Sempozyum

Sempozyum İçerik ve Kapsam

UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Sakarya Üniversitesi iş birliğinde VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 16-17 Eylül 2020 tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye`de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ve diğer tüm araştırmacıların katkı sunmaları hedeflenmektedir. Bu sene gerçekleştirilecek olan uluslararası öğrenci sempozyumuna araştırmacılar aşağıdaki başlıkları kapsayan  akademik araştırma ve incelemeleri ile katkı sunabilirler.

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Antropoloji

Arkeoloji

Asya Tarihi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Bilgi ve Belge Yönetimi

Coğrafya

Çağdaş Dünya Tarihi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Dil bilimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Bilimleri

Ekonometri

Eski Anadolu Tarihi

Felsefe

Finans

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları

Halkla ilişkiler

Hukuk

İklim ve İklim Değişikliği

İktisadi Düşünce

İktisat

İktisat Tarihi

İlahiyat

İstatistik

İşletme

Kamu Yönetimi

Kütüphanecilik

Muhasebe

Müze Çalışmaları

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti

Pazarlama, Reklamcılık

Psikoloji

Radyo, Sinema ve TV

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Siyasal Düşünceler

Siyaset Bilimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Turizm

Türk ve İslam DüşünceTarihi

Uluslararası İktisat

Uluslararası İlişkiler

Yabancı Dil Eğitimi

Fen ve Mühendislik Bilimleri

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bakteriyoloji

Bilişim ve Bilgisayar

Biyokimya

Biyoloji

Botanik

Çevre Mühendisliği

Ekoloji

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Farmakoloji

Fizik

Genetik Mühendisi

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji-Jeofizik-Jeodezi Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Makine-İmalat Mühendisliği

Matematik

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji-Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji

Meteoroloji Mühendisliği

Mikrobiyoloji

Mimarlık

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Nano Mühendislik

Nükleer Mühendisliği

Optik Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Petrol Mühendisliği

Tarım Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Ulaştırma Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Ziraat/ Ziraat Mühendisliği

 

Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları

Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Politikaları

Dünya’da Farklı Uluslararası Öğrencilik Politikaları

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Süreçleri

Uluslararası Öğrenciler ve Adaptasyon

Uluslararası Öğrencilik, İş Olanakları ve İstihdam

Altyapı Sorunları; Yaşam, İkamet, Sağlık, Sigorta

Uluslararası Öğrencilik, Eğitim Felsefesi ve Tarihi Perspektifler

Beyin Göçü ve Uluslararası Öğrencilik

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Öğrencilik

Uluslararası Eğitimin Ülke Ekonomisine Katkıları; Yaklaşımlar ve Farklı Tecrübeler

Göçler ve Mültecilik Denkleminde Uluslararası Öğrenciler

 

Sempozyum Katılımcıları

Sempozyum asıl olarak Türkiye’de eğitimlerine devam eden Uluslararası Öğrencilere yöneliktir. Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam eden tüm uluslararası öğrenciler sempozyuma katılabilirler. Bununla beraber lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden Türk öğrenciler de “Uluslararası Öğrencilik Çalışmaları" konuları ile ilgili bildirileri ile sempozyuma katılabilirler.

Sempozyum Yeri ve Tarihi

Bu sene altıncısını düzenleyeceğimiz uluslararası öğrenci sempozyumu Sakarya Üniversitesi ile işbirliğinde Sakarya’da gerçekleştirilecektir.

16 Eylül-17 Eylül 2020, Sakarya Üniversitesi, SAKARYA

Katılım Ücreti ve Sağlanan İmkanlar

Sempozyum programına kabul edilen öğrencilere ve araştırmacıların ulaşım, konaklama, üç öğün yemek ve sempozyumun son oturumundan sonra şehirde yapılacak olan kültür gezisi organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyum için hiçbir katılım ücreti alınmamaktadır.

Yurtdışından katılmak isteyen araştırmacıların yol masrafları karşılanmamakla birlikte diğer masrafları organizasyon ve sponsor kurumlar tarafından karşılanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler daha sonra bildiri kitabı, derleme kitap ve dergide basılacak olup, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika takdim edilecektir.

