 4.7 milyona ulaştığı görülmektedir.

Somut Çıktılar ve Beklenen Etki:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
İsim Soyisim Üniversite-Kurum Ünvan ve Görev
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi Rektör
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Bolat UDEF-İstanbul Zaim Üniversitesi UDEF Başkanı
Doç. Dr. Murat Türkyılmaz Trakya Üniversitesi Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Merkez Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Selman Duran UDEF-Medipol Üniversitesi UDEF Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Osman Akgül UDEF-İstanbul Üniversitesi UDEF Yürütme Kurulu Üyesi
5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Organizasyon Heyeti 
İsim Soyisim Üniversite-Kurum Ünvan ve Görev
Dr. Osman Akgül (Başkan) UDEF-İstanbul Üniversitesi
Yunus Tatlı UDEF
Muhammed Malik Taylan UDEF
Ahmet Köroğlu UDEF
Necati İşbilen UDEF
Ahmed Yasir Temelli UDEF
Yasir Alkan UDEF
Mücahid Süzer UDEF
5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu 
İsim Soyisim Üniversite-Kurum Ünvan ve Görev
Erhan Tabakoğlu Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Cem Uzun Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
İlker Alp Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Murat Yurtcan Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Tamman Sipahi Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Cevdet Kılıç Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Nebi Mehdiyev Trakya Üniversitesi Profesör Dr.
Muhidin Mulalić International Univesity of Sarajevo Profesör Dr.
Joseph Kaminski International Univesity of Sarajevo Profesör Dr.
Mesut Idriz University of Sharjah Profesör Dr.
Fatih Savaşan Sakarya Üniversitesi Profesör Dr.
Musa Eken Sakarya Üniversitesi Profesör Dr.
Bünyamin Bezci Sakarya Üniversitesi Profesör Dr.
Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Profesör Dr.
Adem Kalça Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Dr.
Ekrem Demirli İstanbul Üniversitesi Profesör Dr.
Mahmut Hakkı Akın Necmettin Erbakan Üniversitesi Profesör Dr.
Musa Alcı Ege Üniversitesi Profesör Dr.
Ümit Akca Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör Dr.
Ömer Özkan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Profesör Dr.
Hawa Kasule Markerere University Profesör Dr.
Ghazala Bin Hussein University of Tripoli Profesör Dr.
Önder Kutlu Necmettin Erbakan Üniversitesi Profesör Dr.
Ramazan Yelken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Profesör Dr.
Adem Ceyhan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Profesör Dr.
Ozodbek Karamatov Kastamonu Üniversitesi Profesör Dr.
Necmettin Alkan Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Dr.
Bünyamin Er Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Dr.
Hamdullah Çuvalcı Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Dr.
Hakki Yazıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Profesör Dr.
Ahmet Alibašić Faculty of Islamic Science Profesör Dr.
Halil İbrahim Bulut İstanbul Üniversitesi Profesör Dr.
Taalai Sharshembieva Gümüşhane Üniversitesi Doçent Dr.
Zafer Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doçent Dr.
Mehmet Çevik İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Doçent Dr.
Erhan Tecim Necmettin Erbakan Üniversitesi Doçent Dr.
Bekir Zakir Çoban Dokuz Eylül Üniversitesi Doçent Dr.
Lütfi Sunar İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doçent Dr.
Mehmet Ali Aydemir Selçuk Üniversitesi Doçent Dr.
Abdulvahap Özsoy Atatürk Üniversitesi Doçent Dr.
Samagan Myrzaibraimov Osh State University Doçent Dr.
Muhammet Nurullah Cicioğlu Batman üniversitesi Doçent Dr.
Faruk Taşçı İstanbul Üniversitesi Doçent Dr.
H.R. Ferhan Karabulut Trakya Üniversitesi Doçent Dr.
İbrahim Kelağa Ahmet Trakya Üniversitesi Doçent Dr.
Ayhan Nuri Yilmaz Düzce Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Gökmen Kılıçoğlu Düzce Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin Eriş Harran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Sultan Mahmud Rana Rajshahi University Dr. Öğr. Üyesi
Andleeb Aligarh Muslim University Dr. Öğr. Üyesi
Abu Bakar Siddiq Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Abdurrahim Sıradağ King Fahd University of Petroleum & Minerals Dr. Öğr. Üyesi
Saidbek Bolbaev Karabük Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Abdulfetah Abdela Shobole İstanbul Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Muhammed Veysel Bilici Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Şenol Öztürk Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Abdüsselam Sağın Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Faruk Güney Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Hakan Akdere Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Levent Doğan Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Sabri Can Sannay Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
İsmail Öz Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Abdirashit Babataev Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Ali Zafer Sarıoğlu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Ergün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Ayhan Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Erkol Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Akgül Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Yavuz Selim Güçlü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Selman Duran Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Kamran Abdullayev Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
 • Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 20 Ağustos 2019
 • Kabul Edilen özetlerin ilanı: 30 Ağustos 2019
 • Sempozyum Bildiri Kitabı için Tam Metinlerin Gönderim Tarihi: 10 Kasım 2019
 • Program ve Katılımcıların İlanı: 20 Kasım 2019
 • Program Tarihi: 6-8 Aralık 2019
Send a Message