4. UÖS Kabul Edilen Bildiri Özetleri

4. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu kabul edilen bildiri özetleri aşağıdaki gibidir. Tam metinler 15 Kasım 2018 tarihine kadar academy@udef.org.tr mail adresine gönderilmelidir. Biletleme ve konaklama rezervasyonu için tam metinlerin ilgili tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

İsim Soyisim/Name Kurum-Üniversite/Corporation-University Bildiri Başlığı
Abdou Gafarou Abdoulaye Bamoı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası Öğrencilere Göre Türkiye Algısı
Abdou-Wahabi Abdou Selçuk University Return Mıgratıon And Local Development In Togo: Case Study Of Tchaoudjo Prefecture
Abdulkadır Abdulrahım Cukurova Unıversıty Perceptions Of African Students About Turkish Language And Culture
Abdulkadir Abdulrahım Çukurova University Perceptions Of African Students About Turkish Language And Culture
Abdullah Al-Mamun İstanbul Medeniyet Üniversitesi Overseas Student Policy And Integration Of Education System At Home And Abroad: An Analysis On The British Post-Colonial Policy
Abdullahi Nur Heyle Marmara Üniversitesi Türkiye’nin Somali Devlet Kurumlarının Yerleşmesine Yönelik Çabalar
Aizhan Aitbaeva Erciıyes Üniversitesi Küreselleşme Döneminde Eğitim Migrasyonun Özellikleri
Ajiboye Jesugbemi Olaoye Suleyman Demirel University International Student Integration: A Overview Of Presidency For Turks Abroad And Related Communities (Ytb) And Udef Program
Alaa Aljafarı İstanbul Üniversitesi Üsâme B. Münkız’ın Anılarında Haçlılar’ın Görünümü
Ali Biçici Adnan Menderes Universitesi Uluslararası Ögrencilerin Ülkemize Beyin Göçü
Amet Dervıshev Trakya Üniversitesi Türkiye’de Okuyan Balkanlı Öğrencilerin Osmanlı Algısı Ve Bu Algıya Dair Türkiye Eğitim Sisteminin Etkisi Üzerine Bir İnceleme
Azamat Arpachıev Selçuk Üniversitesi Geçmişten Günümüze Kırgızistan Yönetici Elit Transformasyonu
Bayov / Orkhan Istanbul Universitesi Türkiye Mezunu Uluslararası Öğrencilerin Ülkelerine Döndükden Sonra Karşılaştıkları Sorunlar Ve Adaptasyon Süreci. Azerbaycan Örneği
Begimai Altybaeva Sakarya Üniversitesi Kamu Diplomasisi.Türkiye Üniversitelerin Uluslararasılaşması Ve Uluslararası Öğrencilerine  Yönelik  Stratejiler: Amerika  Birleşik  Devletler  Örneğinde
Beulah Adaoma Norbert Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslarası Öğrencilik Ve Altyapı- Mevcut Durum, Sorunlar, Perspektifler
Burcu Özer Afyon Kocatepe Üniversitesi Mezun Olan Uluslar Arası Öğrencilerin Türkiyede Kalma Süreci Ve Bu Süreçte Çalıştığı Sektörler
Bülent Yılmaz/ Mustafa Yakar Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Hareketliliğine Coğrafi Yaklaşım: Bir Araştırma Gündemi Önerisi
Bülent Yılmaz/ Mustafa Yakar Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye’nin Giderek Artan Yeni “Yabancıları”: Uluslararası Öğrenciler
Cengiz Baimuzaev Marmara Üniversitesi Sbe Uluslararası Öğrencilerin Sosyal İlişkileri: Türkiye Örneği Ve Karşılaştırmalı Analiz
Dastanbek Razak Uulu Dokuz Eylül Üniversitesi Xx.Yüzyıl Sonundaki Göç (Van Kırgızları)
Datu Abddulshattar E. Zailon Iı Ege Univeristy The Urgence Of Bangsamoro Profesionals For The Ipcoming Bangsamoro Government
Elham Mohsen Al-Gohaly Sunmoon University A Study On Administrative Responsibilities Between Islamic Countries And Western Countries (Case Study For International Student)
Enes Yaşar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Ve Sağlık Yüksekokullarında Öğrenim Gören Uluslararası Öğrencilerin   Başarılarını Etkileyen Dil Ve Kültür Faktörleri
Faruk Çiftçi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diller Arası Etkileşim Ve Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecine Etkisi (Türkçe-Arapça Modeli)
