Sempozyum

Sempozyum İçerik ve Kapsam

UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Samsun ve 19 Mayıs Üniversiteleri iş birliğinde VII. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Bu sene gerçekleştirilecek olan uluslararası öğrenci sempozyumuna araştırmacılar aşağıdaki başlıkları kapsayan  akademik araştırma ve incelemeleri ile katkı sunabilirler.

Sosyal ve Beşerî Bilimler
 • Antropoloji
 • Arkeoloji
 • Asya Tarihi
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • Beşerî ve İktisadi coğrafya
 • Bilgi ve Belge Yönetimi
 • Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Coğrafya
 • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Çağdaş Dünya Tarihi
 • Çocuk Gelişimi
 • Dilbilimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonometri
 • Eski Anadolu Tarihi
 • Eski Ön Asya Tarihi
 • Felsefe
 • Finans
 • Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
 • Gelişim Psikolojisi
 • Güzel Sanatlar
 • Halkla lişkiler
 • Hukuk
 • İktisadi Düşünce
 • İktisat
 • İktisat Tarih
 • İlahiyat
 • İletişim Çalışmaları
 • İşletme
 • Kadın Araştırmaları,
 • Kamu Yönetimi,
 • Kütüphanecilik
 • Maliye
 • Mimari
 • Muhasebe
 • Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi
 • Müze Çalışmaları
 • Müzik
 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
 • Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
 • Özel Eğitim
 • Paleoantropoloji
 • Pazarlama
 • Psikoloji
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Reklamcılık
 • Resim
 • Sağlık Bilimleri
 • Sanat ve Sanat Eğitimi
 • Sinema-TV
 • Siyasal Düşünceler
 • Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Siyaset Bilim
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Sosyoloji
 • Spor Bilimi ve Eğitimi
 • Tarih
 • Temel Eğitim
 • Turizm
 • Türk ve İslam Düşünce Tarihi
 • Türk İslam Sanatı
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim
Fen ve Mühendislik Bilimleri
 • Astrofizik
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Atmosfer Bilimleri
 • Bakteriyoloji
 • Balıkçılık Bilimleri
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bina Hizmetleri Mühendisliği
 • Bitki Bilimleri
 • Biyokimya Biyoçeşitlilik
 • Biyoloji
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Botanik
 • Çevre Bilimi
 • Çevre Mühendisliği
 • Ekoloji
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Mühendisliği
 • Farmakoloji
 • Fizik ve Fizik Mühendisliği
 • Fiziksel Bilimler
 • Fizyoloji
 • Genetik Mühendisi
 • Geoteknik Mühendisliği
 • Gıda Mühendisliği
 • İklim ve İklim Değişikliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İstatistik ve Aktüeryal Bilimler
 • Jeofizik
 • Jeofizik Mühendisliği
 • Jeoloji
 • Jeoloji Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme Mühendisliği
 • Matematik
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Moleküler Mühendislik
 • Nano Mühendislik
 • Nükleer Mühendislik
 • Optik Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Petrol Mühendisliği
 • Tarım Mühendisliği
 • Ulaştırma Mühendisliği
 • Uygulamalı Mühendislik Bilimleri
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yer Bilimleri
 • Bilişim ve Bilgisayar
 • Biyoloji
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Gıda Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • İstatistik
 • Kimya
 • Metalürji-Malzeme Mühendisliğ
 • Mimarlık
 • Orman ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Ziraat Mühendisliği
Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları
 • Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları
 • Dünya’da Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları
 • Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri
 • Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon
 • Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam
 • Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta
 • Uluslararası Öğrencilik, Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler
 • Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik
 • Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik
 • Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler
 • Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler
 • Sempozyum Özel Teması
 • Karadeniz Bölgesel Kalkınma ve İşbirlikleri
Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum asıl olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden Uluslararası Öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler. Bununla beraber lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler ise sadece “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları" konularıyla ilgili bildirileri ile sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu sene yedincisi düzenlenecek olan Uluslararası Öğrenci Sempozyumu SAMSUN’da gerçekleştirilecektir.

