Sempozyum

VIII. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ

Sempozyumun İçeriği ve Kapsamı

VIII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Öğrenci ve araştırmacılar, uluslararası öğrenci sempozyumuna aşağıdaki başlıkları kapsayan akademik araştırma ve incelemeleri ile katılabilirler.

  • Sosyal ve Beşerî Bilimler
  • Fen ve Mühendislik Bilimleri
  • Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları
  • Şiir ve Edebiyat (Sempozyum Özel Teması)
Sosyal ve Beşerî Bilimler

Antropoloji

Arkeoloji

Asya Tarihi

Bankacılık ve Sigortacılık

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Beşerî ve İktisadi Coğrafya

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çağdaş Dünya Tarihi

Çocuk Gelişimi

Dil Bilimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Ekonometri

Eski Anadolu Tarihi

Eski Ön Asya Tarihi

Felsefe

Finans

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Gelişim Psikolojisi

Güzel Sanatlar

Halkla İlişkiler

Hukuk

İktisadi Düşünce

İktisat

İktisat Tarih

İlahiyat

İletişim Çalışmaları

İşletme

Kadın Araştırmaları

Kamu Yönetimi

Kütüphanecilik

Maliye

Mimari

Muhasebe

Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi

Müze Çalışmaları

Müzik

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Özel Eğitim

Paleoantropoloji

Pazarlama

Psikoloji

Radyo, Sinema ve TV

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Reklamcılık

Resim

Sağlık Bilimleri

Sanat ve Sanat Eğitimi

Siyasal Düşünceler

Siyasal Hayat ve Kurumlar

Siyaset Bilimi

Sosyal Hizmetler

Sosyal Politika

Sosyoloji

Spor Bilimi ve Eğitimi

Tarih

Temel Eğitim

Turizm

Türk ve İslam Düşünce Tarihi

Türk İslam Sanatı

Uluslararası Ticaret

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil Eğitimi

Yerel Yönetimler

Yönetim

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Astrofizik

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Atmosfer Bilimleri

Bakteriyoloji

Balıkçılık Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim ve Bilgisayar

Bina Hizmetleri Mühendisliği

Bitki Bilimleri

Biyokimya, Biyoçeşitlilik

Biyoloji

Biyomedikal Mühendisliği

Botanik

Çevre Bilimi

Çevre Mühendisliği

Ekoloji

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Farmakoloji

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fiziksel Bilimler

Fizyoloji

Genetik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İklim ve İklim Değişikliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik ve Aktüeryal Bilimler

Jeofizik

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji

Jeoloji Mühendisliği

Kimya

Makine Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Matematik

Metalürji-Malzeme Mühendisliği

Mikrobiyoloji

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Mühendislik

Nano Mühendislik

Nükleer Mühendislik

Optik Mühendisliği

Orman ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tarım Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uygulamalı Mühendislik Bilimleri

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Yer Bilimleri

Ziraat Mühendisliği

Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları

Dünyada Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri

Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon

Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam

Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta

Uluslararası Öğrencilikte Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler

Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler

Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler

Özel Tema: Şiir ve Edebiyat

Eski Türk Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doğu Dilleri ve Edebiyatları

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum, öncelikli olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler. Bununla birlikte lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler sadece “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları” ve “Sempozyum Özel Teması: Şiir ve Edebiyat” alanlarında sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir.

Tarih ve Yer: 23-25 Eylül 2022, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Bildirisi kabul edilen kişilere ulaşım, konaklama ve üç öğün yemek hizmeti sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti alınmamaktadır. (Bu hizmetler 1 yazar için geçerlidir, 2 ya da daha fazla yazara sahip bildirilerin sunumu için sadece 1 yazar bu hizmetlerden yararlanır. Diğer yazarlar ve dinleyici olarak katılmak isteyenler kendi imkanlarıyla programa katılabilir.)

Yurt dışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih: 6 Mayıs 2022

Özet Kabullerinin İlanı: 16 Mayıs 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 29 Temmuz 2022

Tam Metin Kabul İlanı: 15 Ağustos 2022

Program İlanı: 22 Ağustos 2022

Sempozyum Tarihi: 23-25 Eylül 2022

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum, öncelikli olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler. Bununla birlikte lisans veya lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler sadece “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları” ve “Sempozyum Özel Teması: Şiir ve Edebiyat” alanlarında sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecektir.

Tarih ve Yer: 23-25 Eylül 2022, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Bildirisi kabul edilen kişilere ulaşım, konaklama ve üç öğün yemek hizmeti sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyum için herhangi bir katılım ücreti alınmamaktadır. (Bu hizmetler 1 yazar için geçerlidir, 2 ya da daha fazla yazara sahip bildirilerin sunumu için sadece 1 yazar bu hizmetlerden yararlanır. Diğer yazarlar ve dinleyici olarak katılmak isteyenler kendi imkanlarıyla programa katılabilir.)

Yurt dışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih: 6 Mayıs 2022

Özet Kabullerinin İlanı: 16 Mayıs 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 29 Temmuz 2022

Tam Metin Kabul İlanı: 15 Ağustos 2022

Program İlanı: 22 Ağustos 2022

Sempozyum Tarihi: 23-25 Eylül 2022

Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Fen ve Mühendislik Bilimleri Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Amacı:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

Gerekçesi:

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara daha sağlıklı çözümler üretebilmek; ülkemizin uluslararası eğitim politikasının sağlıklı bir zemine oturması için dünyanın muhtelif ülkelerinde yıllardır yoğun şekilde uluslararası öğrenci çalışması yürüten akedemik ve sivil toplum birimleriyle tecrübe paylaşımı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artarken, bu öğrenci kitlesine yönelik çalışma yapan paydaş kurumlar arasında koordinasyonun yürütüleceği bir üst yapılanma hali hazırda bulunmamaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve bu alandaki sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerdeki paydaş kurumlarla yeterince paylaşılamamaktadır. Bunun için bir üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Hedef Kitle:

Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.

Ülkemizde son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 sonunda 55.000 2014 sonunda 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir.2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.

Bunun yanında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır.

2012 yılında SETA tarafından yayınlanan bir raporda dünyadaki uluslararası öğrencilerin sayısı 2.5 milyon olarak verilirken, içinde bulunduğumuz eğitim yılı başında DEİK tarafından yayınlanan bir raporda bu sayının 4.7 milyona ulaştığı görülmektedir.

Somut Çıktılar ve Beklenen Etki:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu
İsim-Soyisim Üniversite-Kurum
Doç.Dr. Osman Akgül (Başkan) İstanbul Üniversitesi-UDEF
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Köroğlu  İstanbul Üniversitesi
Muhammed Malik Taylan UDEF
Azamat Arpachiev UDEF
Dr. Salman Narlı UDEF
Abdul Raheem Akbari UDEF
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu
İsim-Soyisim Üniversite-Kurum Unvan ve Görev
Ahmet Alibasic  University of Sarejevo Prof.Dr
Ahmet Alkan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr.
Ahmet Tekbıyık Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr.
Faruk Taşçı İstanbul Üniversitesi Prof.Dr
Hakkı Yazıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof.Dr
Mehmet Çevik İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof.Dr
Muhidin Mulalic International University of Sarajevo Prof.Dr
Yakup Poyraz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Prof. Dr.
Makame Omar Makame State University of Zanzibar (Tanzania) Assoc. Prof. Dr.
Samarbek Syrgabaev Bishkek Humanitarian University Assoc. Prof. Dr.
Ahmet Ayhan Koyuncu Afyon Kocatepe Üniversitesi Doç.Dr
Fatih Tiyek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doç. Dr.
Feyza Betül Köse Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doç. Dr.
Mehmet Ali Aydemir Muş Alparslan Üniversitesi Doç.Dr
Muhammet Nurullah Cicioğlu Batman Üniversitesi Doç.Dr
Nurul Huda Sakib Jahangirnagar University Doç.Dr
Seher Atmaca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doç. Dr.
Zafer Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç.Dr
Alimcan Buğda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Aylin Yardımcı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Daşdemir Mahmandarov  Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi
Kamran Abdullayev Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Marziye Memmedli Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Masoud Derakhshandeh İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Ali Bolat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Rahmat Ullah  Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Sultan Mahmud Rana Rajshahi University Dr. Öğr. Üyesi
Taha Eğri Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Youssoufa Soumana Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi

Send a Message