Fatih Arslanbaş Erciyes Unıversity Uluslararası Öğrencilere Kültür Aktarımı
Funda Rana Adaçay Anadolu Üniversitesi Mutluluk Ekonomisi Açısından “Öğrenci Memnuniyeti”
Huerxida Abudureyimu Selçuk Üniversitesi Türkiye’de Uluslararası Öğrencilik Fenomeni Olarak Ytb  Öğrencileri
Idris Yeba Buta Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Turkey-Africa Strategic Engagements İn The 21st Century: An Overview
Ilıas Molla Alı Chasan İstanbul Üniversitesi 2008 Sonrası Dünya Ticareti
İhsanullah Joya İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisadi Kurum Olarak Ahilik Teşkilatı
Khayyam Jalilzada İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Nietzsche’nin Deccal İsimli Eserinde Yabancılaşma Sorunu Ve Aşılma Teşebbüsü
Md Mohibullah Necemttin Erbakan University Poverty, Social Vulnerability Of Refugees Migration & Displaced People: A Case Study On Humanitarian Operations Of Rohingya Refugees İn Bangladesh.
Md Salah Uddın Marmara University International Students İn Asian Countries: Challenges And Prospects
Md. Meraj Alam Marmara Üniversitesi Türkiye Türkçesi Ve Urduca’da Ortak Kullanılan Bazı Arapça Sözcükler Üzerinde Bir Değerlendirme
Mehmet Çevik İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkiye’ye Yurtdışından Gelen Uluslararası Öğrenci Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler
Mehmet Şahin İstanbul Arel Üniversitesi Gerçeğe Karşı Oluşturulan Kurguya Karşı Bir Gerçek: Udef Ve İslamofobi
Mobassera Jahan Fatima Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) Bangladeş Basınında Türkiye İmgesinin İncelenmesi
Mohamad Saıd Kanbar Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Siyasi Tarih Ve Uluslararası İlişkiler Suriyeli Mülteciler Ve Eğitim
Mohammad Mahmudul Hasan Khan Dokuz Eylül University In The İllustration Of Turk-Bengal Relationship: Evidences From Contemporary Archaeological Researches İn Bangladesh
Muhamed Valjevac Marmara Üniversitesi Bosna Hersek Ve Türkiye Örneğinde  Küresel Yerele, Yerelden Küresele Uluslararası Öğrencilerin Entegrasyonu
Muhammad Haykal İstanbul Şehir Üniversitesi Cihad Anlayışı, Değişimi Ve Bağımsızlık Mücadelelerindeki Rolü: Nusantara/Enodnezya Bölgesinin Örneği
Muhammed Tahiri Medeniyetler Ittifaki Enstitusu Residence Permit, Process And Problems During The Process
Muhammet Abazoglu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diller Arası Etkileşim Ve Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sürecine Etkisi (Türkçe-Arapça Modeli)
Muhlisa Rustamova Marmara Üniversitsi Burssuz Öğrencilerin Sağlık Hizmetleri Ve Sgk Engeli
Murad Khashimov Necmettin Erbakan Üniversitesi Rusya’nın Dış Politikasında Yumuşak Güç Ve Eğitim
Mustafa Kaya Selçuk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ve Kültürel Aktarım Bağlamında Kültürel Oyunların Analizi
Mustafa Shakır Mustafa Mustafa Selçuk Üniversitesi Türkiye’de Uluslararası Misafir Öğrencilerinin    Entegrasyon Sağlamasında,    Uluslararası Öğrenci Derneklerinin Önemi /Konya Örneği
Ogtay Asadov Uludağ University Rusya Federasyonunun Ekonomi Politiği: Vladimir Putin Dönemi
Orhan Battır Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Öğrencilik Sistemi Ve Beyin Göçü
Raheb Mohammadi Ghanbarlou Avrasya Üniversitesi İran’da Anayasalcı Hareket Ve Siyasal Modernlik İlişkisi
Rahel Kessete Afewerky Marmara Unıversıty Lınkages Of The Varıous Typologıes Of Power In Contemporary World Polıtıcs
Ramatu Ussıf Anadolu Unıversıty Microfinance Institutions Challenges İn Poverty And Unemployment Reduction İn Ghana.