Önemli Tarihler

Özet Gönderme Tarihi: 10 Mayıs 2020

Özet Kabullerinin İlanı: 1 Haziran 2020

Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 10 Ağustos 2020

Program ve Katılımcıların İlanı: 1 Eylül 2020

Sempozyum Gerçekleştirilme Tarihi: 16-17 Eylül 2020

Sosyal Bilimler Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Teknik ve Mühendislik Bilimleri Yazım Kılavuzu için Tıklayınız

Amacı:

Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.

Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.

Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.

Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak.

Gerekçesi:

Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısındaki artışlar neticesinde ortaya çıkacak sorunlara daha sağlıklı çözümler üretebilmek; ülkemizin uluslararası eğitim politikasının sağlıklı bir zemine oturması için dünyanın muhtelif ülkelerinde yıllardır yoğun şekilde uluslararası öğrenci çalışması yürüten akedemik ve sivil toplum birimleriyle tecrübe paylaşımı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği hızla artarken, bu öğrenci kitlesine yönelik çalışma yapan paydaş kurumlar arasında koordinasyonun yürütüleceği bir üst yapılanma hali hazırda bulunmamaktadır.

Dünyanın farklı ülkelerinde uluslararası öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar ve bu alandaki sorunlar, çözüm yolları, diğer ülkelerdeki paydaş kurumlarla yeterince paylaşılamamaktadır. Bunun için bir üst yapılanmaya ihtiyaç vardır.

Hedef Kitle:

Uluslararası öğrenci en özet tanımıyla, kendi ülkesi dışında eğitim alan öğrencidir. Herhangi bir eğitim programı için başka bir ülkeye giden, pasaport ve ikametgah gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir.

Ülkemizde son yıllarda uluslararası öğrencilerin sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında 21.000 olan uluslararası öğrencilerin sayısı 2012 yılında 36.000 2013 sonunda 55.000 2014 sonunda 80.000 ‘e ulaştığı görülmektedir.

Önümüzdeki yıl bu sayısının 100.000’e ulaşması beklenilmektedir.2023 hedefi olarak bu sayı 250.000 olarak öngörülmektedir.

Bunun yanında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği de hızla artmaktadır.

2012 yılında SETA tarafından yayınlanan bir raporda dünyadaki uluslararası öğrencilerin sayısı 2.5 milyon olarak verilirken, içinde bulunduğumuz eğitim yılı başında DEİK tarafından yayınlanan bir raporda bu sayının 4.7 milyona ulaştığı görülmektedir.

Somut Çıktılar ve Beklenen Etki:

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu

 

 

İsim-Soyisim                                      Üniversite-Kurum                                             

Dr. Osman Akgül (Başkan)                        İstanbul Üniversitesi-UDEF

Dr. Mikail Uğuş                                            Sakarya Üniversitesi

Dr. Ahmet Köroğlu                                              İstanbul Üniversitesi-UDEF

Abuzer Gündüz                                             Sakarya Üniversitesi

Malik Taylan                                                  UDEF

Rahmat Ullah                                                 UDEF

Azamat Arphaciev                                         UDEF

 

  1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu

 

İsim-Soyisim                          Üniversite-Kurum                                              Ünvan ve Görev

Muhidin Mulalić                                International Univesity of Sarajevo                                       Prof. Dr.

Joseph Kaminski                                International Univesity of Sarajevo                                       Prof. Dr.

Musa Eken                                         Sakarya Üniversitesi                                                              Prof. Dr.

Murat Çemrek                                    Necmettin Erbakan Üniversitesi                                           Prof. Dr.

Adem Kalça                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi                                               Prof. Dr.

Musa Alcı                                          Ege Üniversitesi                                                                    Prof. Dr.

Hawa Kasule                                      Markerere University                                                            Prof. Dr.

Ramazan Yelken                                Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi                                     Prof. Dr.

Ozodbek Karamatov                          Kastamonu Üniversitesi                                                       Prof. Dr.

Hakkı Yazıcı                                      Afyon Kocatepe Üniversitesi                                                  Prof. Dr.

Ahmet Alibašić                                  Faculty of Islamic Science                                                     Prof. Dr.

Md. Shariful Islam                             Rajshahi University                                                                Prof. Dr.

Fatih Yardımcıoğlu                            Sakarya Üniversitesi                                                               Prof. Dr.

Fatih Savaşan                                    Sakarya Üniversitesi                                                               Prof. Dr.

Şakir görmüş                                     Sakarya Üniversitesi                                                               Prof. Dr.

Mehmet Emin Altundemir                Sakarya Üniversitesi                                                               Prof. Dr.

Bünyamin Bezci                                Sakarya Üniversitesi                                                                Prof. Dr.

Yusuf Genç                                       Sakarya Üniversitesi                                                                Prof. Dr.

Yusuf Adıgüzel                                 Sakarya Üniversitesi                                                                Prof. Dr.

Furkan Beşel                                     Sakarya Üniversitesi                                                                Doç. Dr.

Zafer Çelik                                         Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi                                       Doç. Dr.

Mehmet Çevik                                    İzmir Katip Çelebi Üniversitesi                                               Doç. Dr.

Erhan Tecim                                       Necmettin Erbakan Üniversitesi                                             Doç. Dr.

Mehmet Ali Aydemir                         Selçuk Üniversitesi                                                                  Doç. Dr.

Muhammet Nurullah Cicioğlu           Batman üniversitesi                                                                Doç. Dr.

Faruk Taşçı                                         İstanbul Üniversitesi                                                               Doç. Dr.

Md. Nazmul Islam                             Rajshahi University                                                                 Doç. Dr.

Yavuz Selim Güçlü                            İstanbul Medeniyet Üniversitesi                                             Doç. Dr.

Safiullah Omary                                National Institute of Applied Sciences (INSA)                        Doç. Dr.

Mohammad Rafi Rafi                        Kabul Polytechnic University                                                  Doç. Dr.

Mohammad Naser Amin                   Kabul Polytechnic University                                                 Doç. Dr.

Sifatullah Bahij                                  Kabul Polytechnic University                                                  Doç. Dr.

Hayri Baytan Özmen                         Uşak Üniversitesi                                                                    Doç. Dr.

Cahit GÜRER                                    Afyon Kocatepe Üniversitesi                                                   Doç. Dr.

Nurul Huda Sakib                              Jahangirnagar University                                                      Doç. Dr.

Mehmet Ali Bolat                              İstanbul Zaim Üniversitesi                                                     Dr. Öğr. Üyesi

Sultan Mahmud Rana                         Rajshahi University                                                              Dr. Öğr. Üyesi

Saidbek Bolbaev                                Karabük Üniversitesi                                                             Dr. Öğr. Üyesi

Abdüsselam Sağın                              Kırklareli Üniversitesi                                                           Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Ayhan Koyuncu                     Afyon Kocatepe Üniversitesi                                                 Dr. Öğr. Üyesi

Ömer Akgül                                        Sağlık Bilimler Üniversitesi                                                  Dr. Öğr. Üyesi

Selman Duran                                     Medipol Üniversitesi                                                           Dr. Öğr. Üyesi

Kamran Abdullayev                           Karadeniz Teknik Üniversitesi                                               Dr. Öğr. Üyesi

Mikail Uğuş                                       Sakarya Üniversitesi                                                              Dr. Öğr. Üyesi

Taha Eğri                                            Kırklareli Üniversitesi                                                            Dr. Öğr. Üyesi

Hafiz Bek                                           Uşak Üniversitesi                                                                   Dr. Öğr. Üyesi

Masoud Derakhshandeh                    İstanbul Gelişim Üniversitesi                                                Dr. Öğr.Üyesi

Murat Kilit                                          Afyon Kocatepe Üniversitesi                                                Dr. Öğr. Üyesi

Md. Aliur Rahman                             Green University                                                                   Dr. Öğr. Üyesi

Ali Osman Karaoğlu                          Yalova Üniversitesi                                                                Dr. Öğr. Üyesi

  • Özetlerin gönderilmesi için son tarih: 10 Mayıs 2020
  • Kabul Edilen özetlerin ilanı: 1 Haziran 2020
  • Sempozyum Bildiri Kitabı için Tam Metinlerin Gönderim Tarihi: 10 Ağustos 2020
  • Program ve Katılımcıların İlanı: 1 Eylül 2020
  • Program Tarihi: 16-17 Eylül 2020

Send a Message