1 Ekim-3 Ekim 2021, Samsun&19 Mayıs Üniversitesi, SAMSUN

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Sempozyum programına kabul edilen öğrencilere ve araştırmacıların ulaşım, konaklama, üç öğün yemek ve sempozyumun son oturumundan sonra şehirde yapılacak olan kültür gezisi organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyum için hiçbir katılım ücreti alınmamaktadır.

Yurtdışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2021
Özet Kabullerinin İlanı: 10 Temmuz 2021
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2021
Program ve Katılımcıların İlanı: 15 Eylül 2021

Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Fen ve Mühendislik Bilimleri Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Amacı:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

Gerekçesi:

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara daha sağlıklı çözümler üretebilmek; ülkemizin uluslararası eğitim politikasının sağlıklı bir zemine oturması için dünyanın muhtelif ülkelerinde yıllardır yoğun şekilde uluslararası öğrenci çalışması yürüten akedemik ve sivil toplum birimleriyle tecrübe paylaşımı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artarken, bu öğrenci kitlesine yönelik çalışma yapan paydaş kurumlar arasında koordinasyonun yürütüleceği bir üst yapılanma hali hazırda bulunmamaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve bu alandaki sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerdeki paydaş kurumlarla yeterince paylaşılamamaktadır. Bunun için bir üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Hedef Kitle:

Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.

Ülkemizde son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 sonunda 55.000 2014 sonunda 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir.2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.

Bunun yanında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır.

2012 yılında SETA tarafından yayınlanan bir raporda dünyadaki uluslararası öğrencilerin sayısı 2.5 milyon olarak verilirken, içinde bulunduğumuz eğitim yılı başında DEİK tarafından yayınlanan bir raporda bu sayının 4.7 milyona ulaştığı görülmektedir.

Somut Çıktılar ve Beklenen Etki:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

7. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu
İsim-Soyisim Üniversite-Kurum
Doç.Dr. Osman Akgül (Başkan) İstanbul Üniversitesi-UDEF
Dr. Selman Duran Medipol Üniversitesi-UDEF
Dr.Rahmat Ullah UDEF
Malik Taylan UDEF
Azamat Arpachiev UDEF
Dashdamır Mahmandarov UDEF
Abdul Raheem Akbari UDEF
Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu
İsim-Soyisim Üniversite-Kurum Unvan ve Görev
Muhidin Mulalic International University of Sarajevo Prof.Dr
Murat Çemrek Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof.Dr
Musa Alcı Ege Üniversitesi Prof.Dr
Hawa Kasule Markere University Prof.Dr
Hakkı Yazıcı Afyon Kocatepe Üniversitesi Prof.Dr
Ahmet Alibasic  Faculty of Islamic Science  Prof.Dr
Zafer Çelik Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doç.Dr
Mehmet Çevik İizmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof.Dr
Faruk Taşçı İstanbul Üniversitesi Prof.Dr
Mehmet Ali Aydemir Selçuk Üniversitesi Doç.Dr
Muhammet Nurullah Cicioğlu Batman Üniversitesi Doç.Dr
Md. Nazmul Islam Rajshahi University Doç.Dr
Mohammad Rafi Rafi Kabul Polytechnic University Doç.Dr
Mohammad Naser Amin  Kabul Polytechnic University Doç.Dr
Sifatullah Bahij Kabul Polytechnic University Doç.Dr
Ahmet Ayhan Koyuncu Afyon Kocatepe Üniversitesi Doç.Dr
Nurul Huda Sakib Jahangirnagar University Doç.Dr
Mehmet Ali Bolat İstanbul Zaim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Sultan Mahmud Rana Rajshahi University Dr. Öğr. Üyesi
Abdüsselam Sağın Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Ömer Akgül Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Selman Duran  Medipol Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Kamran Abdullayev Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Taha Eğri Kırklareli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Masoud Derakhshandeh İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
Md. Aliur Rahman  Green University Dr. Öğr. Üyesi
Ali Osman Karaoğlu Yalova Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi

Send a Message