Ronald Musizvingoza Uludağ University Exploring The Challenges And Coping Strategies Of Sub-Saharan African Female Students İn Turkey
Sabbir Hasan Polis Akademisi Secularization Of Education: Challenges For Young Muslim Community İn 20th Century
Sabırbek Börübay Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi Türkçe Sözlüklerin Dünya Sözlükleri Arasındaki Yeri Ve Önemi (Divanü Lügati’t -Türk Ve Codex Cumanicus Sözlükleri Esasında)
Sabina Abbaslı Sakarya Üniversitesi Çarlık Rusya’sının Azerbacan Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkileri
Saeyd Rashed Hasan Chowdury Post Graduate Researcher, Department Of Mysticism, Institute Of Social Science, Ankara University. Director& School Coordinator Of The Religion And Humanity Studies; Center For Research And Policy Studies (Cenraps.Org) Youth Leadership Crisis İn 21 Century: Life Study On Muhammad (Pbuh); A Charismatic Leader (21. Yüzyılda Gençlik Liderlik Krizi: Muhammed’e Yaşam Çalışması (As); Karizmatik Bir Lider).
Safiullah Muntazer Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslâm Hukuku Bilim Dal  İslam  Hukuku Çerçevesinde  Elçi Konumu Ve Uluslararası Öğrencilerin Elçilik Rolü
Sevcan Kapkara Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Hareketliliğinde Ülke Tercihini Belirleyen Faktörler
Shiva Saeighi Mameghani Avrasya Yaratıcılık Ve Duygusal Zekâ İlişkisinin İran Üniversitelerinde Okumakta Olan Öğrenciler Üzerinde İncelenmesi
Teymur Gasımlı İstanbul Üniversitesi Dağlık Karabağın Tarihi
Tunguch Aralbek Uulu Sakarya Üniversitesi S. Orozbakov Nüshasına Göre Manas Destanında İslam Öncesi Ve İslami Döneme  Ait Kırgız İnanç Unsurları
Turdi Metturun Uludağ Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Tükçenin Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı
Vi An Lu Sakarya Üniversitesi Xvı.-Xvıı. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu-Ming Hanedanı İlişkileri Üzerine Bir İnceleme
Walaa Mdookh/ Durdaği Akan Atatürk Üniversitesi Factors İnfluencing İnternational Students’ Motivation For Selecting Turkey As Their Destination
Yunus Onbaşı Yıldız Teknik Üniversitesi Yunan Ekonomisi Ve Borç Krizi
Zehra Škrıjelj (Şkrıyel) Hacettepe Üniversitesi/Hacettepe University Personal Perspective On International Education
Zhamilia Karymbaeva Gazi Üniversitesi Küreselleşme Döneminde Canlandırma Sineması Üzerinden Çocuk İzleyicilere Aktarılan Mesajların İdeolojik Anlamı
Abdoulaye Toure Fsm Vakıf Üniversitesi Mali’deki Arapça Öğreten Müesseselerin, Gerçeklikleri Ve Gelecekleri
Hussein Alhassan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Gana’da Dinî Gruplar Ve Müslüman-Hristiyan İlişkileri
Abdullah Demir Giresun Üniversitesi Uluslar Arası Öğrencilerin Türkçe Öğrenim Sürecini Değerlendirmesi
Muhammed Diallo Marmara Üniversitesi Mali’deki Arapça Öğreten Müesseselerin, Gerçeklikleri Ve Gelecekleri

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message