Haberler

  • Dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğini daha yakından takip ederek küresel eğilimler ışığında eğitim açısından ülkemizi bir cazibe merkezi haline getirmek.
  • Uluslararası öğrenci hareketliliğinde ülkemizin bir eğitim üssü olmasına katkıda bulunmak.
  • Dünyanın muhtelif ülkelerinde, farklı kıtalarda, değişik coğrafyalarda uluslararası öğrencilere yönelik çalışma yapan sivil toplum kuruluşları, öğrenci organizasyonları, üniversiteler, akademik kurullar ve ilgili-yetkin kişilerle tecrübe paylaşımı yapmak.
  • Uzun vadede dünyanın muhtelif coğrafyalarında uluslararası öğrenci çalışması yapan paydaş – ilgili birim-merci-kişi-kurullar arasından koordinasyonu sağlayacak, tecrübe paylaşımına hizmet edecek, uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlayacak bir üst yapılanmanın teşekkülünü sağlamak.
  • Uluslararası öğrenci hareketliliği ve uluslararası eğitim konusunda bir literatür taraması yapmak, akademik çalışmalara kaynaklar hazırlamak. 

Dünyada en fazla uluslararası öğrenci ağırlayan ülkelerde, uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarda STK öğrenci organizasyonu, üniversitelerin ilgili akademik birimi, temsilcilerin katılımıyla Konya’da 2 günlük bir organizasyon gerçekleştirilecektir.

Program sonrasında uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim alanında yapılacak akademik çalışmalara kaynaklık teşkil edecek raporlar yayınlanacaktır.

Kurumların birbirini daha yakından tanıması ve tecrübe paylaşımı neticesinde öğrenci hareketliliği daha bilinçli, bir zeminde kalite ön planda tutularak sağlanacaktır

Dünyada uluslararası öğrenci alanında çalışma yapan ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanacağı bir yapı oluşturulacak. Ülkemizde ve dünyada uluslararası öğrenci çalışmasının daha sağlıklı yürütülebilmesi için tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak

Farklı ülkelerden programa katılacak, ilgili stklar birbirlerini daha yakından tanıyacaklar.  Uzun vadede işbirliği zemini yakalayacaklar. Bu alanda yapılacak akademik çalışmaları daha zengin hale getirecek. Ülkelerin birbirleri arasındaki işbirliği ve dayanışması için uluslararası öğrencilerin rolü ön plana çıkarılacak.

  • Özetlerin Son Gönderilme Tarihi:17 Temmuz 2017
  • Kabul Edilen Özet Metinlerin İlanı: 24 Temmuz 2017
  • Tam Metinlerin Toplanması: 20 Eylül 2017
  • Sempozyum Programı Duyurusu: 1 Ekim 2017
  • Sempozyum Tarihi: 21-22 Ekim 2017

ORGANİZE EDEN ULUSLARARASI DERNEKLERİ


Dernekler

Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz